Preškovský kraj má už vyše 1320 žiakov v duálnom vzdelávaní

  Foto: Bigstock

Prešov 16. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) má v duálnom vzdelávaní už 1326 žiakov stredných odborných škôl. V prebiehajúcom školskom roku sa doň v kraji zapojilo až 473 prvákov. Najviac z nich je z ekonomických odborov a v oblasti obchodu a služieb. Počet zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania je aktuálne 257. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
        

Ako povedala, záujem o duálny systém vzdelávania v kraji za obdobie piatich rokov vzrástol až pätnásťnásobne. Z celkového počtu študentov zapojených do systému je 1046 zo škôl, ktoré zriaďuje prešovská krajská samospráva.
        

"Ako kraj dbáme na to, aby spolupráca našich škôl a zamestnávateľov fungovala dobre a efektívne. Je pre nás najlepšou spätnou väzbou, ak si naši absolventi vďaka duálnemu vzdelávaniu nájdu prácu už počas štúdia a nemajú problém sa uplatniť v praxi," uviedol predseda PSK Milan Majerský.
        

Najviac žiakov v systéme duálneho vzdelávania je v okresoch Prešov, Poprad a Bardejov. Nasledujú Stará Ľubovňa, Kežmarok a Humenné. Rozbieha sa aj vo Vranove nad Topľou, Svidníku, Sabinove či Snine.
        

Prím v rámci odborov držia tie, ktoré sú zamerané na ekonomiku, obchod a služby. Významný počet žiakov majú zastúpené aj odbory strojárstvo a kovospracujúca výroba. V rámci štúdia ekonomických vied, obchodu a služieb je aktuálne v duálnom vzdelávaní zapojených 435 žiakov. Vyše 320 ich je z odborov zameraných na strojárenskú výrobu a 140 na elektrotechniku. Potravinárske odbory majú zastúpenie v počte 130 žiakov, stavebníctvo, geodézia a kartografia 129 a oblasť spracúvania dreva viac ako 50.
        

Odbory, ako poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ďalej tie, ktoré sa venujú spracúvaniu kože či výrobe obuvi, ako aj štúdiu odevníctva, majú v duálnom vzdelávaní menej ako 50 žiakov. Rovnako je to i v prípade štúdia učiteľstva, technickej a aplikovanej chémie či dopravy a telekomunikačných služieb.
 

Čítajte viac o téme: Duálne vzdelávanie
Zdieľať na facebooku