Kritické myslenie

Prečo je dôležité u detí rozvíjať kritické myslenie?

Zručnosti kritického myslenia predstavujú základ vzdelania a sú dôležité pre život. Kritické myslenie by sa nemalo rozvíjať len v škole, ale malo by sa stať aj súčasťou výchovy v rodine.

Nechcete, aby vaše dieťa verilo všetkému, čo vidí a počuje? Učte ho myslieť kriticky

Ľudia s kritickým myslením sú zvyčajne uvážlivejší, nezahlcujú sa množstvom zbytočných správ a ťažšie podliehajú manipulácii. Z tohto dôvodu je dôležité už od detstva sa venovať kritickému mysleniu, a to nielen v škole, ale aj doma.