M. Vaško z T-Systems Slovakia: Prečo duálne vzdelávanie? Dá vám vzdelanie, skúsenosti a istú prácu

Redakcia
Sponzorovaný článok
Spoločnosť T-Systems Slovakia už má s duálnym vzdelávaním v oblasti IT bohaté skúsenosti. Do svojich budúcich zamestnancov sa rozhodla investovať aj touto formou.
Spoločnosť T-Systems Slovakia už má s duálnym vzdelávaním v oblasti IT bohaté skúsenosti. Do svojich budúcich zamestnancov sa rozhodla investovať aj touto formou. / Foto: Shutterstock

Duálne vzdelávanie spája teóriu a prax v ideálnom pomere a po ukončení štúdia ponúka študentom priamo prácu.


Košická firma T-Systems Slovakia je dnes poprednou firmou v oblasti IT na Slovensku. Zamestnáva viac ako 3600 ľudí a snaží sa o to, aby sa jej ľudia neustále vzdelávali a boli motivovaní. Pred  5 rokmi sa rozhodli okrem iných aktivít rozbehnúť aj duálne vzdelávanie, kde oslovujú študentov, ktorí majú počas štúdia možnosť spoznať nielen teóriu v IT oblasti, ale získavajú aj reálne skúsenosti, ako to v IT firme funguje a čo sa od nich v pracovnom živote očakáva.

Foto: T-Systems Slovakia„Naša spoločnosť, rovnako ako ďalšie firmy pôsobiace v oblasti IT, vníma nedostatok kvalifikovaných IT odborníkov na pracovnom trhu. Kvalifikácia v tejto oblasti znamená na jednej strane dostatočné a odborné vedomosti, prehľad o aktuálnych technológiách a trendoch, no zároveň sú to aj pracovné skúsenosti a zručnosti, ktoré je možné získať jedine prácou s týmito technológiami. Zároveň je svet IT tak dynamický a rýchlo sa meniaci, že bez priamej “účasti v biznise” sa tieto zručnosti a skúsenosti získať nedajú. Preto je duálne vzdelávanie pre nás tak dôležité. Práve tento model vzdelávania v sebe spája všetky uvedené požiadavky – ponúka priestor pre získavanie teoretických vedomostí, no zároveň kladie obrovský dôraz na praktické vzdelávanie, kde študent získava potrebné skúsenosti, zručnosti a pracovné návyky. Takto si ako firma vieme “vychovávať” a formovať budúcich zamestnancov a tým zabezpečovať budúcnosť našej spoločnosti, a rovnako tak napomáhať aj rozvoju samotného regiónu,“ vysvetľuje Mgr. Miroslav Vaško, riaditeľ vzdelávacieho centra v T-Systems Slovakia.

 

Foto: T-Systems Slovakia

 

Získajú prax i zamestnanie

Trojročné vyššie odborné štúdium v odbore 2563Q Počítačové systémy (ISCED 5B), ktoré spoločnosť T-Systems ponúka, je vhodné pre všetkých absolventov stredných škôl, ale aj gymnázií. Po ukončení štúdia získavajú absolventi titul DiS – diplomovaný špecialista a certifikát v odbore “Fachinformatiker” od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, platný aj v Nemecku, s ktorým sa ľahko uplatnia i v zahraničí. Zároveň sú pripravení na prácu v oblasti špecializovanej správy serverov, sietí, diskových polí, databáz a iných informačných a komunikačných technológií. V priebehu 3 rokov nadobudnú dostatočné technické i komunikačné znalosti a zručnosti pre samostatnú prácu i priamy kontakt so zákazníkom.

 

Foto: T-Systems Slovakia

 

Ak vám znie takáto špecializácia komplikovane, jej súčasní študenti hovoria, že nemusí. Radka Semjanová je momentálne študentkou 3. ročníka v odbore Počítačové systémy a hovorí, že hoci na gymnáziu maturovala z informatiky, jasnú predstavu o tom, čo ju čaká a aké to bude náročné, nemala.

 

Za najväčšiu výhodu považuje Radka so svojimi spolužiakmi práve prax. V treťom ročníku už 75 % študijného času trávia priamo na pracovisku v rámci svojej odbornej praxe. Študenti tu pracujú pod vedením skúseného mentora v minimálne troch odlišných tímoch, vďaka čomu spoznávajú diverzitu práce vo firme.  „Tieto skúsenosti priamo z prostredia firmy považujem za neoceniteľné. Je to niečo, čo štúdium mimo firmy nedá,“ opisuje študentka. Práve to jej pomohlo dokonale pochopiť, o čom skutočne práca v IT firme je a porozumieť svojej pracovnej náplni.

Mgr. Miroslav Vaško dopĺňa, že motivačných faktorov, pre ktoré si študenti vyberajú práve tento typ vzdelávania, je však viacero. Patrí k nim aj štipendium a platená prax počas celého štúdia, prístup k najnovším technológiám a samozrejme po ukončení štúdia aj garantovaná práca v T-Systems Slovakia.“

 

Foto: T-Systems Slovakia

 

Samotné štúdium je bezplatné a prebieha v spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou (SPŠE) v Košiciach. „So SPŠE máme už niekoľko rokov veľmi dobré vzťahy a výbornú spoluprácu. Ešte skôr, ako sme spolu rozbehli duálne vzdelávanie, spolupracovali sme na iných projektoch s veľmi pozitívnym výsledkom. Škola má kvalitné vybavenie aj výborných učiteľov a ako “elektrotechnická priemyslovka” mala vždy veľmi blízko k IKT. Navyše vedenie školy bolo vždy ochotné hľadať spôsob, ako zvýšiť kvalitu vzdelávania aj samotných absolventov,“ hovorí Mgr. Miroslav Vaško.

 

Viac sa o štúdiu dozviete aj na: myt-systems.sk/dual

 

Ako sa môžete prihlásiť vy?

Študenti sa môžu prihlásiť elektronicky do 31. mája 2018. Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí si v stanovenom termíne podajú riadne vyplnenú prihlášku platnú pre školský rok 2018/2019 na vyššie odborné štúdium v duálnej forme vzdelávania cez formulár.

 

K prihláseniu sú potrebné dva kroky:
1. Vyplnenie elektronickej prihlášky na stránke SPŠE Košice spseke.sk/web/prihlasky_vos/

 

2. Zaslanie motivačného listu a životopisu v slovenskom a anglickom jazyku online bit.ly/dual2018

Následne budú uchádzači pozvaní na pohovor do T-Systems Slovakia v Košiciach. „Pohovoru sa určite netreba báť, je naopak skvelou príležitosťou vidieť reálne firemné prostredie a získať samotnú skúsenosť s pracovným pohovorom. Na pohovore sa pýtame na motiváciu uchádzača študovať  IT,  jeho úroveň znalostí v tejto oblasti a zisťujeme úroveň anglického jazyka. Úroveň znalostí v oblasti IT nie je najdôležitejším kritériom výberu, akoby sa mohlo zdať. Všetko potrebné sa študenti naučia  počas štúdia. Najdôležitejšia je pre nás však chuť a motivácia vzdelávať sa a budovať tak svoju kariéru v oblasti IT,“ dopĺňa riaditeľ.

Uchádzačov si budú následne vyberať podľa viacerých kritérií. „Hlavnou podmienkou je mať ukončené stredoškolské štúdium maturitnou skúškou, ktorá nie je staršia ako 5 rokov.  Hľadáme uchádzačov, ktorí sa zaujímajú o IT a kariéru v tejto oblasti, majú chuť učiť sa nové veci a ovládajú anglický jazyk na komunikatívnej úrovni (minimálne úroveň B1). Nemecký jazyk je výhodou,“ uzatvára Mgr. Miroslav Vaško.

 

Čítajte viac o téme: Duálne vzdelávanie
Zdieľať na facebooku