Ako sa dostať na Oxford či Cambridge?

Oxford a Cambridge sú univerzity, o ktorých snívajú študenti z celého sveta. Dostanú sa tam však iba tí najlepší.
Oxford a Cambridge sú univerzity, o ktorých snívajú študenti z celého sveta. Dostanú sa tam však iba tí najlepší. / Foto: Shutterstock

Oxford a Cambridge patria medzi svetovú špičku medzi univerzitami. Mnoho študentov stredných škôl túži po štúdiu práve na takýchto školách, no len tým najlepším sa to podarí. Ako sa dá dostať na „Oxbridge“?

 

Podľa šanghajského rebríčka, ktorý hodnotí univerzity z celého sveta, je Cambridge momentálne štvrtá najlepšia a Oxford siedma najlepšia univerzita sveta. Oxbridge je často obviňovaný médiami z elitárstva a z uprednostňovania študentov zo súkromných škôl. Na takéto školy sa väčšinou hlásia tí najlepší z najlepších, absolventi najlepších stredných škôl, bilingválnych anglických gymnázií a IB programov, avšak šancu dostať sa má aj študent obyčajného gymnázia, pokiaľ dosahuje požadované výsledky. Čo školu zaujíma je študent ako osoba. Jeho známky, ktoré musia byť perfektné, pretože na Oxbridge sa uchádzač bez A z A-levels (alebo jednotkami zo slovenskej maturity) nedostane. Požadovaný level angličtiny je úroveň C1, konkrétne testy spolu s úrovňami sú na webstránkach škôl. Škola sa ďalej zaujíma hlavne o motiváciu, ambície a skúsenosti v danom odbore.

 

Ako vyzerajú prijímačky?

Prijímací proces na vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii prebieha rovnako na všetky školy cez centralizovaný elektronický systém nazývaný UCAS, výnimkou nie je Oxford ani Cambridge. Na tejto webovej stránke vypíšete štandardnú prihlášku, ktorá obsahuje vaše osobné údaje, výber škôl, na ktoré sa hlásite (v Británii sa môžete hlásiť až na 5 škôl s jednou prihláškou, avšak nemôže to byť Cambridge a Oxford zároveň), vzdelanie a známky, motivačný list a referenciu od učiteľa zo strednej školy. Motivačný list je jediná príležitosť, ako presvedčiť univerzitu, aby vybrali práve vás do ďalšieho kola. V liste by ste sa mali venovať dvom hlavným bodom, prečo sa chcete venovať práve tomu odboru a prečo práve vy. Zahrnuté by mali byť všetky mimoškolské aktivity, vaše skúsenosti s daným odborom a ambície do budúcnosti. Ako zahraničný študent by ste sa tiež mali zmieniť, prečo ste sa rozhodli pre štúdium v zahraničí. Na stránke UCASu je aj návod, ako písať motivačný list. Dátum, do ktorého treba podať prihlášku na Oxbridge je o tri mesiace skôr ako na ostatné univerzity, a to už 15. Októbra, rok pred nástupom do školy. Ešte v UCAS prihláške sa vyberá, na ktorú college sa hlásite, Cambridge ich má 31 a Oxford 35. College je miesto, kde študent býva, socializuje sa a trávi podstatnú časť vysokoškolského života štúdiom. Každá college je iná, má svoje výhody, nevýhody, rôzne štipendiá pre študentov. Jednou z možností je vybrať si aj open application, kde vás automaticky zaradia na college, ktorá má najmenej prihlášok na daný odbor. Táto voľba však nie je pevná, až štvrtina študentov chodí na inú college, než na akú sa pôvodne hlásili.

Proces po tomto bode sa líši pre každú univerzitu, odbor alebo college.

 

Po podaní online prihlášky na Cambridge nasleduje e-mail, v ktorom príde pozvánka na vyplnenie Supplementary Application Questionnaire (SAQ), v ktorom sa spýtajú na otázky, ktoré sa v UCASe nevyplňujú. Niekedy si škola vypýta ešte výpis známok za posledné 2 roky. Vo väčšine prípadov sa tiež zasielajú písomné práce (eseje). Na medicínske odbory sú ešte potrebné špeciálne testy nazývajúce sa BMAT. V odboroch ako právo, filozofia, jazyky alebo počítačové vedy sú ešte testy počas interview.  Počas tohto kola univerzita eliminuje počet uchádzačov a všetkých, ktorí majú reálnu šancu študovať, pozve na osobný pohovor. Väčšinou je to okolo 80 percent uchádzačov. Pohovory sú vždy začiatkom decembra. Na Cambridge sú dva. Počas prvého rozhovoru sa pýtajú otázky založené na vašom motivačnom liste, na vašu motiváciu, na otázky vyplývajúce z písomnej práce zaslanej ešte pred rozhovorom a celkovo sa  snažia zistiť čo najviac o uchádzačovi. Druhý pohovor sa väčšinou týka predmetu a toto záleží len od toho, na aký odbor sa hlásite. Môžu sa pýtať na matematický príklad, alebo vám môžu dať analyzovať článok na akúkoľvek tému, ktorá má niečo spoločné so štúdium. Obidva pohovory trvajú okolo 20 minút. Osoba, s ktorou sa uchádzač rozpráva, môže byť akademický tútor, PhD študent, profesor alebo dekan fakulty.  Keďže pohovor môže byť skoro ráno alebo neskoro večer, škola poskytuje ubytovanie na jednu noc zdarma, vrátane raňajok. Výsledky prídu v druhej polovici januára.

 

Prijímací proces na Oxford je veľmi podobný. Súčasťou prihlášky sú ešte aj špeciálne testy, ktoré sa robia v októbri, ešte pred podaním prihlášky na UCAS. Z niektorých odborov testy potrebné nie sú, avšak na väčšinu odborov sa vyžadujú. Kompletný zoznam, aké testy sa vyžadujú na ktorý odbor, sú na web stránke univerzity. Na Oxford sa tiež zasielajú písomné práce ešte zo stredoškolského štúdia, oznámkované učiteľom.  Na biomedicínske odbory, ekonómiu, inžinierstvo, matematické odbory, počítačové odbory, filozofiu a psychológiu písomné práce vyžadované nie sú. Na pohovor sa taktiež nedostanú všetci uchádzači, ale len tí, ktorí majú reálnu šancu študovať na Oxforde. Pohovory sa odohrávajú podobne ako na Cambridge na začiatku decembra, väčšinou sú dve až štyri v závislosti od odboru a trvajú 20 minút až polhodinu. Nie vždy sú všetky pohovory počas jedného dňa, ale škola poskytuje ubytovanie a stravu pre uchádzačov zdarma. Počas pohovoru sa profesori snažia zistiť čo najviac o motivácii, o tom ako študent premýšľa, aby vedeli, či je vhodný alebo nie. Otázky, na ktoré sa pýtajú, sú založené na motivačnom liste v prihláške, písomnej práci zaslanej ešte v predchádzajúcom kole prijímacieho procesu, alebo to môžu byť jednoduché logické otázky, aby zistili, ako človek premýšľa. Poprípade sa spýtajú na základné vedomosti z odboru alebo na aktuálne dianie vo svete a váš názor na vývoj udalostí.  Výsledky prichádzajú v prvej polovici januára.

 

Foto: Shutterstock

 

Po prijatí vyriešite aj financie

V prípade prijatia študent väčšinou rieši finančnú stránku štúdia. Vysokoškolské štúdium je vo Veľkej Británii spoplatnené vo výške 9250 libier ročne. Na školné je však možné zobrať si študentskú pôžičku. Náklady na bývanie a jedlo sa líšia v závislosti od preferencií študenta. Na Cambridge stojí bývanie na rok od 3000 libier, na Oxforde je to podobné. V závislosti od viacerých faktorov, ako napríklad akademický prospech, sociálne podmienky a podobne, sú dostupné rôzne štipendiá a granty, ktoré dokážu pokryť väčšinu nákladov, v niektorých prípadoch dokonca aj všetky náklady nevyhnutné pre život, hlavne teda ubytovanie, jedlo a študijné materiály. Viac informácií o štipendiách a ako ich získať sa dá nájsť na web stránkach jednotlivých univerzít.

V súčasnosti už existuje mnoho agentúr a združení, ktoré pomáhajú s prijímacím procesom na univerzity do Británie a aj konkrétne na Oxbridge a ďalšie známe univerzity v Anglicku sa zameriava napríklad Oxbridge.sk, ktorý tvoria študenti práve z týchto škôl.

Zdieľať na facebooku