Články: Pre študentov
O projekte

Autizmus

Aspergerov syndróm - ako spoznáte jeho prvé príznaky?

Aspergerov syndróm - ako spoznáte jeho prvé príznaky?


Aspergerov syndróm bol v roku 1994 zavedený ako samostatná kategória v rámci autistického spektra. Spoločnou črtou ľudí s Aspergerovým syndrómom a ostatného autistického spektra je absencia intuície v oblasti sociálnej interakcie, komunikácie, stereotypné záujmy a zmyslová hypersenzitivita, predovšetkým citlivosť na nečakané zvuky a hluk. Čítaj ďalej
Son-rise program® šanca pre deti  s autizmom

Son-rise program® šanca pre deti s autizmom


Son-rise program® je program domáceho vzdelávania detí a dospelých s autizmom. Je založený na tom, že láska a hlboký rešpekt k človeku je ten najdôležitejší faktor ovplyvňujúci motiváciu dieťaťa k učeniu. Čítaj ďalej
Digitálne hry a hračky už pomáhajú aj pri vzdelávaní detí s mentálnym postihnutím

Digitálne hry a hračky už pomáhajú aj pri vzdelávaní detí s mentálnym postihnutím


V terapii a liečbe detí s vývojovými poruchami a poruchami správania sa o využití technologických možností rozpráva už dlhší čas, no až v posledných rokoch začali vznikať hry, aplikácie a digitálne pomôcky navrhnuté práve s ohľadom na špeciálne potreby autistov, pacientov s Downovým syndrómom, mozgovou obrnou a ďalšími ochoreniami. Čítaj ďalej