Informatika sa v českých školách bude vyučovať po novom

  Foto: Pixabay

Hodinky informatiky v Českých školách prejdú reformou. Už začiatkom roku 2016 začalo Ministerstvo školstva pracovať na mnohých zmenách. Na základných školách sa žiaci budú učiť princípy fungovania počítačov  a podobnej techniky, čo vedie k zmenám obsahu technických predmetov.


Ministerstvo chce zmeniť zaužívaný model výučby informatiky v primárnom vzdelávaní, ktoré pozostáva poväčšine len z používania wordu a excelu. Dôvodom týchto zmien je nevedomosť ľudí o princípoch fungovania počítačov, napriek každodennému používaniu tejto techniky. Na základe nedostatočných informácií je vývoj novodobej techniky spomalený. „Znalosti a potrebné schopnosti je potrebné vyvíjať už od skorého veku,“ povedal vedúci katedry informatiky na Pedagogickej fakulte Juhočskej univerzity Jiří Vaníček.

 

Vynovený obsah predmetu

Školy budú mať možnosť nakúpiť potrebné pomôcky a na pol roka získajú odborného asistenta, ktorý im priblíži svet počítačov a jednoucho im  vysvetlí systém fungovania nových technológií. Všetko by to malo byť financované z prostriedkov Ministerstva školstva, ktoré sa snaží získať peniaze prostredníctvom dostupných dotačných programov.

Zmeniť systém výučby informatiky však potrvá istý čas, keďže sa musí zabezpečiť školenie takmer 90% vyučujúcich. Predseda Jednoty školských informatikov vysvetľuje: „Okrem školenia učiteľov nás čaká presviedčanie mnohých rodičov o dôležitosti výučby informatických princípov, a tiež musíme 80% žiakom vysvetliť, že zvládanie sociálnych sietí a sťahovanie obsahu z internetu vôbec nestačí k porozumeniu miesta technológie v modernom svete.“

 

Prepojenie viacerých predmetov

Pomôcť školám realizovať novú informatívnu výučbu by mal aj Ondřej Neumajer, ktorý hovorí o modernizácií viacerých predmetov na školách. Podľa jeho slov by do rôznych technických dielní mali pribudnúť počítače a k uťahovania skrutiek či zatĺkaniu klincov by pribudlo skladanie i opravovanie počítačov.

„Táto činnosť im určite pomôže nahliadnuť do reálnych strojov, lepšie pochopia celý systém prepojenia jednotlivých častí, pričom budú s počítačmi narábať pod dozorom učiteľa, čiže im nehrozí nijaký úraz,“ ocenila nový prístup aj študentka pedagogickej fakulty v Ružomberku Mária.

 

Začať s výučbou informatiky by sa malo už v prvej triede jednoduchými, ale efektívnymi úlohami. Postupom času by mali žiaci vedieť naprogramovať softwary, roboty, hry, ale aj aplikácie do mobilu. S týmito výsledkami počíta schválená Stratégia digitálnej gramotnosti do roku 2020.

 


Zdroj: ihned.cz
Čítajte viac o téme: IT
Zdieľať na facebooku