Proti novému ministrovi školstva spustili petíciu

Proti Petrovi Plavčanovi spustili vysokoškolskí pedagógovia petíciu.
Proti Petrovi Plavčanovi spustili vysokoškolskí pedagógovia petíciu. / Foto: MŠVVaŠ SR

Profesori vysokých škôl spustili proti novému ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi zo SNS petíciu. Odborná verejnosť, ani rodičia, nesúhlasia s jeho nástupom do funkcie.

 

Organizátormi petície proti novovymenovanému ministrovi sú vysokoškolskí pedagógovia, ktorí si myslia, že na najvyššom poste v rezorte školstva tento človek nemá čo hľadať. Školstvo potrebuje silného lídra a strategické reformy, a to podľa mnohých od Petra Plavčana očakávať nemožno. Hoci je Plavčan, ktorý ministerstvo školstva dôverne pozná, do funkcie nominovaný stranou SNS práve z dôvodu svojho prehľadu v rezorte, odborníci hovoria, že skúsenosti s jeho pôsobením nie sú vôbec pozitívne. Práve naopak. Jeho vymenovanie bolo preto pre všetkých veľkým sklamaním.

 

Vysokoškolskí pedagógovia v petícii píšu, že systém vzdelávania a podpory vedy je na Slovensku dlhodobo a trestuhodne zanedbávaný bez ohľadu na to, kto je práve pri moci. Politici dnes slovenské vzdelávanie vedú k postupnému zaostávaniu, úpadku a napokon aj úplnému rozkladu systému vzdelávania na Slovensku.“

 

Svoje opätovné sklamanie vyjadrujú slovami ako Naše školstvo postupne klesá na dno“ alebo „V našej krajine sa vytráca úcta k vzdelaniu.“

„Na zhubnosť nasmerovania nášho systému vzdelávania už dlho upozorňovali mnohí pedagógovia a vedci. Najprv ojedinele, neskôr početnejšie a hlasnejšie, až napokon tieto hlasy vyústili do celospoločenských protestov, petícií, demonštrácií a štrajkov, ku ktorým sa pridali aj študenti, rodičia a verejnosť. Voľby boli pre nás všetkých, ktorým na vzdelaní a slobode v tejto krajine záleží, nádejou na zásadnú zmenu kurzu – na záchranu.

Veľkým sklamaním a ba priam urážkou pre nás preto bolo vymenovanie Petra Plavčana za ministra školstva SR. Tento človek zosobňuje všetko to, čo slovenskému školstvu dlhodobo škodí: škandály, pochybnosti, neodbornosť, či prepojenie na vysokú školu známu rýchlovýrobou titulov, vyjadrujú rozhorčenie so stavom školstva v nedávno zverejnenej petícii.

 

Ako dôkazy svojich tvrdení uvádzajú:

1) Peter Plavčan bol ako generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl na ministerstve priamo zodpovedný za protiprávne zasahovanie ministerstva školstva do autonómie vysokých škôl pri vymenúvacom konaní profesorov. Na tento stav upozornili vtedajšieho ministra Mikolaja interpeláciou poslanci Národnej rady SR a napokon aj generálny prokurátor SR listom č. VI/1 Gd 480/09-0 zo dňa 26.1.2010, v ktorom konštatuje porušenie viacerých paragrafov Zákona o vysokých školách, ako aj Ústavy Slovenskej republiky. Generálny prokurátor zároveň nariadil vtedajšiemu ministrovi bezodkladne odstrániť protiprávny stav a s príslušnými pracovníkmi ministerstva prejednať opatrenia na predchádzanie obdobným nedostatkom v činnosti ministerstva.

 

(2) Peter Plavčan bol v zjavnom konflikte záujmov, keď ako vysoký úradník ministerstva školstva, ktorý mal pod priamou kontrolou financovanie vysokých škôl, zároveň pôsobil na niektorých z nich ako člen vedeckých rád (Dubnický technologický inštitút, Vysoká škola Danubius v Sládkovičove, Paneurópska vysoká škola, Pedagogická fakulta UK, Fakulta manažmentu UK).

 

(3) Peter Plavčan, popri svojom úväzku na ministerstve, ako člen správnej rady Študentského pôžičkového fondu neoprávnene získal odmeny v celkovej sume prevyšujúcej 38 tisíc Eur a až pod tlakom verejnej mienky tieto prostriedky vrátil.

 

Zdieľať na facebooku