Českí stredoškoláci chcú hodnotiť svojich učiteľov, aby tí dobrí mohli mať vyššie platy

Českí stredoškoláci chcú hodnotiť svojich učiteľov, aby tí dobrí mohli mať vyššie platy
Českí stredoškoláci chcú hodnotiť svojich učiteľov, aby tí dobrí mohli mať vyššie platy / Foto: Bigstock

Ministerka školstva, mládeže a telovýchovy Kateřina Valachová vyjednala na rok 2017 o 13,5 miliardy korún naviac do rozpočtu pre svoj rezort. Hlavnou prioritou sa majú stať učiteľské platy, ktoré chce ministerka postupne navyšovať až na 130% priemernej mzdy, teda zhruba na 37 600 korún českých. Súčasne sa pripravuje novela zákona o pedagogických pracovníkoch, ktorá nastoluje nový kariérny rast pre učiteľov. Základom pre postup medzi tromi úrovňami s vyšším ohodnotením je ďalšie vzdelávanie pedagógov.  Učitelia by nemali dostávať platy podľa tabuliek, ale podľa toho, akí úspešní vo vzdelávaní sú. Kariérny  systém rastu sa rozdeľuje do troch stupňov. V 1. stupni sú zaradení absolventi univerzít – začínajúci učitelia. Ak si do dvoch rokov urobia 1. atestáciu, budú preradení do 2. stupňa ako samostatní učitelia. Tí najlepší dostanú šancu postúpiť do 3. stupňa ako výnimoční učitelia. Títo budú pomáhať začínajúcim učiteľom a zníži sa im úväzok.

 

Stredoškoláci z Českej stredoškolskej únie však tvrdia, že nestačí sa len vzdelávať. Dôležité pre nich je hlavne to, aby učitelia získané poznatky uplatňovali v praxi. Stredoškolákov už nebaví preferovanie hromadného vyučovania a učenia sa naspamäť. Túžia po zmene, komunikácii s učiteľmi a tvorivých metódach. „Podporujeme, aby učiteľské platy rástli na sľubovaných 130% priemerného platu a navyšovali sa ďalej kariérnym rastom, to je základ. Chybu ale vidíme v tom, že do hodnotenia učiteľov pred komisiou pre kariérny postup sa nedostanú názory žiakov. Hrozí tak, že pedagóg sa bude zlepšovať len na papieri, ale na vyučovaní nič nemeniť nebude,“ hovorí Štěpán Kment, predseda Českej stredoškolskej únie.

Študenti z Českej stredoškolskej únie chcú, aby sa pri rozhodovaní o zvyšovaní platu učiteľov prihliadalo aj na to, ako vyučovanie jednotlivých učiteľov hodnotia samotní žiaci. Ministerstvo školstva zatiaľ neplánuje, že by hodnotenie žiakov zahrnulo do nového spôsobu platenia učiteľov. „Domnievam sa, že Česká stredoškolská únia by mala mať priestor vyjadrovať sa všeobecne k téme hodnotenia kvality vzdelávania na školách, ale kariérny rast sa týka profesného rozvoja učiteľov, ich platového ohodnotenia a ich nárokov, ktoré vyplývajú so zákonníka práce,“ prízvukuje ministerka  Kateřina Valachová. Študenti sa však nevzdávajú. Majú v pláne osloviť poslancov a v školách zatiaľ rozšíriť aspoň žiacke hodnotenie ako spätnú väzbu pre učiteľa. Štěpán Kment z ČSÚ si uvedomuje, že toto bude ťažký boj, ale členovia ČSÚ by aj napriek prekážkam chceli dostať do zákona žiacke hodnotenie ako také, aby sa rozšírilo na viac škôl a ako spätná väzba slúžilo učiteľom, ktorí chcú na sebe skutočne pracovať. Odmietajú, že hodnotenie študentov nie je relevantné.

Výskumy na vzorke 10 000 študentov potvrdzujú, že je to užitočná zložka hodnotenia učiteľa,“ uvádza Kment.

Spôsobov, ktorými stredoškoláci môžu hodnotiť svoju školu a vyučovanie je niekoľko. Niektoré školy poskytujú žiakom anonymné hodnotenie, v niektorých prípadoch aj so spoluprácou žiackych samospráv. „To nie je pravda, že by žiaci nevedeli konštruktívne ohodnotiť svoje vyučovanie a poskytnúť kvalitnú spätnú väzbu. Naopak, je veľmi dôležité, aby sa žiaci mohli k svojmu vzdelávaniu vyjadrovať a ich hlas mal význam,“ zdôrazňuje Lenka Štěpánová, podpredsedníčka ČSU. Napríklad na niektorých vysokých školách prebieha anonymné študentské hodnotenie formou dotazníkov. Študenti zaškrtávajú, či sa na hodine niečo nové naučili, či vyučovanie bolo náročné alebo jednoduché, koľko času im trvala príprava na vyučovanie a podobne. Dotazníky slúžia ako spätná väzba učiteľom, ale aj riaditeľom škôl. Niečo podobné by stredoškoláci chceli zaviesť aj na stredných školách.

 


Zdroj: ihned.cz
Čítajte viac o téme: Financie v školstve
Zdieľať na facebooku