Meditácia

Marie Montessori: Deti by sa mali vedieť dotknúť ticha (cvičenia na rozvíjanie ticha)

Montessoriovské cvičenia ticha sú prvým krokom, ktoré vedú deti ku koncentrácii, následne k tichu, skľudneniu sa a k preniknutiu do vlastného vnútra. Ide o procesy duchovné, ktoré majú nahradiť vnútornú prázdnotu a otupenie.

Sociálne a emočné učenie či meditácie všímavosti, to všetko môže ovplyvňovať výsledky vzdelávania

Psychológovia Matthew Kilingswoth a Dan Gilbert z Harvardskej univerzity vo svojom výskume z roku 2010 dokazujú, že 47 percent času sa naša myseľ túla.Platí to aj u detí v škole.

Meditácia v triedach: Zábava či nevyhnutnosť pri zlepšovaní vzdelávania?

V posledných rokoch sa však tento trend upriamenia pozornosti na vlastné vnútro začína dostávať i do škôl. Značná pozornosť sa venuje v školách a škôlkach sebaovládaniu. Stále viac učiteľov si začína uvedomovať, ako veľmi je sebaovládanie potrebné pre ich pohodu, ale aj dobrý výkon.