B. GRÖHLING: Duálne vzdelávanie žiakov neoslovilo, systém je nepružný

  Zdroj: VW

Bratislava 21. októbra (TASR) - Duálne vzdelávanie ani v treťom roku fungovania neoslovilo dostatočný počet žiakov stredných odborných škôl. Vyhlásil to poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS). Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), ktorý je realizátorom národného projektu duálneho vzdelávania, tvrdí, že za tri roky prax ukázala potrebu niektorých zmien.
"Tie vychádzajú priamo zo skúseností stredných odborných škôl, zamestnávateľov a vyšších územných celkov s implementáciou duálneho vzdelávania v praxi," uviedla pre TASR Martina Slušná zo ŠIOV. V tomto roku sa do duálneho vzdelávania zapojilo 1370 prvákov. Vlani to bolo 1122, pričom vznikli miesta pre 2700 žiakov. V prvom roku to bolo podľa Gröhlinga 450 žiakov z plánovaných 1488. "Hoci 1370 nových prvákov v duálnom vzdelávaní je istý nárast, stále je to veľmi malý počet, konkrétne necelé štyri percentá z celkového počtu prvákov stredných odborných škôl. Tých je aktuálne 36.873," uviedol Gröhling, ktorý upozornil, že zavedenie duálneho vzdelávania stálo desiatky miliónov eur. "Ak to nemajú byť len opäť ďalšie peniaze vyhodené do vzduchu, treba so systémom duálneho vzdelávania niečo robiť," podotkol.
Poslanec NR SR označil systém duálneho vzdelávania za rigidný a nepružný. "Z duálneho vzdelávania potrebujeme odstrániť nadbytočnú byrokraciu, umožniť do neho vstup aj v druhom či treťom ročníku, podporiť zapojenie malých a stredných podnikov a zrušiť systém znižovania normatívov na žiaka v duálnom vzdelávaní," navrhol.
"Ak by sa zaviedli tieto zmeny, je šanca, že duálne vzdelávanie sa ešte rozbehne. Zároveň platí, že jeho zavedenie prinieslo len nepatrné výsledky v porovnaní s množstvom peňazí a energie, ktoré sa do tohto projektu investovali. Je to vizitka toho, akým spôsobom náš štát pristupuje k odbornému školstvu a ku školstvu všeobecne," doplnil.
Slušná uviedla, že body, o ktorých poslanec NR SR hovorí, sú témou pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ŠIOV, zamestnávateľov a zástupcov vyšších územných celkov. "Pracovná skupina pripravuje znenie novely zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Ministerstvo školstva a ŠIOV presadzujú v rámci pripravovanej novely zákona také zmeny, ktoré posilnia motiváciu stredných odborných škôl i zamestnávateľov vstupovať do systému duálneho vzdelávania. Platnosť zmien predpokladáme od septembra 2018," uzavrela Slušná.

Čítajte viac o téme: Duálne vzdelávanie
Zdieľať na facebooku