Chcete, aby vaše dieťa hovorilo po čínsky? Výuka čínštiny je na banskobystrickom gymnáziu unikátom

Od nového školského roka 2016/2017 rozšírilo Bilingválne Gymnázium Michala Kováča v Banskej Bystrici španielsku bilingválnu výučbu o slovensko-čínsku výučbu, ktorá je u nás na Slovensku raritou.
Od nového školského roka 2016/2017 rozšírilo Bilingválne Gymnázium Michala Kováča v Banskej Bystrici španielsku bilingválnu výučbu o slovensko-čínsku výučbu, ktorá je u nás na Slovensku raritou. / Ilustračná foto: middlebury.edu

Od nového školského roka 2016/2017 rozšírilo Bilingválne Gymnázium Michala Kováča v Banskej Bystrici (GMKBB) španielsku bilingválnu výučbu o slovensko-čínsku výučbu, ktorá je u nás na Slovensku raritou.

 

Čínština je jazykom budúcnosti

Všade vo svete sa rozmáha obchod s Čínou a hoci je po svete mnoho Číňanov, len málo ľudí sa v skutočnosti tento jazyk učí. Angličtina je jazykom, ktorý sa už nepokladá za konkurenčnú výhodu, ale samozrejmosť. Mandarínska čínština, ktorá je najviac využívaným jazykom na svete, však akéhokoľvek zamestnávateľa v životopise uchádzača určite zaujme. Hovorí sa o nej ako o jazyku budúcnosti.

Po viac ako 30-ročných skúsenostiach s výučbou španielskeho jazyka sa rozhodlo banskobystrické gymnázium v našom regióne pre odvážnejší projekt. Ako novinku spustili na svojej škole výučbu mandarínskej čínštiny, ktorá je slovenským unikátom. Svoje brány otvorili novým študentom len pred pár dňami. Do prvého ročníka im nastúpilo po úspešnom zložení vstupných testov 30 študentov. Štúdium čínštiny gymnázium spustilo vo forme 5-ročného experimentu. Na Slovensku sa realizuje prvýkrát a je ojedinelým skúšobným projektom výučby tohto cudzieho jazyka na stredných školách dokonca aj v strednej a východnej Európe. „Už po týždni vyučovania môžeme konštatovať, že títo študenti sú veľmi cieľavedomí a disciplinovaní mladí ľudia, ktorí s veľkým záujmom a zanietením študujú čínštinu ako druhý vyučovací jazyk,“ opisuje začiatok experimentálnej výučby riaditeľka GMKBB Alena Paulová.

Dosiaľ sme sa na Slovensku mohli stretnúť len s vysokoškolským štúdiom čínštiny, a to prostredníctvom Konfuciovho inštitútu pri Univerzite Komenského v Bratislave. Ten založili v septembri v roku 2015 s cieľom priblížiť študentom a širokej verejnosti nové poznatky nie len o čínskom jazyku, ale aj o kultúre tejto krajiny.

 

Vyučovanie a skúsenosti študentov z Číny

Podľa učebného plánu majú študenti naplánovaných 20 hodín týždenne. Predmetom ako matematika, biológia, fyzika a chémia sa podrobne začnú stredoškoláci venovať v druhom ročníku. Podľa slov riaditeľky gymnázia Aleny Paulovej  by sa mali predmety v slovenskom jazyku vyučovať zároveň s predmetmi v jazyku čínskom. Cieľom je dosiahnuť dôslednejšie prepojenie medzi odbornou slovnou zásobou v oboch jazykoch. Kvalifikovaní čínski lektori z Konfuciovho inštitútu vykonávajú odborný dohľad priamo na vyučovaní. Podľa slov riaditeľky Aleny Paulovej najlepším študentom zabezpečí Čínska ľudová republika dvojmesačný pobyt na stredných školách a univerzitách v Číne, pričom im poskytne štipendium na krytie akýchkoľvek nákladov pobytu okrem dopravy (letenky).

V súčasnosti má škola perspektívnu možnosť spolupracovať s agentúrou LOHO Centrum pre výučbu čínštiny priamo v Pekingu, kde na pozícii manažérky a bilingválnej inštruktorky pracuje bývala študentka GMKBB Mgr. Dana Čermáková. Aj vďaka nej môžu študenti absolvovať trojmesačné až ročné pobyty v čínskych rodinách a zároveň aj dennú výučbu čínštiny.

"Vzhľadom k tomu, že bilingválne slovensko-čínske štúdium podlieha zároveň slovenskej legislatíve, vypracovali sme v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z čínskeho jazyka (Úroveň adekvátna C1) a ekvivalentný prepočet úrovní Spoločného európskeho rámca pre cudzie jazyky a jednotlivých HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) na úroveň C1 ovládania cudzieho jazyka, keďže ide o druhý vyučovací jazyk. Podľa vyjadrenia riaditeľa Konfuciovho inštitútu a Projektu experimentálneho overovania by sa študenti na konci prvého ročníka mali dostať na komunikačnú úroveň B1, čo predstavuje 600 slov a 617 znakov ako východisko pre druhý ročník, v rámci ktorého sa budú v čínskom jazyku vyučovať odborné predmety," dopĺňa riaditeľka.

 

Otvorenie slovensko-čínskeho programu

Na otvorení nového školského roka sa zúčastnil aj veľvyslanec Čínskej republiky pôsobiaci na Slovensku Lin Lin. Podľa jeho slov budú počas skúšobnej doby gymnázium určite podporovať. Vzájomnou spoluprácou sa pokúsia vyhýbať problémom a spoločne riešiť tie nepredvídateľné. „Ak projekt na tejto škole uspeje, určite budeme radi, ak zahrnieme viacero škôl do vzdelávania v čínštine," opisuje pre TASR veľvyslanec Lin Lin.

Experimentálne overovanie predstavuje dvojročné úsilie vedenia Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, ktoré v záujme originality a atraktivity Školského vzdelávacieho programu hľadalo východiská pre inovácie výchovnovzdelávacieho procesu na škole,“ vysvetľuje riaditeľka školy a zároveň uvádza hneď niekoľko pozitív slovensko-čínskeho štúdia:

 

Prečo bilingválne štúdium čínskeho jazyka?

  • Bilingválne štúdium je najefektívnejším študijným odborom.
  • Umožňuje poskytnúť žiakom vysokú hodinovú dotáciu v predmete vyučovacieho jazyka a predmetov vyučovaných v cudzom jazyku. (43 hodín čínštiny týždenne v priebehu piatich rokov štúdia – čo je dvojnásobne viac ako pri štvorročnom študijnom odbore).
  • Každodenná komunikácia v čínskom jazyku s vysoko kvalifikovanými čínskymi lektormi.
  • Štúdium prírodovedných predmetov je v kombinácii s ovládaním čínskeho jazyka  najlepšou perspektívou pre uplatnenie na trhu práce.

 

Prijímacie pohovory bez čínštiny

Každý rok škola prijme 30 študentov. Po 5 rokoch experimentálneho overovania by mala mať 150 maturantov slovensko-čínskeho programu.

Prijímacie skúšky pre školský rok 2017/2018 sa uskutočnia v režime talentových prijímacích skúšok dňa 29.4.2017 v priestoroch gymnázia. Prihlásiť sa na ne môžu žiaci z celého Slovenska. Prihlášky na štúdium musia odovzdať riaditeľovi príslušnej základnej školy do 20.2.2017, pričom prihlásiť sa môžu žiaci 8. a 9. ročníkov. Riaditeľ základnej školy odošle potvrdenú prihlášku uchádzača na Gymnázium M. Kováča do 28.2.2017. Talentové prijímacie pohovory budú pozostávať z testu na overenie špeciálnych zručností pozostávajúci z I. oddielu - Jazyk a verbálna časť a II. oddielu – Analytická a kvantitatívna časť.

„Upozorňujem, že uchádzači o štúdium nemusia ovládať čínsky jazyk; v 1. ročníku majú dostatok hodín na jeho výučbu,“ dodáva riaditeľka banskobystrického gymnázia.

Čítajte viac o téme: Bilingválne vzdelávanie, Čínsky jazyk
Zdieľať na facebooku