Hodnotenie škôl

INEKO zverejnil aktuálne najlepšie základné a stredné školy na Slovensku

Inštitút INEKO zverejnil aktuálne rebríčky najlepších základných a stredných škôl. Pri ich zostavovaní prihliadal na výsledky žiakov a študentov v celoštátnych testovaniach či v externej maturite.

Najnovšie rebríčky škôl podľa INEKO

Medzi strednými odbornými školami obsadila prvé miesto Obchodná akadémia na Kukučínovej v Trnave, z gymnázií obhájilo vedúcu pozíciu Gymnázium na Poštovej v Košiciach.

Najlepšie školy na Slovensku podľa INEKO

Pozriete si aktuálny prehľad rebríčkov najlepších škôl podľa inštitútu INEKO.