Autizmus

S psychologičkou o deťoch s autizmom a Aspergerovým syndrómom

Aké sú deti s autizmom a deti, ktoré majú Aspergerov syndróm?

Aktivity pre deti s autizmom v domácom prostredí

Deti s autizmom môžu rodičia zabaviť doma aj takýmito aktivitami. 

Ako vyzerá hra u detí s autizmom?

​​​​​​​Niet pochýb o tom, že hra je neoddeliteľnou dôležitou súčasťou celkového vývinu dieťaťa. Deti, ktoré však trpia nejakým postihnutím, menia svoje správanie aj pri tejto činnosti. Ako ovplyvňuje autizmus hru detí?

Zmysly u detí s autizmom

Deti s autizmom majú často odlišnú citlivosť na rôzne podnety ako bežné deti.

Čo všetko by nám chcelo povedať autistické dieťa

Autistické deti majú sťaženú komunikačnú schopnosť. Je mnoho vecí, ktoré by nám mnohé z nich možno rady povedali. 

Autizmus u detí

Počet detí s autizmom za posledné roky stúpa. Potrebujú špeciálnu starostlivosť i vzdelávanie. O akú poruchu ide a aké sú jej príznaky?

Ako komunikovať s autistickým dieťaťom

Autizmus je porucha, ktorú nemožno identifikovať pri narodení. Až postupne rodičia začínajú vnímať signály, že s ich dieťaťom nie je všetko v poriadku. Ako s takýmto dieťaťom komunikovať?

Majú syna autistu: Život s autistom je plný prekvapení. Často nepríjemných

Lucii a Petrovi vstúpil do života autistický syn Jurko. Dovtedy žiadneho autistu nepoznali. Dlho nevnímali, že by Jurko mohol byť iný ako ostatné deti. Až snaha o nástup do škôlky definitívne ukázala, že bol.