Cesta k úspechu vedie aj cez uvedomenie si silných a slabých stránok

  Foto: Raw Pixel

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo všetko vlastne vplýva na vaše úspechy v škole? Určite je to IQ, systematická práca, precíznosť, snaha, záujem. Úspech je však postavený aj na zdravej sebadôvere. Práve v škole sa prvýkrát môžete stretnúť v situáciách, kedy práve silná dávka sebadôvery dáva človeku oporu a pocit istoty. To, ako sa prijímate a vnímate sami seba, má veľký vplyv na to, ako pôsobíte na učiteľov, spolužiakov i okolie. Nie je dobré hľadať nepriateľov, či príčiny  neúspechu niekde mimo vás, ale radšej začnite  u seba. Keď sa budete rešpektovať, naučíte sa tak rešpektovať aj druhých. Keď sa prijmete takí, akí ste, podobne budete prijímať aj iných. Aj toto je jeden z krokov, ktorý vás privedie k úspechu. Učte sa spoznávať svoje silné a slabé stránky.

Hlavne na začiatku školského roka by sa každý študent mal reálne pozrieť na seba a na to, kde sa doteraz vo svojom štúdiu dostal. Viem, že je medzi vami veľa takých, ktorí berú školu mimoriadne vážne a chcú sa naučiť čo najviac, ale sú aj takí, ktorí  na vysokú alebo strednú  školu išli z donútenia rodičov, pod tlakom okolia, či zo súcitu k najlepšiemu kamarátovi. Ak ste už v akejkoľvek situácii, dobré by bolo zo školy vyťažiť čo najviac.

Dobré je veci neanalyzovať len v hlave, ale si ich aj napísať. Jeden z najjednoduchších postupov, ako spoznať svoje silné a slabé stránky, je nasledujúci.

Zoberte si papier formátu A4 a preložte ho na polovicu. Do prvého stĺpca si dajte nadpis: MOJE SILNÉ STRÁNKY a do druhého MOJE SLABÉ STRÁNKY. Úprimne sa v tichu zamyslite a napíšte si pravdivo svoje negatíva a pozitíva. Možno zistíte, že slabých stránok je viac. Vôbec nebuďte smutní alebo prekvapení. Zdravé sebavedomie je reálne. Nemať o sebe prehnane vysokú mienku, no zároveň poznať svoju hodnotu, je dobrým základom budúceho úspechu.

 

Zamerajte sa na pozitíva

Aj keď silných stránok ste možno našli minimum, poriadne sa zamerajte práve na ne. Prestaňte sa aspoň na určité obdobie porovnávať so spolužiakmi a začnite robiť na sebe viac ako minulý školský rok. Plne sa sústreďte na všetko dobré, čo je vo vás. Nájdite si niečo, v čom vynikáte práve vy. Premýšľajte o tom, v čom ste práve vy jedineční a originálni. To vám dá veľkú silu. Na neúspech sa pozerajte ako na výzvu. Skúste sa nevzdať a neúspech poraziť. Pokiaľ sa vám niečo nepodarí, berte to s ľahkosťou. Veď aj  úspešní ľudia cestou na vrchol urobili veľa chýb a zažili aj veľa nepríjemných situácií.

Samozrejme, ak si poviete, že nikdy neuspejete, úspech nikdy nedosiahnete. Úspech je totiž vec, na ktorej je potrebné pracovať. Keby bolo možné byť úspešným veľmi jednoducho, určite by bolo úspešných oveľa viac ľudí. Veľa ľudí chce byť úspešných, no málo ľudí je ochotných pre to aj niečo podstúpiť. Problémom býva veľmi často práve to, že ľudia úspech považujú za šťastie a náhodu a očakávajú, že snáď niekedy v budúcnosti, niečo podobné oni zažijú vďaka tejto šťastnej náhode. Mnohí dokonca za úspech považujú napríklad výhru v lotérii či získanie výhodného dedičstva a namiesto toho, aby začali pracovať sami na sebe, očakávajú šťastie v takejto forme.

Jednou z najbežnejších príčin neúspechu je zvyk vzdať sa,
keď človeka stretne dočasná porážka.
- Napoleon Hill

 

Zbavte sa toho, čo vám bráni v napredovaní

Ak sa nedokážete vzdať vecí, ktoré vám nedovolia napredovať, nikdy sa nedokážete posunúť vpred. A ak sa nedokážete v živote posunúť vpred, nikdy nedostanete to, čo ste dosiahnuť mohli.

 

Verte si

Keď si začnete viac veriť, stávate sa úspešnejším človekom, pretože človek, ktorý má pocit, že je úspešný, si často kladie vyššie ciele ako človek, ktorý sa cíti byť neúspešným. Tak, ak aj  vy si dokážete vytvoriť v sebe obraz úspešného človeka, začnete sa podľa tohto obrazu aj správať. A tým môžete založiť základ svojho nového prístupu k povinnostiam v škole. Aj keď nie ste výborní napríklad vo všetkých predmetoch, neklesajte na duchu. Sebaistotu si budujte na tom, v čom ste dobrí. A tento kladný postoj sa časom stane základom vášho pozitívnejšieho vzťahu ku škole a začne sa vám dariť aj v iných predmetoch. Iba vy viete, čo všetko dokážete. Nikto vám nemôže hovoriť, čo môžete a naopak, čo nemôžete dosiahnuť. Len vy viete, čo dokážete, čo ste schopní dosiahnuť. Dôležité je nabrať silu, správny smer a nedať sa negatívne  ovplyvniť okolím.

 

Keď niečo skutočne chceš, celý vesmír sa spojí, aby si to dosiahol.
- P.Coelho

Čítajte viac o téme: Úspech
Zdieľať na facebooku