Čo čítame je dôležitejšie, ako si myslíme

Nie každé čítanie má na nás rovnaký pozitívny vplyv.
Nie každé čítanie má na nás rovnaký pozitívny vplyv. / Foto: Pexels

Dnes už všetci dobre vedia, že čítanie má priaznivý vplyv na formovanie človeka vo viacerých oblastiach.  Vedci však zistili, že nie každé čítanie vplýva na nás rovnako.


Štúdia z roku 2016 uvádza, že to, čo čítajú vysokoškolskí študenti, má priamy dopad na úroveň ich štylistiky. Vedci zistili, že obsah a frekvencia čítania môže mať väčší vplyv na písanie študentov ako návšteva kurzov, ktoré sú zamerané na túto problematiku. Študenti, ktorí čítajú vedecké články, literárnu fikciu alebo literatúru faktu pri písaní používajú lepšie syntakticky usporiadané vety než tí, ktorí čítajú detektívky, fantasy, sci-fi alebo články na webe. Najlepšie výsledky dosahujú tí, ktorí čítajú rôzne vedecké články a štúdie, najnižšie tí, ktorí čítajú len články na webe.

 

Rozdiel medzi hlbokým a ľahkým čítaním

Výskum tiež ukázal, že hlboké čítanie, definované aj ako pomalé, vytvára predstavy, ktoré sú bohaté na zmyslové vnemy a viac vplýva aj na rozvoj emocionality a morálky. K hlbokému čítaniu dochádza vtedy, keď je v texte použitý jazyk bohatý na detaily, metafory a aktivuje rovnaké mozgové centrá, ako keby čitateľ príbeh z knihy skutočne prežíval. Hlboké čítanie je výborné cvičenie pre mozog a bolo zistené, že zvyšuje aj schopnosť empatie. Čitateľ sa pri hlbokom čítaní viac ponorí do deja a analyzuje dej s osobným podtextom.

 

Ľahké čítanie používame pri čítaní noviniek na internete a na zábavných portáloch. Mnohí čítajú len titulky, medzitulky, diskusie a texty pod fotografiami. Takéto čítanie neobsahuje analýzu, ktorá by človeka viedla k zamysleniu. Je to ľahké a svieže čítanie, ktoré čitateľ len prebehne očami a často o pár minút na informáciu aj zabudne.

 

Hlboké čítanie synchronizuje mozog

Hlboké čítanie v mozgu aktivizuje centrum reči, zraku a sluchu. Zapája tiež Brocovu oblasť , vďaka ktorej vnímame rytmus a vetnú skladbu, Wernickeovu oblasť , ktorá ovplyvňuje vnímanie slov a ich význam a tiež angulárny gyrus, ktorý zodpovedá za vnímanie a použitie jazyka. Uvedené centrá sú navzájom prepojené pásmom vlákien. Vďaka tejto prepojenosti sa synchronizuje jazyk a rytmus, s ktorým sa stretávame pri čítaní. Mozog si uvedomuje spád typický pre komplexnejšie texty a spisovatelia sa ho snažia napodobniť aj pri písaní svojich kníh.

 

Ako naštartovať svoju autorskú kreativitu?

Ak sa chcete stať spisovateľmi alebo sa chcete zlepšiť v písaní, môžete využiť hlboké čítanie dvomi spôsobmi.

 

Čítajte básne

Emočne viac prepracované texty prebúdzajú viac oblastí v mozgu, a to hlavne v pravej hemisfére . Pri priamom porovnávaní čítania poézie a prózy vedci zistili, že poézia aktivuje zadnú cingulárnu kôru a meduálne temporálne laloky, teda časti mozgu spájajúce sa so schopnosťou introspekcie. Keď dobrovľníci čítali svoje obľúbené básne, časti mozgu asociované s pamäťou boli stimulované viac, čo naznačuje, že čítanie obľúbených básní vyvoláva silné emócie, ktoré sú pre kreatívne písanie vždy dobré.

 

Čítajte literárnu fikciu

Porozumieť druhým je základná zručnosť, ktorá vedie ku komplexným sociálnym väzbám, ktoré sú potrebné v spoločnosti ľudí. Dobrý je taký spisovateľ, ktorý vie zobraziť viac vrstiev charakteru človeka a rôzne životné situácie. Takýto spisovateľ si uvedomuje, že myseľ každého človeka je odlišná a tiež že existujú  rôzne  spôsoby prežívania emócií. Nedávne experimenty ukázali, že čítanie literárnej fikcie v porovaní s čítaním literatúry faktu viedlo k lepším výsledkom v testoch mysle. Potvrdilo sa tak, že čítanie literárnej fikcie nás núti viac myslieť, širšie a hlbšie uvažovať. Čítanie literárnej fikcie stimuluje kognitívne schopnosti viac ako čítanie časopisov, rozhovorov alebo  online spravodajstva.

 

Nepozerajte televíziu, radšej sa venujte hlbokému čítaniu

Čas strávený sledovaním televízie je takmer vždy vyhodený, pretože sa mozog vypína. Čítanie časopisov môže byť dobrá zábava, ale nenaštartuje ani lepšie myslenie a ani vašu autorskú kreativitu. Ak sa naozaj chcete stať logicky premýšľajúcim človekom či lepším spisovateľom, čítajte literárne fikciu, poéziu a články o umení a vede, v ktorých sa vyskytuje komplexne využitý jazyk. Práve tieto texty donútia váš mozog myslieť.

Čítajte viac o téme: Knihy
Zdieľať na facebooku