Outdoorové vzdelávanie

Živica pripravila pomôcku pre učiteľov, zameriava sa na učenie vonku

Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica v spolupráci s pedagógmi a lektormi vydalo novú metodiku na učenie vonku pre tínedžerov. Je vhodná pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy.

Vyučovanie vonku by mohlo znížiť riziko prenosu vírusu na školách, tvrdí Živica

Jednou z najväčších aktuálnych výziev je umožniť žiakom bezpečnú prezenčnú výučbu na školách. Prenesenie časti vyučovania von, do blízkeho okolia školy, je jednou z možností, ako jednoducho a prakticky zabezpečiť vysoký hygienický štandard počas výučby

Učitelia, nebojte sa učiť deti v prírode. Vedci hovoria o množstve pozitív

Vedci zistili, že ak učitelia naberú odvahu a vezmú deti na vyučovanie von, pomôže to deťom nielen v danom okamihu, ale aj hodiny po návrate do tried.

Outdoorové vzdelávanie má množstvo výhod. Využívate ich potenciál na vašich hodinách?

Viete, aké výhody má vyučovanie detí vonku? O čo všetko ich môže ohohatiť?