10 vecí, ktoré deti žiadna škola nenaučí

Škola nás naučí množstvo informácií, no stále je dosť dôležitých vecí pre život, ktoré sa deti v škole nenaučia.
Škola nás naučí množstvo informácií, no stále je dosť dôležitých vecí pre život, ktoré sa deti v škole nenaučia. / Foto: Shutterstock

Škola nás učí mnohým dôležitým informáciám a je sprostredkovateľom zákonov a faktov, na základe ktorých sa snažíme pochopiť, ako funguje svet okolo nás. Avšak mnohé veci nás naučí až samotný život po ukončení školy. Tu je 10 vecí, ktoré vás škola nenaučí.

Vzdelanie je to, čo ti zostane,
keď zabudneš všetko, čo si sa v škole naučil.
- Albert Einstein

 

1. To, že máš vedomosti neznamená, že im aj rozumieš

Jedna z tých horší vecí, ktoré sme sa naučili v  školskom prostredí je mylné chápanie, že vedieť o nejakých veciach znamená aj to, že im rozumieme. Aj z tohto dôvodu mnohí z nás nedospeli k rozvíjaniu schopnosti kritického myslenia a skúmaniu danej informácie. Namiesto toho sme sa naučili veriť tradícii, naučili sme veriť tomu, čo je nám predložené ako pravda bez toho, aby sa sami rozhodli, čo je pravda, čo pravda nie je a čomu budeme my sami veriť. Človek by mal vedieť rozvíjať svoje vlastné chápanie a posudzovanie už v škole.

 

2. Titul ti prinesie len dočasné uspokojenie

Od základnej školy, aj počas stredoškolských časov vnímate pokračovanie na vysokej škole ako samozrejmosť. Získať vysokoškolský titul je predsa niečo, čo naozaj chcete a tento titul vám dodá sebadôveru a uspokojenie. Hoci musíte obetovať mnoho času, štúdium a vynaložiť veľké zapretie, oplatí sa to. Avšak krátko po tom, ako titul získate, uvedomíte si, že je to len titul, dočasná eufória z jeho získania. Ďalej vo svojom živote musíte nájsť dlhodobejšie pozitíva ako uplatnenie v práci, aktivity, ktoré vám musia dávať zmysel, naviazanie zmysluplných vzťahov či relaxácia.

 

3. Aj zlyhanie môže byť dobrá vec

Mnohí študenti boli počas štúdia v strachu z neúspechu. V škole sa žiaci učia, že neúspech je zlá vec, neúspechu sa treba vyhýbať všetkými dostupnými prostriedkami a treba sa ho báť, ako keby to bola naozaj zlá vec. Je to uhol pohľadu. Práve chyby a zlyhania nás v živote skutočne niekam posúvajú a učia nás, ako máme veci robiť lepšie a v čom máme byť lepší. Je to strach zo zlyhania, ktorý nám bráni vyskúšať nové veci. Bojíme sa zlyhania, no každý z nás môže vždy začať odznova a zo svojho neúspechu vyťažiť. O tom hovorí aj citát:
Nie sú žiadne tajomstvá úspechu.
Je to výsledok prípravy, tvrdej práce a učenia sa z neúspechu.

- Colin Powell

4. Ničnerobenie nie je vždy strata času

Keď dieťa nerobí niečo produktívne, ale oddychuje, relaxuje, hrá sa alebo len tak premýšľa a zábava sa, učitelia i rodičia hovoria, že je to strata času. Aj toto je dôvod toho, že sa deti už od útleho veku učia, že voľný čas je nezmyselný a zbytočný, pretože ak nie sú deti vyťažené a produktívne, ich život nemá žiadny zmysel. Tento pocit im spôsobuje veľké množstvo stresu, ktorý obvykle vedie k duševnej a emocionálnej únave či k psychosomatickým ochoreniam. Voľno, čas na relaxáciu a úplne normálne nič nerobenie nám môže pomôcť prehodnotiť prítomný okamih, dobiť naše batérie a zamerať sa na to, čo je v živote skutočne dôležité.

 

5. Lenivosť nemusí byť zlým signálom

V modernej spoločnosti je nuda zlou vecou a tí ľudia, ktorí sú nudní či žijú nudne, nemajú na práci nič lepšie. V skutočnosti je nuda znakom či prejavom potláčania. Študenti sa nudia, keď musia napríklad navštevovať triedu, pretože nemajú žiadny dôvod, aby z tejto aktivity odovzdávali radosť. No keď dostali priestor, aby robili niečo kreatívne, vyjadrili to, čo cítili v srdci i mysli, ktoré boli nabité energiou. Nuda je preto dobrým znamením, že človek je citlivá bytosť, ktorá si vie vybrať, čo je pre neho zaujímavé a dobré a čo bude nasledovať a čo nie.

 

6. Práca môže byť zábava

Jeden z ďalších pocitov, ktoré sa učia deti v škole je prinášanie obety a úsilia. Študenti sa učia, že by mali  byť silní a nasledovať svoj ciele získať dobré vzdelanie, nájsť slušnú prácu a dostatočne zarábať na svoje živobytie. V ich mysli sa spája práca ako taká s obetou a potláčaním samého seba. Omyl. Jedna zo základných lekcií, ktoré vám život ponúka je práve práca vykonávaná s láskou a iným druhom obety. Chodením do práce by ste mali robiť radosť hlavne sám sebe a vaša myseľ a srdce tak budú otvorené. Keď však prácu vykonávate z donútenia, iba preto, že musíte, vtedy sa práca premieňa na skutočnú drinu.

 

7. Súťaženie nie je výhoda

Od malička vám vštepovali myšlienku, že konkurencia je zdravá, že pomáha lepšie sa učiť.  Vďaka súťaživosti sa dá dosiahnuť pokrok tak ako na individuálnej, tak aj na kolektívnej úrovni. Najnovšie štúdie však dokázali, že v školskom a pracovnom prostredí je lepšia práve spolupráca. Tá prináša oveľa viac kreativity i tvorivosti do tímu a jednotlivci sa navzájom podporujú. Pokiaľ ide o kreativitu a presvedčenie, v tomto prípade je konkurencia mýtus.

 

8. Skúšky nemerajú inteligenciu, ani tvoju hodnotu

V škole je detské poznanie a porozumenie testované skúškou. Študentom, ktorým sa skúšky daria, sú pedagógmi lepšie vnímaní než študenti, ktorým sa v nich nedarí. To vyvoláva dojem, že práve skúšky merajú ich inteligenciu. V skutočnosti sú skúšky ďaleko od merania inteligencie detí na celom svete. Sú to vo väňčšine prípradov len pamäťové testy a ak chce študent uspieť, stačí si len opakovať množstvo informácií, ktoré musí na daný termín vedieť. Je viac než pravdepodobné, že krátko po písomke či skúške študent všetko zabudne.

 

9. Za peniaze si šťastie nekúpiš

Jedným z motivujúcich faktorov detí, aby chodili do školy je, že v budúcnosti budú samostatní a budú zarábať veľa peňazí, ktoré im umožnia žiť dobrý a šťastný život. Preto deti prichádzajú k presvedčeniu, že peniaze sú hlavným zdrojom šťastia a teda aj ich cieľom. Ak sa na to pozrieme z ekonomického hľadiska, áno peniaze sú potrebné pre nákup potravín, oblečenia, príbytku a zariadenia, ale nikdy nebudete mať dosť peňazí, aby ste si mohli kúpiť šťastie. Šťastie predovšetkým vychádza zo zdravých vzťahov medzi ľuďmi, čo je dôležitejšie, než naplnenie našich fyzických potrieb.

 

10. Jedinečnosť je dobrá vec

Každý sme svojím spôsobom iní, a to bez výnimky. Keď sme bolí mladí, učili nás, že by sme mali byť zrkadlom zdravej spoločnosti, máme dodržiavať pravidlá a kráčať po vopred vytvorenej ceste. Netreba sa báť byť iný a nasledovať vaše vlastné rozhodnutie. Aj keď nebudeme kráčať po vyšliapanom chodníčku, táto cesta vám dá skutočný pocit slobody a toho, že žijete presne tak, ako ste si sami zvolili.


Zdroj: theunboundedspirit.com
Zdieľať na facebooku