Mediálna výchova

Ako sa s deťmi rozprávať o správach v médiách?

Deti sa stretávajú v správach s rôznymi negatívnymi informáciami. Mnohé z nich nedokážu samy spracovať. Dôležité je, aby dieťa cítilo, že má v rodičovi oporu a ten mu poskytol primeraným citlivým spôsobom dostatok informácií.

Letná mediálna škola pre deti bude toto leto na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM

Cieľom je deťom priblížiť, ako fungujú médiá a naučiť ich, ako sa vytvárajú mediálne obsahy.

Psychologička o sociálnych sieťach: Rodičov často zaskočí, čo všetko ich deti na sociálnych sieťach robia

S vyhľadávanou detskou psychologičkou Máriou Tóthovou-Šimčákovou sme sa rozprávali o tom, ako začína život dnešných detí na sociálnych sieťach, aká je ich motivácia patriť do tohto virtuálneho sveta a ako to negatívne či pozitívne ovplyvňuje ich každodenný život.