Generálna prokuratúra odmieta kritiku Via Iuris a Dajme deťom hlas k téme zatvorených škôl

  Foto: Bigstock

Bratislava 11. mája (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR odmieta kritiku organizácie Via Iuris a Iniciatívy Dajme deťom hlas, ktoré sa na ňu v marci obrátili v súvislosti so zatvorením škôl. Ohradila sa voči tvrdeniam, že by nekonala dostatočne rýchlo. TASR o tom informoval hovorca GP SR Dalibor Skladan.
      

Advokátka spolupracujúca s Via Iuris Eva Kováčechová uviedla, že promptná odpoveď zo strany GP mohla pomôcť ministerstvu školstva prijímať vhodnejšie protipandemické opatrenia v školách. "Poverená prokurátorka GP SR rozhodla o spomínanom podnete dva týždne pred uplynutím lehoty, ktorú jej ukladá zákon o prokuratúre. Vyhlásenia organizácie Via Iuris a iniciatívy Dajme deťom hlas preto považujeme za zavádzajúce," reagoval Skladan.
      

Priblížil, že podnet Via Iuris a Iniciatívy Dajme deťom hlas napadol na GP 10. marca. Dvojmesačná zákonná lehota od pridelenia podnetu mala uplynúť 15. mája, pričom podnet sa vybavil 29. apríla.
      

Ako ďalej uviedol, prokurátor si pred preskúmaním skutočností uvedených v podnete musí vyžiadať spisy, ktoré sa vzťahujú k danej veci, a tiež v rámci zabezpečenia súčinnosti aj vyjadrenie orgánu verejnej správy, zákonnosť ktorého preskúmava, pričom v danom prípade bol spisový materiál Ministerstva školstva SR na Generálnu prokuratúru SR doručený až 20. apríla.
      

Skladan dodal, že v čase vybavovania podnetu už namietané rozhodnutia ministra školstva stratili účinnosť a boli zrušené, čím by sa aj za prípadného použitia niektorého z prostriedkov prokurátorského dozoru nedosiahla účinná ochrana a obnova prípadne porušených práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu tak, ako to ukladá zákon o prokuratúre.
      

Iniciatíva aj organizácia tvrdia, že ak vláda deklaruje záujem poučiť sa zo situácie, musí podľa organizácií pripraviť nový zákon o núdzovom stave. Mal by podľa nich predvídateľným a preskúmateľným spôsobom riešiť všetky zásahy do ľudských práv, ktoré odhalila pandémia, vrátane práva na vzdelávanie. Apelujú tiež, aby kabinet začal nasledovať odporúčania odborných organizácií a príklady iných krajín a školy nezatváral.

 

Čítajte viac o téme: Koronavírus, Dištančné vzdelávanie
Zdieľať na facebooku