Vek medzi 20 - 30 rokom života je najrozhodujúcejším obdobím pre dospelosť človeka, tvrdí klinická psychologička

Vek medzi 20 a 30 rokom života by sme nemali premrhať. Má dopad na celú vašu budúcnosť.
Vek medzi 20 a 30 rokom života by sme nemali premrhať. Má dopad na celú vašu budúcnosť. / Foto: Pexels

Čas medzi 20-30 rokom života je kritickým obdobím rozvoja dospelého človeka. Mladým ľuďom to však nikto nepripomína. A to je škoda, pretože práve v tomto období môžu rýchlo a bez problémov urobiť zmeny a stať sa takými ľuďmi, akými sa túžia stať.

- Meg Jay

Obdobie medzi dvadsiatym a tridsiatym rokom života nie je druhou pubertou. Naopak, je obdobím, kedy by sme mali zhromažďovať osobnostný kapitál, pracovať na svojej budúcej kariére a perspektívnom vzťahu. Čas medzi 20-30 rokom života je kritickým obdobím rozvoja dospelého človeka. Odsúvať zamestnanie, partnerstvo a rodičovstvo za tridsiatku sa veľmi nevypláca, ak chceme prežiť šťastnejší, plnší a pokojnejší život.


Keď má človek 20 rokov, najlepšie a zároveň najhoršie rozhodnutie v tomto období je, že každé rozhodnutie, ktoré urobíte, môže zmeniť smerovanie vášho života. Ak máte 30 alebo 40 rokov, zmeny sa stávajú čoraz ťažšími. Klinická psychologička Meg Jay vysvetlila, prečo je vek 20 rokov taký dôležitý a ako sa dá čo najlepšie využiť.

 

Dr. Meg Jay hovorí: „Keď robíte niečo vo veku 20 rokov definuje to vašu dospelosť. 80 percent momentov, ktoré sú podstatné pri smerovaní života, zažijete do 35 roku svojho života. Plat, ktorý budete v živote dostávať, vzrastie z ⅔ v prvých 10 rokoch kariéry. Viac ako polovica mladých ľudí vstupuje v tomto období do manželstva, plodnosť žien je na vrchole okolo 28 roka života. Osobnosť sa tiež najviac mení v 20 rokoch života a mozog zavŕši podstatnú časť svojho rozvoja.“


Mnoho mladých ľudí sa cíti zmätene

Mnoho mladých ľudí po skončení školy sa cíti zmätene a čakajú, čo sa stane. Cítia akúsi neistotu. Veľa z absolventov sa nevie rozhodnúť, kde chce pracovať, kde bude bývať, ako zaplatia svoje účty. Obávajú sa, že ak budú mať rodinu, či vydrží ich manželstvo. Neistota spôsobuje ľuďom úzkosť, a preto mnohí hľadajú rôzne rozptýlenie. „Okrem toho, mnohých mladých láka pomyslenie na to, aby sa všetkého vzdali a dúfali, že nakoniec to dobre dopadne. To však nie je správna cesta,“ upozorňuje Meg Jay.

 

Nesnívajte o dokonalom živote, ale konajte

Meg Jay hovorí, že mnoho ľudí vo veku 20+ uverilo, že ich život v tomto období je zameraný na to, aby premýšľali nad tým, čo budú robiť, keď budú mať 30 rokov. V 30 rokoch chcú začať žiť reálny život. Klinická psychologička však hovorí, že je rozdiel žiť svoj život, keď máte 30 a začať žiť svoj život, keď máte 30. Aj vývinový psychológ Erik Erikson, otec krízy identity, varoval, že mladým, ktorí prežijú príliš veľa času v zmätenosti a v hľadaní hrozí, že se stanú irelevantnými. Meg Jay odporúča, že ak chcete k niečomu smerovať v pracovnom alebo v rodinnom živote, skúste pracovať v odbore, ktorý vás zaujíma. Keď máte 20 rokov, môžete experimentovať. Vďaka tomu sa stávate informovanejší a vedomejší.

 

Stanovte si jasné ciele

Takými míľnikmi pri cieľoch môžu byť napríklad 25. a 30. narodeniny, ale aj každý Nový rok. Urobte si občas sebareflexiu a zamyslite sa nad tým, či ste už dosiahli to, čo ste dosiahnuť chceli. Dobrá je napríklad otázka: „Keď budem žiť tak, ako žijem, kde budem o tri roky?“ Ak sa vám nepáči odpoveď, tak je potrebné zmeniť smer života. Je potrebné si vytvoriť časovú os a zamýšľať sa napríklad nad tým, v koľkých rokoch chcete skončiť s prácou, ktorá vás nikde neposúva, kedy by ste sa chceli vydať oženiť, kedy chcete mať prvé dieťa, v koľkých rokoch chcete mať svoje posledné dieťa. Nemusíte to plniť na sto percent. Časová os je len pomôcka, ktorá vám pomáha premýšľať nad tým, akým smerom by sa mal váš život uberať a kým nie.

 

Ako si hľadať prácu?

Aj keď nezamestnanosť klesá, ešte stále sa stáva, že mnohí absolventi si nevedia nájsť prácu. Meg Jay odporúča mladým ľuďom, aby sa pokúšali hľadať prácu hlavne prostredníctvom sociálnych väzieb z okolia. Tvrdí, že najviac informácií získavame z najbližšieho okolia a od priateľov. Často tip na prácu prichádza od ľudí, s ktorými máme tzv. slabšie sociálne väzby. Väčšinou sú to susedia, známi, bývalí spolužiaci a podobne. A nebojte sa poprosiť o láskavosť a pýtať sa. Tí, ktorí to dokážu, si väčšinou prácu nájdu skôr. Niektorí mladá ľudia sa trápia kvôli tomu, že vykonávajú prácu, ktorá nezodpovedá ich kvalifikácii. Meg Jay v súvislosti s týmto hovorí: „Zapamätajte si, že nie každá takáto práca je podradná. Dôležité je, aby táto práca bola určitým prínosom pre váš osobnostný kapitál. Možno máte nízku pozíciu vo firme, ktorá je však úspešná, no a táto skutočnosť bude pre vás prínosom vo vašom životopise. Dôležité je, že ak robíte čokoľvek, malo by to súvisieť s tým, čo v budúcnosti naozaj robiť chcete.“

 

Foto: Pexels


Ako sa vyrovnávať s emóciami?

Mladí ľudia sa  musia učiť vyrovnávať aj emóciami, ako je napríklad úzkosť, ktorá sa objavuje hlavne v časoch ekonomickej neistoty. Meg Jay hovorí, že keď má človek medzi dvadsiatkou a tridsiatkou, už nie je naozaj vhodné len tak z ničoho nič do niekoho kričať, rezať si žily, chodiť do práce pod vplyvom alkoholu a podobne. Toto obdobie je veľmi dôležité aj z hľadiska práce s emóciami. Klinická psychologička odporúča mladým ľuďom praktizovať cvičenie, mindfulness, jógu, meditaciu, turistiku, pobyt v prírode,  hlboké dýchanie alebo nejaké zdravé rozptýlenie.

 

V súčasnosti svet ponúka veľa možností

Väčšina dvadsaťročných ľudí sa bojí jednoznačných rozhodnutí. Boja sa, že keď si vyberú určitú prácu, utźatvárajú sa pred nimi ďalšie cesty, zmizne ich sloboda a život končí. Dnes však už toto neplatí. V súčasnosti sa vždy dá kráčať ďalej a môžete si vyberať nové možnosti. Najdôležitejšie je začať niečo robiť. Výzkumy totiž jasne hovoria, že keď začnete pracovať, budete šťastnější, sebavedomejší, kompetentnejší a emočne vyrovnanejší.

 

Zdieľať na facebooku