Laboratórne školy: Nový spôsob učenia v Čechách pomocou experimentov

  Foto: Archív ZŠ Labyrinth

Počas decembra v roku 2015 predstavili zakladatelia laboratórnej školy v Brne ukážky svojej práce a snažili sa tak verejnosti  priblížiť princíp fungovania ich projektu Open School Space. Škola tohto druhu s názvom Labyrinth je na území Českej republiky zatiaľ jediná svojho druhu. Svoje brány otvorí už v septembri  2016.

 

Laboratórne školy majú svoj pôvod v USA a dnes ich je po celom svete už niekoľko.

„Laboratórne školy sú založené na úzkej spolupráci s univerzitami a ďalšími partnermi ( napr. neziskovými organizáciami, kultúrnymi inštitúciami – múzeami, knižnicami, ale aj firmami.) Školy vytvárajú podmienky pre kvalitné vzdelávanie, ktoré reflektuje potreby súčasného sveta, zameriava sa rovnako na výskum, experimentálnu výuku alebo rozvoj pedagógov. Hoci sa o takýto typ spolupráce snažia i klasické školy, laboratórne školy sú toho komplexným výnimočným prevedením, systematickou spoluprácou ale tiež majú za cieľ zdieľať a šíriť svoje výstupy aj do iných škôl. Laboratórna škola funguje ako centrum dokonalosti a prirodzene tak pôsobí na skvalitňovanie vzdelávacieho systému,“ vysvetlila Monika Mandelíčková, koordinátorka projektu Open School Space.

 

Vyučovanie každý deň inak

Klasická výučba v laboratórnej škole nie je rozdelené na štyridsaťpäť minútové hodiny a každý deň môže byť úplne iný. Vzdelávanie prebieha v malých skupinách, kde sa deti učia vzájomnej spolupráci. „V jeden deň môže pani učiteľka naplánovať deň bádania s poznávania na univerzite, druhý  deň môžu deti absolvovať jazykový deň, ktorého predmetom bude napríklad písmeno m a študenti ho budú spoznávať prostredníctvom rôznych činností a predmetov,“ opisuje štýl vyučovania koordinátorka novej brnenskej školy Labyrinth Monika Mandelíčková. Povinnosťou učiteľa je dohliadnuť na daný počet hodín, ktoré sú určené podľa vzdelávacieho programu. Aj ich hodnotenie bude odlišné od klasického, teda známky v žiackych knižkách vystrieda slovné hodnotenie.

„Chceme, aby sa deti učili z vlastných chýb a necháme ich dokončiť aj tie nesprávne riešenia, aby sami pochopili, prečo to nebude fungovať,“ dodáva k ich prístupu riaditeľ projektu Břetislav Svozil. Ďalej bližšie opísal prostredie triedy, ktoré by sa malo čo najviac podobať tomu obyčajnému. Priblížiť sa k tomu chcú aj prostredníctvom integrovania žiakov zo slabšieho sociálneho prostredia. Školné, ktoré by rodičia detí uhrádzali zahrňuje aj popoludňajší program a ďalšie výdavky, ktoré sú zvyčajne platené zvlášť.

 

Foto: Archív ZŠ Labyrinth

Laboratórne školy sú pre každé dieťa

Laboratórne školy poskytujú všade vo svete vzdelávanie od materských škôl až po stredné školy. Brnenská základná škola Labyrinth bude fungovať ako úplná deväťročná škola.

Koncept laboratórnych škôl je založený na spolupráci medzi vysokými, strednými, základnými i materskými školami. Vzdelávanie prebieha v prostredí, kde sa aplikujú metódy z rôznych odborov, ktoré deti využívajú v školskej praxi. Laboratórna škola je súčasťou vzdelávacieho projektu Open School Space, ktorý sa prirodzene dostáva do spoločnosti, pričom prekračuje hranice tradičných spôsobov vzdelávania.

 

Základná škola Labyrinth bude sídliť v študentskom divadle Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne a fungovať bude v spojení s Masarykovou univerzitou. Študenti teda budú mať k dispozícií laboratóriá i univerzitné vybavenie. Podľa slov riaditeľa projektu Břetislava Svozila je škola postavená na osobitnom prístupe ku každému dieťaťu a na spolupráci medzi univerzitami a rôznymi organizáciami či komunitným centrom. Škola Labyrinth ponúka i bilingválny program a je členom medzinárodnej siete laboratórnych škôl International Association of Laboratory Schools (IALS). Podľa koordinátorky Moniky Mandelíčkovej je ich škola prvou laboratórnou školou nielen v Českej republike, ale zároveň prvou európskou školou v tejto asociácii vôbec.

 

Foto: Archív ZŠ Labyrinth

Zdieľať na facebooku