Britskí učitelia sú razantne proti testovaniu 4-ročných detí

Britskí učitelia rázne nesúhlasia s testovaním detí v materskej škole.
Britskí učitelia rázne nesúhlasia s testovaním detí v materskej škole. / Foto: Shutterstock

Učitelia vo Veľkej Británii sú pripravení štrajkovať proti zavedeniu testov pre štvorročné deti, ktoré začínajú povinnú školskú dochádzku.


Bývalá ministerka školstva Justine Greener oznámila zámer testovať štvorročné deti minulý rok, ako súčasť revízie testov na základných školách, vrátane zrušenia testovania pre 7-ročné deti. Toto testovanie by podľa slov ministerstva školstva slúžilo len ako podklad a úvod na meranie vývinu detí a ich schopností. Jeho účelom je teda len meranie progresu detí od začiatku školskej dochádzky po opustenie základnej školy. Pilotné testy sú naplánované na rok 2019, celoplošné testovanie detí by sa malo spustiť v roku 2020.

Členovia národnej únie učiteľov vnímajú tieto testy pre deti ako zničujúce a ich plánom je zabrániť dobrovoľnému pilotnému testovaniu detí.

Predstavte si, že máte štyri roky, ešte ste len začali chodiť do školy a niekto vám povie, že nie ste dosť dobrý. "Testy sú zbytočné, nezmyselné, drahé, majú zničujúce dôsledky a sú nemorálne," tvrdí Katherine Lindeberg, delegátka z londýnskej školy Walthaim Forest, ktorá podala návrh na odmietnutie nových testov.

"Štvorročné deti sú v kľúčovej fáze zvykania si na školské prostredie. Budú posadené pred obrazovky, snažiť sa odpovedať matematické otázky a otázky zamerané na gramotnosť. Toto je čas, kedy by sa u detí mala budovať ich sebadôvera a mali by si budovať vzťah s ich učiteľmi a ďalšími ľuďmi v škole."

"Deti sa majú učiť hrou, zvykať si na rutinu. Takto sa deti stanú dátami, o čom aj celé toto testovanie je. Najviac by nám malo vadiť to, aké zničujúce následky môže mať testovanie na dieťa. Nemusím to hovoriť, len si to prestavte."

Katherine ešte dodala, že "vypovedá o budúcnosti, ktorá však pripomína Viktoriánsku éru. Možno deti nebijeme pravítkami a palicami, ale ubližujeme im testami s vysokými nárokmi a učebnými osnovami, ktorých cieľom pripraviť žiakov na tieto testy. Nútime deti byť otrokmi v továrni na testy."

Britská únia učiteľov NUT prijala uznesenie, v ktorom žiada o kampaň na podporu škôl, aby pilotné testovania neboli zavedené. Pokiaľ to bude nevyhnutné, NUT plánuje aj štrajkovať.

Alex Kenny, člen výkonného výboru NUT, vyzval členov únie, aby zvážili ďalšie kroky, ktoré by mohli zabrániť pilotnému ročníku testov. Únia plánuje vytvoriť informačné balíčky a listy pre rodičov, riaditeľov  a učiteľov, aby povedali, že ich škola sa toho nezúčastní.

"Podkladové testovanie je dobrovoľné, takže touto stratégiou chceme vytvoriť tlak na riaditeľov a politikov, aby sa pilotného testovania nezúčastnili. Avšak ak tento tlak nebude fungovať, budeme zisťovať, akú podporu má štrajk v jednotlivých regiónoch, aby sme vedeli, kedy môžeme použiť štrajk učiteľov, ak sa riaditeľ rozhodne súhlasiť s pilotným testovaním."

Hovorkyňa ministerstva sa však vyjadrila, že: "Testy a úlohy od učiteľov sú základom vzdelávania dieťaťa, avšak ich cieľom nie je zastaviť vývoj dieťaťa alebo mu spôsobiť stres. Dôverujeme učiteľom, že dokážu vykonať testy tak, aby deti nepocítili žiadny stres navyše. Výsledky týchto testov nebudú nikde publikované, ich cieľom je iba zistiť, ako na tom deti sú na začiatku školskej dochádzky a vo veku, kedy základnú školu opúšťajú."Zdroj: telegraph.co.uk
Zdieľať na facebooku