Ako vyzerá otváranie a opätovné zatváranie škôl vo svete

Ako vyzerá otváranie a opätovné zatváranie škôl vo svete
Ako vyzerá otváranie a opätovné zatváranie škôl vo svete / Foto: Pexels

18.12.2020 - Všetky krajiny bojujú s pandémiou každá po svojom. Náročná situácia sa nevyhla ani oblasti školstva, a kým u nás sú takmer všetky školy dlhodobo zatvorené pozreli sme sa bližšie na to, aká bola situácia a opatrenia na školách v niektorých vybraných krajinách sveta od začiatku školského roka.

 

Česká republika

Česká republika postupne v novembri otvorila svoje školy po tom, čo v októbri po rapídnom náraste ochorení všetky školy nariadil štát zatvoriť. Prezenčné vyučovanie mali pôvodne len žiaci 1. a 2. triedy základných škôl a špeciálnych škôl. Žiakom a učiteľom boli umožnené individuálne konzultácie. Školské jedálne a družiny pre týchto žiakov fungovali normálne. V stredu 25.11.2020 sa do tried vrátili už aj maturanti. Okrem toho je umožnená aj praktické vyučovanie na stredných odborných školách v maximálne dvadsaťčlenných skupinách. Oproti tomu je však na umeleckých a jazykových školách povolené vyučovanie len jeden na jedného. Zároveň sa na vysokých školách povolili laboratórne a umelecké cvičenia pre záverečné ročníky v skupinách maximálne 20 študentov. Od 30.11.2020 sa do škôl vrátil celý 1. stupeň základných škôl spolu s deviatakmi. Ostatní žiaci druhého stupňa sa naďalej učia prezenčne, ale na turnusy, teda týždeň prezenčne a týždeň distančne. Postupné otváranie ročníkov malo školám umožniť dostatočne sa pripraviť na zvýšené hygienické nároky. Na všetkých stupňoch škôl sú povinné rúška pričom sa v triedach musí opakovane vetrať a používať dezinfekcia.  Platí aj zákaz spevu a telesnej výchovy. Výnimka platí pre konzervatória alebo športové gymnázia. Ministerstvo zatiaľ u žiakov a pedagógov neplánuje plošné testovanie, ale počíta sa s tzv. sentinelovým testovaním, kedy sa PCR testom podrobia vybrané vzorky škôl a ich pedagógovia. Pre žiakov základných, stredných škôl a konzervatóriá a základné umelecké školy platí, že pôjdu do školy v tomto kalendárnom roku naposledy v piatok 18. 12. 2020. Ako vyhlásil minister školstva, mládeže a telovýchovy Robert Plag „pondelok 21.12. a utorok 22.12. 2020 budú pre tieto typy škôl vyhlásené za dni boja proti Covid-19.“ V týchto dňoch ostávajú otvorené len materské a vysoké školy.

 

Nemecko

Nemecku sa školy naopak vôbec nezatvorili, ale návrat do škôl v septembri vyzeral tento rok inak. Študenti boli rozdelení do skupín pozostávajúcich z niekoľkých stoviek študentov. Zakázané je vzájomné miešanie skupín a konkrétni učitelia sú prideľovaní len do konkrétnych skupín. Cieľom takejto skupiny je zabrániť tomu, aby v prípade potreby nemuseli zatvoriť celý ročník, ale do karantény putuje len konkrétna skupina, ktorá prišla s nakazeným žiakom do kontaktu. V školách sú všetci študenti povinní nosiť rúška na chodbách a pri vstupe do tried, ale môžu si ich zložiť, keď už sedia vo svojich laviciach. Odporúčané je žiakom, aby nechytali zábradlia na schodiskách, a samozrejme sa vyžaduje pravidelné umývanie rúk. Triedy boli usporiadané tak, aby sa umožnilo spoločenské dištancovanie a lepšie vetranie. Aj napriek tomu,  že má Nemecko rýchle a bezplatné testovanie, efektívne sledovanie kontaktov a nižšiu mieru infekcie ako napríklad v USA, školy sa snažili obmedziť šírenie vírusu. V Berlíne, v jednom z prvých miest, kde sa školy opätovne otvorili, hlásilo najmenej 42 škôl z 825, ktoré sa znovu otvorili, prípady COVID-19 počas prvých dvoch týždňov od opätovného otvorenia. Stovky študentov a učiteľov tak museli ísť do karantény. Na základe zhoršujúcej sa situácie pristúpilo aj Nemecko začiatkom decembra k sprísneným opatreniam, zaviedli striedavé vyučovanie od 8. triedy, pričom sa niektorí žiaci striedali už po jednom dni.  Mladšie ročníky,  a tí v poslednom ročníku navštevovali školu v štandardnom režime. Podľa dohodnutých podmienok sa na miestach označených ako hot spoty (ak  7-dňová incidencia prekročila 200 prípadov na 100 tisíc obyvateľov) žiaci alebo študenti musel prejsť na diaľkové vzdelávanie. Počas diaľkového alebo striedavého vzdelávania bolo nariadené zrušiť do Vianoc písomné testy. V prípade výskytu pozitívneho prípadu išla automaticky do karantény celá trieda. Táto karanténa pôvodne trvala 14 dní, neskôr sa táto lehota zmenila po povinnom pretestovaní žiakov na 5 dní, po ktorých sa mohli vrátiť do škôl. Na vysokých školách a univerzitách bola prezenčná výučba zrušená. Výnimku tvorili len práce v laboratóriách za sprísnených hygienických opatrení. Nemecko počas uplynulého pol roka tvrdo pracovalo na tom, aby udržalo školy otvorené, a uprednostnilo ich dokonca aj pred ostatnými aspektmi každodenného života, ako sú reštaurácie a bary. Ale ani v krajine, ktorá sa kedysi považovala za úspešnú v boji s koronavírusom nebola táto stratégia trvalo udržateľná. Od stredy 16.12.2020 sú nemecké školy, škôlky i detské jasle zatvorené spolu s mnohými obchodmi a službami v rámci prísneho lockdownu. Opätovné otvorenie škôl je naplánované pravdepodobne v polovici januára. "Čísla boli tak veľmi mimo kontroly, že nemeckí vodcovia rozhodli, že je potrebné všetko zatvoriť, dokonca aj školy," uviedla Melissa Eddy, korešpondentka Times v Berlíne. Nemecko od začiatku zaujalo agresívny prístup k izolácii už v zárodku, spoliehalo sa na vedu, sledovanie kontaktov a testovanie, aby sa vírus udržal na uzde. A hoci výskumy ukazujú, že študenti základných škôl predstavovali len nízke riziko šírenia vírusu zatvorenie škôl v aktuálnej situácií bolo neodvrátiteľné.

 

Dánsko

Dánsko bolo spolu s Nórskom prvou európskou krajinou, ktorá umožnila deťom základnej školy vrátiť sa po prvom lockdowne do tried. Vláda stanovila hlavné usmernenia, ale obciam umožnila flexibilitu pri implementácii pravidiel. Ak uviedla Dorte Lange, zástupkyňa predsedu Dánskeho zväzu učiteľov, všetci členovia spolupracovali s miestnymi samosprávami a do úvahy sa brali návrhy všetkých učiteľov. Keď sa školy v septembri znovu otvorili, deti sa učili v menších skupinách po 10 - 12, sedeli v triede 2 metre od seba a umývali si ruky najmenej každú hodinu a pol. Vládne nariadenia neprikazovali deťom a učiteľom nosiť rúška v triedach, no v niektorých školách riaditelia vyžadovali nosenie rúšok aj na vyučovaní. Niektoré školy aplikovali striedavé vyučovanie a teda, 50% času fyzicky a 50% online vyučovanie. Niektoré školy nariadili kapacitné obmedzenie, takže naraz v škole mohlo byť maximálne 50% všetkých študentov. Školy sa tiež pokúsili obmedziť stretávanie žiakova študentov vytvorením tzv. jednosmerných trás. Študenti tak mali presne vymedzené, ktorým smerom môžu ísť a aké schodisko použiť. V interiéri, ale i exteriéri škôl boli rozmiestnené stojany na dezinfekciu a pravidelne sa dezinfikovalo v triedach a spoločných priestoroch. Bolo zakázané nachádzať sa v škole keď študent nemal aktuálne výuku a po jej skončení musel okamžite opustiť budovu. V prípade pozitívneho prípadu koronavírusu sa študent musel zúčastňovať online vyučovania, až kým nevykazuje negatívny test. Všetci statní spolužiaci, ktorí prišli do kontaktu s pozitívnym sa museli dať testovať a po potvrdení negatívneho testu mohli naďalej navštevovať školu. Tak ako aj v iných krajinách sa začiatkom decembra začala situácia zhoršovať a vláda tak musela pristúpiť k zavedeniu čiastočného lockdownu a zatvoreniu tak škôl v 38 okresoch od 9.12.2020. Jedinú výnimku tvorili deti do 4. ročníka. Nakoľko však ani tieto opatrenia nestačili na zastavenie šírenia a situácia sa vymkla spod kontroly, v stredu 16.12.2020 dánska premiérka Mette Frederiksen oznámila tvrdý lockdown a zatvorenie všetkých škôl od 21.12.2020.

 

Amerika

Situácia v Amerike je výrazne komplikovanejšia. Otváranie, či zatváranie škôl nie je na rozhodnutí vlády, ale na jednotlivých krajoch. Väčšina škôl však zostáva zatvorená. V New Yorku boli školy otvorené v hybridnom modeli od začiatku októbra, pričom sa New York stal prvým veľkým mestom v Amerike, ktorý otvoril v brány všetkých svojich škôl pre viac ako 1,1 milióna žiakov a študentov. Hybridný model pritom spočíval v kombinácií prezenčnej výučby s domácou online výučbou. Žiaci chodili do školy v priemere 1-3 krát za týždeň. Žiaci a zamestnanci škôl boli náhodne testovaní a rovnako ako v Nemecku boli rozdelení do skupín, ktoré sa nesmeli navzájom zoskupovať. No vzhľadom k tomu, že miera pozitivity v meste dosiahla úroveň 3% starosta mesta Bill de Blasio oznámil, že k 26. novembru sa opäť zatvoria všetky školy. Mnohí odborníci však tento krok kritizovali. Výsledky cieleného testovania v školách majú totiž prekvapivo nízky počet pozitívnych prípadov. Zo 16 298 zamestnancov a študentov, ktorí boli od začiatku školského roka náhodne testovaní bolo len 28 pozitívnych, z toho 20 zamestnancov a osem študentov. Školy by sa mali otvoriť po tom ako miera pozitivity v New Yorku klesne opäť pod 3%. Ako oznámil starosta mesta Bill de Blasio po otvorení škôl bude práve testovanie žiakov, študentov a zamestnancov škôl hlavnou prioritou.

 

Čína

Stovky miliónov študentov v celej Číne začali semester v škole po tom, čo úrady vyhlásili, že pandémiu majú pod kontrolou. Všetky školy, od materských až po univerzity tak mohli znovuotvoriť už 31. augusta 2020. Čína veľmi ambiciózne pristúpila k znovuotvoreniu škôl. Pri vstupe do škôl sa deťom merala teplota. Administratívni pracovníci kontrolovali cestovné doklady študentov a ich výsledky testov na koronavírusy. Členovia miestnej komunistickej strany dohliadajú na to, aby učitelia dodržiavali podrobné hygienické pokyny. Dôkladná dezinfekcia je každý deň vykonávaná vo všetkých triedach, jedálňach a na internátoch. V každej učebni sú k dispozícii aj protiepidemiologické pomôcky, ako sú rúška a prostriedky na čistenie rúk. Nakoľko Čína deklaruje nízky počet ochorení v krajine, v triedach tak po dlhej dobe deti nemusia mať nasadené rúška, tie sú povinné len v exteriéri. Zatiaľ čo komunistická strana prijala mnoho hygienických postupov, aké sa zaužívané aj v iných krajinách, zaviedli ich pomocou charakteristického komplexného prístupu, ktorý nepripúšťa žiaden nesúhlas. Zároveň sú nasadené rôzne aplikácie a ďalšie technológie na sledovanie študentov a zamestnancov, aby sa odsledoval a obmedzil ich pohyb.

Čítajte viac o téme: Koronavírus, Dištančné vzdelávanie
Zdieľať na facebooku