Záujem dievčat o vedu a technológie je v Európe stále nízky. Štúdia odhalila, v čom vidia najväčšie problémy

Spoločnosť Microsoft urobila v európskych krajinách rozsiahly prieskum, aby zistila, prečo klesá záujem dievčat o STEM predmety.
Spoločnosť Microsoft urobila v európskych krajinách rozsiahly prieskum, aby zistila, prečo klesá záujem dievčat o STEM predmety. / Foto: Youtube

Záujem dievčat o matematiku, fyziku, chémiu, prírodovedu či informatiku vekom klesá. Prečo je to tak? Ako sú na tom slovenské dievčatá? Spoločnosť Microsoft zrealizovala v európskych krajinách rozsiahly prieskum.

 

Dlhodobým trendom v tzv. STEM odboroch (matematika, fyzika, chémia, prírodoveda či informatika) je, že ich študuje omnoho viac mužov ako žien. Avšak práve technologický sektor je ten, ktorý najviac rastie, preto sú ženy omnoho potrebnejšie aj v tomto sektore. Nedávny prieskum spoločnosti Microsoft odhalil, prečo je v tomto sektore omnoho viac mužov ako žien. Zúčastnilo sa ho 11 500 žien vo veku 11 až 30 rokov z 12 krajín Európy, vrátane Slovenska.

 

 

Záujem dievčat o STEM predmety je najslabší okolo 15 rokov

Veľa dievčat má v mladom veku pozitívny vzťah k vede, napriek tomu sa to nepremieta do rozhodovania o ich neskoršom povolaní. Prieskum Microsoftu odhalil, že pozitívny vzťah k vede sa u dievčat počas dospievania zmení. V celej Európe sa záujem dievčat o štúdium matematiky, fyziky, chémie, prírodovedy či informatiky zhoršuje od 12 rokov a kriticky klesá vo veku od 15 do 21 rokov.

Slovenské dievčatá sú na tom so svojím záujmom dokonca horšie ako je priemer EÚ.  Väčšina dievčat sa v Európe začína zaujímať o STEM predmety vo veku 11 rokov.  Slovenské dievčatá prejavujú záujem až o rok neskôr. Ich záujem je omnoho väčší o humanitné predmety ako o vedecké.

Vzťah dievčat k STEM predmetom sa tiež mení každých pár rokov a prudko začína klesať vo veku 15 rokov, pričom najhorší je vo veku 16 rokov. Práve v období, kedy sa rozhodujú o svojom ďalšom smerovaní a výbere strednej školy. Takmer celý čas sa však ich záujem drží pod celoeurópskou hranicou.

 

Prečo dievčatá neštudujú vedu a technológie?

Z prieskumu vyplynulo, že existuje viacero hlavných dôvodov, kvôli ktorým sa dievčatá menej venujú štúdiu STEM predmetov. Najviac im chýba dostatok ženských vzorov vo vede, či  praktický zážitok s vedou. Práve praktické zážitky sú to, čo zvyšuje záujem o vedu. Veľmi dôležitá je aj kreativita. Dievčatá, ktoré sa zaujímajú o STEM predmety sú tie, ktoré mali praktický a kreatívny zážitok, ako napríklad vlastné projekty či výlety do terénu. Ďalším z dôvodov je nedostatok učiteľov, ktorý by rozprávali o STEM predmetoch a dokázali by dievčatá dostatočne motivovať. Až 56 % dievčat by v tomto smere uvítalo viac podpory práve od učiteľov. Dievčatá sa cítia často neisto v STEM predmetoch, lebo nevedia, ako by mohli získané vedomosti využiť v reálnom živote a ako by mohli byť pre nich relevantné. 42 % žien povedalo, že by v budúcnosti zvažovali kariéru založenú na STEM. Až 60 % žien priznalo, že by sa cítili vo vede omnoho istejšie, keby vedeli, že ženy a muži sú v týchto profesiách zamestnávaní rovnako a majú rovnaké podmienky. To, čo ich totižto často odrádza, je práve vedomie, že muži sú vo vede zvýhodňovaní oproti ženám.

 

Medzi vedľajšie dôvody patrí podpora od otca či mamy, pohlavie učiteľa či schválenie od skupiny rovesníkov. Faktory, ktoré ovplyvňujú dievčatá a ich vzťah k STEM predmetom najmenej, alebo ho neovplyvňujú vôbec, sú profesionálne kariéry ich rodičov, mužskí učitelia, STEM príklady priaznivo naklonené chlapcom či fakt, že spoločnosť si pri STEM kariérach skôr predstaví chlapcov ako dievčatá.

Microsoft štúdia taktiež zistila, že až 61 % talianskych dievčat si myslí, že mali prístup k vzorom, ktoré ich podporovali, avšak to isté o sebe tvrdí len 34 % holandských dievčat. Niektoré dievčatá si tiež myslia, že aj rodičia zohrávajú dôležitú úlohu vo výbere budúceho povolania dievčaťa. Preto by mali dievčatá viac motivovať. Podpora by však mala začínať hlavne v školách. Vo výskume sa zisťovalo aj to, či dievčatá cítia, že boli v škole podporované, aby sa venovali STEM predmetom. Výsledky sa líšili na základe krajín. Celoeurópsky priemer bol, že viac percent opýtaných sa cítilo podporovane (40 %). Najviac podpory dostávajú deti v Rusku, Veľkej Británii, Taliansku a Írsku. Najmenej podpory dostávajú dievčatá na školách v Českej Republike, na Slovensku a v Belgicku.  Až 57 % opýtaných však tvrdí, že keby dostali viac podpory na škole, je pravdepodobnejšie, že by uvažovali nad kariérou v STEM odboroch. S podporou od rodičov je to podobné. Najmenej podpory dostávajú dievčatá v Českej Republike a na Slovensku, najviac v Rusku a vo Francúzsku. Janneke Niessen, spoluzakladateľka technologickej firmy Improve Digital tvrdí, že je dôležité, aby boli dievčatá podporované. Podľa jej názoru sú chlapci často automaticky podporovaní ku kariére v STEM odboroch, zatiaľ čo dievčatá podporované nie sú a sú častejšie od týchto odborov odhovárané.

V Rusku a vo Fínsku sú vzdelávacie osnovy rodovo neutrálne. Až 62 % fínskych žien tvrdí, že rozumejú, ako sú pre nich STEM predmety dôležité a ako by to mohli využiť vo svojej budúcej kariére. Dievčatá majú dokonca lepšie výsledky než chlapci. Avšak, v iných krajinách, ako napríklad Nemecko a Holandsko, dievčatá vede nerozumejú alebo tvrdia, že veda na školách je priaznivo naklonená chlapcom.

 

Je možné to zmeniť

Na to, aby sa situácia v Európe zmenila, je nutné aplikovať hneď niekoľko riešení zároveň. Jednou z kľúčových stratégii na zvýšenie záujmu o STEM predmety je zaradenie digitálnej gramotnosti a digitálnych zručností do školských osnov, či vytvorenie viacerých možností na vyučovanie počítačových technológií v triede, ale aj mimo triedy. Zapojenie verejného a súkromného sektora je taktiež dôležité.  V Európe sú mnohé iniciatívy, ktoré sú zamerané práve na ženy a dievčatá v technologických odboroch ako napríklad Europe Code Week či Hour of Code. Aj Európska komisia už rozoznala dôležitosť digitálnych kompetencií a odporúča určitý level digitálnych schopností pre uchádzačov o zamestnanie.

V procese zvýšenia záujmu o STEM odbory u dievčat sú dôležité aj školy. Mali by sa začať využívať nové technológie na školách, ktoré by v študentoch dokázali vzbudiť záujem o technologické smery. Taktiež by sa žiaci mali začať učiť základy programovania. Učitelia tiež budú potrebovať určitý tréning, aby boli schopní svojich žiakov naučiť všetko potrebné a podať to kreatívnym spôsobom, ktoré dokáže vzbudiť záujem. Triedy by mali byť rodovo neutrálne a prostredie interaktívne. Súkromný sektor by sa mal venovať iniciatívam na podporu vývoja digitálnych kompetencií a priniesť vzory do technológií.

Čítajte viac o téme: IT, Technológie, Matematika
Zdieľať na facebooku