Rezort školstva tvrdí, že otvorenie možností systému duálneho vzdelávania pre stredné zdravotnícke školy podporili aj zamestnávatelia

  Foto: Shutterstock

Bratislava 16. marca (TASR) - Otvorenie možností systému duálneho vzdelávania pre stredné zdravotnícke školy (SZŠ) podporili aj zamestnávatelia. Spoločnú podporu ôsmich organizácií zamestnávateľov vyjadrila Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania. TASR to potvrdil odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v reakcii na SZŠ, ktoré vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Rezort školstva vyzývajú, aby ich vyradilo z návrhu zákona o odbornom vzdelávaní ako školy, v ktorých by sa mohlo realizovať duálne vzdelávanie.
      

Rezort školstva tvrdí, že návrh novely zákona o odbornom vzdelávaní bol štandardne predložený do medzirezortného pripomienkového konania, ktorý je aktuálne v štádiu vyhodnotenia. "Ministerstvo školstva viedlo diskusiu so všetkými subjektmi k pripomienkam, ktoré tieto subjekty označili ako zásadné a pred predložením návrhu do ďalšieho štádia posúdi všetky vznesené pripomienky štandardným spôsobom," uviedlo MŠVVaŠ SR.
      

Ako poznamenalo ministerstvo, už dlhodobejšie sa zaoberá podnetmi, aby SZŠ bolo umožnené zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania, v prípade, ak sa tak rozhodnú a prejavia o to záujem. Predloženým návrhom zákona sa tento priestor otvára. "Navrhovaná novela zákona o odbornom vzdelávaní rešpektuje princíp dobrovoľnosti pri vstupe do systému duálneho vzdelávania," upozornilo ministerstvo školstva. Školy, ktoré nebudú mať záujem o uzavretie zmluvy o duálnom vzdelávaní s konkrétnym zamestnávateľom, budú môcť pokračovať v doterajšej forme praktickej prípravy svojich žiakov.
      

Vstup konkrétnej školy do systému duálneho vzdelávania sa uskutočňuje na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní. "To znamená, že nastavenie konkrétnych podmienok spolupráce je výsledkom diskusie a dohody medzi strednou školou a príslušným zamestnávateľom," uviedol rezort školstva. 
      

"Sme presvedčení, že zavedením duálneho vzdelávania do zdravotníckych škôl by došlo jednoznačne k zníženiu kvality vzdelávacieho procesu pri praktickom vyučovaní a k znižovaniu úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti. Z dlhodobého hľadiska by ohrozilo kvantitu i kvalitu personálneho zabezpečenia zdravotnej starostlivosti na Slovensku," povedal prezident Asociácie SZŠ Miroslav Sekula. Takýto krok považuje asociácia za hazardovanie a považuje ho za ohrozenie ich existencie.

Čítajte viac o téme: Duálne vzdelávanie
Zdieľať na facebooku