Nenávistné prejavy na internete ubližujú tiež a môžu na deťoch zanechať vážne stopy

Deti by mali vedieť, ako konať, ak sa stretnú s nenávistnými prejavmi online.
Deti by mali vedieť, ako konať, ak sa stretnú s nenávistnými prejavmi online. / Foto: Bigstock

Online nenávistné prejavy sú šírené zvyčajne na sociálnych sieťach s cieľom napadnúť jednotlivca alebo skupinu na základe rasy, náboženstva, etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia alebo pohlavia, no čoraz častejšie môže ísť len o nesúhlas s iným názorom. Pri sociálnych médiách mnoho detí a mladých ľudí skôr alebo neskôr narazí na nenávistné prejavy. Rodičia by mali zabezpečiť, aby si mladí ľudia boli vedomí toho, čo majú robiť, ak sa stretnú s takýmito formami prejavu.

 

Ako vplýva nenávisť vo virtuálnom priestore na deti a mladých ľudí?

Vo všeobecnosti môžu mať nenávistné komentáre v online prostredí priame a nepriame účinky na psychiku jednotlivcov, a to krátkodobé, ale aj dlhodobé. Niektorí odborníci naznačujú, že následky nenávistných prejavov na internete môžu mať podobné účinky ako tie, ktoré zažívajú ľudia po traumatických zážitkoch. Obete nenávistných komentárov môžu začať pociťovať nízku sebaúctu, poruchy spánku, zvýšenú úzkosť, pocity strachu a neistoty, môžu sa cítiť osamelí alebo izolovaní.

 

Kde sa môžete najčastejšie stretnúť s netoleranciou

Čet je najčastejším miestom, kde sa môžete stretnúť s nenávistne motivovanými komentármi a útokmi. Deti a mladí ľudia vnímajú vzájomné útočenie na čete ako spôsob zábavy. Účelom týchto komentárov nebýva ani tak šírenie nenávistných myšlienok, ale skôr snaha vyprovokovať druhú stranu. V internetovom slangu sa pre označenie podobného správania používajú aj výrazy flaming (zverejňovanie urážlivých správ) alebo trolling (zverejňovanie provokatívnych, poburujúcich komentárov, ktoré nesúvisia s témou s cieľom upútať pozornosť).

 

Diskusné fóra, komentáre: rôzne nenávistné názory a komentáre nájdete na internete aj v rôznych diskusiách a fórach. Diskusie väčšinou odrážajú postoje, predsudky a aktuálnu klímu v spoločnosti, napätie v ľuďoch. Stávajú sa tak priestorom pre vyjadrenie frustrácie, hnevu a nespokojnosti. Úmyslom diskutujúceho nie je skutočná diskusia – výmena názorov a snaha o vzájomné pochopenie, ale potreba uvoľniť napätie. Podobné diskusie bývajú na niektorých stránkach (napríklad online denníky, spravodajstvo) sledované administrátorom. Ten príspevok odstráni, ak jeho autor porušuje pravidlá diskusie. Pre nenávistné prejavy v internetovom prostredí, v ktorých autor útočí na druhého človeka alebo skupinu sa používa aj anglický výraz hate speech.

 

Zaujíma vás téma technológií a detí? Určite si prečítajte našu knihu o výchove detí v digitálnej dobe!

Ako chrániť svoje deti pred netoleranciou a nenávisťou na internete

Filtrovanie obsahu: Pri menších deťoch je možné použiť rôzne filtre pomocou aplikácií. Také funkcie ponúka napríkald aj slovenská aplikácia ESET Parental Control. Na základe rôznych filtrov vytriedi stránky, na ktorých by sa deti mohli stretnúť s netoleranciou. Na prehrávanie videí môžete použiť namiesto klasického Youtube aplikáciu Youtube Kids, kde si môžu deti bezpečnejšie prezerať obsah. Výhodou tejto aplikácie tiež je, že okrem počtu odberateľov dieťa nemá prístup k žiadnym ďalším informáciám o kanále. Neuvidí tak ani komentáre pod videom, ktoré môžu byť častokrát nevhodné a nenávistné. Treba mať ale na pamäti, že žiadny filter nie je 100-percentne spoľahlivý a záujem rodiča ani v tomto smere nič nenahradí.

 

Spoľahlivé zdroje informácií: Hľadajte informácie na spoľahlivých stránkach. Takéto stránky môžu patriť známej a overenej inštitúcii, štátnej alebo vzdelávacej, neziskovej organizácii, ktorá sa venuje danej téme a podobne. Pozrite si tiež, kto stránku prevádzkuje alebo spolufinancuje. Dôveryhodné stránky môžu byť podporované štátnymi inštitúciami. Vyhnite sa stránkam, na ktorých môže pridávať obsah ktokoľvek. Prípadne blokujte aj stránky, kde sa diskutuje. To sú miesta, kde sa deti môžu s nenávistnými prejavmi stretnúť najčastejšie.

 

Ako pomôcť deťom a mladým ľuďom vyrovnať sa s online nenávisťou?

Tu je niekoľko vecí, ktorými môžete pomôcť mladým ľuďom spoznať nenávisť online a reagovať na ňu správnym spôsobom:

 

Nahlasovanie nenávistných príspevkov

Povzbudzujte svoje deti, aby nahlásili nenávistné výroky, keď sa s nimi stretnú online. Nenávistný obsah môžu nahlasovať správcovi webu alebo poskytovateľovi internetu. Akákoľvek hrozba násilia, vyhrážanie, propaganda nezákonných činností musí byť nahlásená polícii. Nikdy neváhajte nahlásiť polícii nenávistné prejavy, zločiny z nenávisti alebo hrozby násilia, ak za vami vaše dieťa príde s takouto skúsenosťou.

 

Otvorená komunikácia

Spýtajte sa svojich detí, aké platformy používajú, a či vedia, ako nahlásiť, ak sa stretnú s niečím negatívnym. Pravidelne sa o problematike nenávisti na internete rozprávajte, nečakajte, kým sa vyskytne problém, a uistite sa, že vaše deti vedia, že k vám môžu prísť s akýmikoľvek problémami a budete tu, aby ste ich podporili a pomohli im.

 

Hovorte o existencii a dopadoch nenávisti

Akúkoľvek nenávisť voči vašim deťom, s ktorou sa stretnú online by ste mali brať veľmi vážne. Pripomeňte im, že nie sú vinní. Vysvetlite im, že za takéto nenávistné prejavy nie sú zodpovední. A pomôžte im zážitok spracovať.

 

Pomôžte im prekonať pocity, ktoré v nich nenávistný komentár vyvolal

Je dôležité, aby dieťa pochopilo, že to, čo bolo povedané, je nenávistné a nesprávne a ide proti väčšine spoločenských hodnôt. Ak nenávistná reč priamo zasiahla dieťa, je dôležité, aby vám popísalo, ako sa cíti a spýtajte sa čo pre neho môžete urobiť, aby ste mu pomohli vyrovnať sa s týmito pocitmi.

Zdieľať na facebooku