ŠPORTtest otestuje dieťa fyzicky aj osobnostne a zistí, ktorý šport je pre neho najvhodnejší

ŠPORTtest testuje dieťa ako jediný na Slovensku fyzicky aj osobnostne.
ŠPORTtest testuje dieťa ako jediný na Slovensku fyzicky aj osobnostne. / Foto: BENITIM

Rodičia často zápasia s jednou otázkou a to ako najjednoduchšie zistiť, ktorý šport je pre dieťa najvhodnejší? Nájsť ten najlepší práve pre svoje dieťa nemusí byť vôbec jednoduché. Rodičia môžu stráviť veľmi dlhý čas hľadaním toho najlepšieho športu. Pri výbere však myslieť aj na to, že nie všetky deti sú rovnako športovo zdatné a majú talent na športy. Niektorým môže ísť športovanie oveľa ťažšie, čo ich v konečnom dôsledku môže demotivovať a postupne strácajú záujem o akýkoľvek druh športovej aktivity. Taktiež sa môže stať, že konkrétny šport nie je pre dieťa dostatočne príťažlivý, pretože nemalo možnosť si vyskúšať viac alternatív.

 

Ako správne vybrať?

Pri výbere treba myslieť na správnu motiváciu. Týmto spôsobom môžeme deti pritiahnuť k športovaniu a k tomu, aby si v ňom našli záľubu. Ak im umožníme vyskúšať si niekoľko druhov individuálnych a zároveň aj kolektívnych športov, môžu si samy neskôr vybrať ten, ktorému sa budú venovať v budúcnosti. Ako však vybrať dobre? Tak, aby sa zo vybraného nestala len krátkodobá záležitosť?

 

Čas je rozhodujúci

Ak v správnom čase podchytíme talent dieťaťa, zabezpečíme mu tým postupnú prípravu na danú aktivitu. Dieťa sa začne aktívne venovať tomu, na čo ma najlepšie predpoklady, začne rozvíjať svoj talent a schopnosti. Zároveň je veľká pravdepodobnosť, že v tejto aktivite bude aj naozaj pokračovať a dosahovať výsledky.

Existujú však vôbec testy, vďaka ktorým sa dá zistiť, či má dieťa predpoklady na konkrétny typ športu?

 

Športový profil dieťa

Športový klub BENITIM  na základe svojich dlhoročných skúsenosti s trénovaním detí vyvinul program s názvom ŠPORT test, ktorý na základe kombinácie výsledkov z testovania fyzických dispozícií a osobnostných predpokladov dokáže s veľmi vysokou presnosťou určiť typy športov, v ktorých sa dieťa “nájde.” Vďaka testom, sa tak dá už aj na Slovensku urobiť presný športový profil dieťa.

„Ako jediní na Slovensku testujeme deti fyzicky a osobnostne zároveň,“ vysvetľuje spoluzakladateľka klubu Andrea Čvapková.

ŠPORT test je jediný test na Slovensku, ktorý u detí zisťuje nielen aktuálne fyzické možnosti, ale aj ich osobnostné preferencie pre rôzne typy športov. Vznikal v spolupráci s odbornými športovými trénermi a športovými psychológmi.

 

ŠPORT test – kombinácia fyzických a osobnostných testov

Klub sa pozerá na každé dieťa individuálne. Prihliada na jeho predpoklady a potreby, berie do úvahy povahové vlastnosti dieťaťa, ktoré prostredníctvom testu zisťuje.  Ako jediní na Slovensku testujú žiakov nielen po fyzickej stránke, ale zároveň berú do úvahy aj psychologické aspekty. Zatiaľ sú prví, ktorí spolupracujú s profesionálnym športovými trénermi a zároveň aj so športovým  psychológom,  ktorý s dieťaťom pracuje.

A prečo práve  povahové vlastnosti hrajú dôležitú úlohu? Sú totiž podmieňujúce  pre výkon konkrétnych športov. Fyzické predpoklady idú ruka v ruke s povahovými vlastnosťami. Aby dieťa mohlo vykonávať nejaký druh športu, musí mať naň aj určité fyzické dispozície.

“Ako jediní na Slovensku sme vyvinuli a realizujeme kombináciu osobnostných a fyzických testov, na základe ktorých vyberieme vhodný druh športu pre vaše dieťa, “ tvrdí Andrea Čvapková.

Vďaka testovanie tak majú všetky deti šancu venovať sa športu, ktorý ich napĺňa, v ktorom napredujú. Vďaka programu tiež odborníci z BENITIM-u navrhnú  kompenzačné cvičenia pre zlepšenie rovnomerného vývoja dieťaťa.

 

Foto: BENITIM

Motivácia detí

ŠPORT test zistí, na ktorý šport by mali rodičia konkrétneho žiaka prihlásiť a akému športu by sa malo naozaj venovať v budúcnosti. Často sa stáva, že dieťa je postupne viac a viac demotivované výberom nevhodného športu. V BENITIM-e sa preto snažia tejto demotivácii predísť.

Výsledky testu by mali uľahčiť rozhodovanie detí a aj rodičov, ktorí sú často zúfalí a nevedia si vybrať z množstva športových aktivít, ktoré sú momentálne na trhu. ŠPORT test nie je však len o selektovaní dobrých výsledkov. Naopak, prináša možnosť každému dieťaťu sa zapojiť do takej športovej aktivity, ktorá bude najvhodnejšia práve pre neho. Tým sa dá predísť tomu, že žiak stráca o šport záujem, pretože sa mu v ňom nedarí. Toto je najčastejší problém u detí. Doterajšie športové neúspechy ich odrádzajú od ďalších aktivít . Dieťa však nemusí v športe podávať len vynikajúce výsledky. Stačí, že sa venuje tomu, na čo má predpoklady, pokračuje v tom a robí mu to radosť.

 

Testovanie tak ušetrí rodičom veľa energie a peňazí, ktoré strávia pri skúšaní rôznych športov. Je zároveň najefektívnejšou a najrýchlejšou cestou k tomu, aby žiak zistil, ktorý šport je pre neho najvhodnejší.

 

Testovanie 8 fyzických disciplín

„ŠPORT test, ako už samotný názov hovorí, je testovanie dieťa. Každé dieťa má určité predispozície na športovanie, buď fyzické a ďalej osobnostné, vôľové. Samotné testovanie pozostáva z dvojhodinovej športovej akcie, kde dieťa absolvuje fyzické EUROFIT testy a tiež psychologický rozhovor. Po testovaní rodič dostane do rúk vyhodnotenie, kde sa dozvie, ktoré konkrétne športy sú z pohľadu vlastností dieťaťa a jeho fyzických možností tie najlepšie. Vyberáme zo silových, vytrvalostných, rýchlostných, kolektívnych, individuálnych, senzo-motorických a esteticko-koordinačných športov. Veríme, že testovaním privedieme aj zdanlivo nešportovcov k správnemu výberu športu. Na druhej strane športovo nadané deti usmerníme tak, aby sa ich športový talent mohol čo najrýchlejšie rozvíjať. Všetky deti môžu športovať, len ich treba nasmerovať k tomu športu, v ktorom sa môžu v rámci svojich vlastností realizovať,“ hovorí Andrea Čvapková.

 

Viac o ŠPORT teste nájdete na stránke www.benitim.sk.


O čom je ŠPORT test

ŠPORT test pozostáva z PERSONAL testu (psychologicko-osobnostný dotazník) a EUROFIT testov (testy aktuálnych fyzických dispozícií a aspekčné posúdenie zdravotného a vývojového stavu dieťaťa). Testovanie prebieha v uvoľnenej a motivujúcej atmosfére. Deti si okrem testovaných disciplín môžu vyskúšať rôzne športy, aj také, s ktorými sa ešte nestretli.

 

PERSONAL test môžu absolvovať deti od 7 do 15 rokov. Výsledok testu podá rodičom ucelený pohľad na športové smerovanie ich dieťaťa. Ukáže, či mu vyhovujú  vytrvalostné alebo  krátkodobé športy, či chce športovať samostatne alebo v kolektíve, kedy je počas tréningu najvýkonnejšie a akú regeneráciu po tréningoch vyžaduje. Posúdi  jeho psychickú odolnosť i pohybovú  kreativitu, schopnosť technického prevedenia pohybu a tiež ako sa vie dieťa pri športovom výkone koncentrovať. Výsledky testu odporučia optimálne nastavenie tréningovej záťaže a dĺžku prestávok tak, aby dieťa nebolo športom preťažené a neodradilo ho to.

 

EUROFIT test pozostáva zo 6 športových disciplín vybratých dôsledne tak, aby podali ucelený obraz o aktuálnej fyzickej kondícii dieťaťa a jeho vrodených predpokladoch pre jednotlivé typy športov. Výstupom tohto testu je zhodnotenie fyzických dispozícií  a pohybových zručností dieťaťa a porovnanie s priemernými výsledkami rovesníkov. Z testu vyplynie aj návrh kompenzačných cvičení na posilnenie oslabených partií tela. Tento test je určený pre deti už od 6 rokov.

Čítajte viac o téme: Šport
Zdieľať na facebooku