PISA testovanie

Slovenskí žiaci dosiahli podpriemerné výsledky v PISA testovaní v oblasti tímového riešenia problémov

Cieľom testovania tejto oblasti bolo monitorovať, ako a na akej úrovni dokáže jednotlivec pri riešení konkrétneho problému spolupracovať s členmi tímu. Aj v tejto oblasti dosiahli slovenskí 15-roční žiaci podpriemerné výsledky.

Vzdelávacie mýty, v ktoré veria ľudia všade na svete

Medzinárodné testovanie PISA neporovnáva pravidelne len školské systémy všetkých zapojených krajín, ale aj odhaľuje, ako veľa nepravdivých predpokladov stojí v ceste zlepšeniam vo vzdelávacích systémoch v mnohých krajinách. Čo sú tie najčastejšie nepravdy, ktoré si ľudia o vzdelávaní všade na svete myslia?

PISA nehovorí o vedomostiach, ale o práci s faktami

Výsledky medzinárodnej štúdie OECD PISA 2015 nehovoria o vedomostiach žiakov, ale o tom, ako mládež dokáže pracovať s faktami, prepájať ich a vyvodzovať z toho hodnotiace súdy.