Zneužívanie detí

Detskú sexualitu zásadne ovplyvňujú rodičia

Tým, ako pristupujeme k vyvíjajúcej sa sexualite našich detí, môžeme veľa ovplyvniť – pozitívne i negatívne. Môžeme napríklad pomôcť zabrániť aj tomu, že dieťa sa stane obeťou predátora, ale ho aj posunúť do jeho pazúrov.

Verbálne i telesné zneužívanie detí zanecháva hlboké stopy. Odborníci priblížili jeho následky

Podľa údajov UNICEF-u je na svete viac ako 56 miliónov detí vystavených násilnému správaniu v rodine. Na základe štatistík je v Strednej Európe obeťou fyzického násilia až 21 % detí, čiže každé piate dieťa. Aké následky zanecháva na deťoch?

Sexuálne obťažovanie dieťaťa: Hovorte s deťmi aj na túto nepríjemnú tému

Nemyslite si, že sexuálne obťažovanie detí je výnimočná záležitosť, ktorá sa vás vôbec netýka. Nemyslite si, že predátora spoznáte vy alebo váš syn či dcéra okamžite. Nemyslite si, že ak budete o týchto veciach mlčať, dieťa bude v bezpečí.