Max Kašparů

Max Kašparů o štedrosti a prajnosti

Max Kašparů často rozpráva o ľudských cnostiach, ktoré sú tak veľmi potrebné pre dnešný svet. Čo si myslí o štedrosti a prajnosti?

Maxmilián Kašparů: Mali by sme cnostiam, pravde, láske a dobru vrátiť ich pôvodný význam

Často hovoríme, že žijeme v nepokojnej dobe. Existuje však stále cesta, vďaka ktorej môžeme do nášho života vrátiť viac poriadku i pokoja. Stačí si uvedomiť existenciu hodnôt, ktoré by mali byť v ľudskom živote samozrejmosťou. Nad tým, ktoré to sú, sa zamýšľa Maxmilián Kašparů.

Max Kašparů: Prečo sa mení naša spoločnosť k horšiemu?

Max Kašparů hovorí o tom, čo sa nám dnes vymyká z rúk a čo smerovanie spoločnosti k lepšiemu dokáže zvrátiť.

Max Kašparů o dnešnom svete: Pravdivý pohľad na vzťahy medzi generáciami

Prečítajte si, ako Max Kašparů vníma problémy v súčasnej rodine, vzťahy medzi mladšou a staršou generáciou a ako vidí budúcnosť vzťahov v rodinách a v celej spoločnosti.

Max Kašparů: Štyria zabijaci vzťahov

Max Kašparů hovorí, že základom života sú vzťahy a náš duševný stav sa odráža vo vzťahoch, ktoré s ľuďmi máme.

Max Kašparů: Budujte si v živote svojich 6 stien a nevyhoríte

Únava, syndróm vyhorenia, depresia. Aj tieto slová charakterizujú dnešnú dobu.