Učiteľ a rodič

Učiteľ pod lupou iných

Zvládam trému? Viem rozprávať presvedčivo a k veci? Udržím pozornosť žiakov? Na tieto a aj iné otázky si odpovedajú učitelia každý deň.

Nič ma v živote neobohatilo viac ako práca učiteľa

V niektorých častiach sveta vám otvoria dvere všade. Stačí úplná maličkosť. Ste učiteľom ich detí.

Rodičia verzus učitelia. Tento boj nemôže vyhrať nikto

Rodičia a učitelia majú mnoho starostí s prácou s deťmi. Pre nikoho z nich tento proces výchovy nie je jednoduchý, a napriek tomu často stoja proti sebe.