Súkromná materská škola Pramienok otvára brány rodičom i budúcim škôlkarom

Redakcia
Sponzorovaný článok
  Foto: MŠ Pramienok

Nastal čas zapísať vaše dieťa do škôlky? Prijmite pozvanie Súkromnej materskej školy Pramienok na deň otvorených dverí. Oboznámite sa s prostredím a získate komplexný obraz o benefitoch, ktoré deťom ponúka.

 

V období pred letnými prázdninami mnohí rodičia stoja pred dilemou, do akej škôlky dieťa v nasledujúcom roku zapísať. Možností je veľa a výber určite netreba podceniť, o to viac, ak dieťa neprijali do štátnej škôlky. Vy preto uvažujete nad súkromnou. Pri rozhodovaní môže rodičom pomôcť deň otvorených dverí, ktorý moderné zariadenia organizujú v snahe uľahčiť rodine výber. Takou je i súkromná škôlka Pramienok v Petržalke, ktorá pozýva rodičov oboznámiť sa s jej výnimočným vzdelávacím programom a podnetným prostredím. 

 

Keď pilierom vzdelávania je spolupráca rodiny a školy

Už pri vstupe do zariadenia je zrejmé, že sa nachádzate vo vľúdnom prostredí, kde spokojnosť dieťatka je na prvom mieste. Krásna záhrada, veľkorysé vnútorné priestory či harmonicky ladený interiér – to všetko dokresľuje charakter škôlky, ktorej vzdelávací program je zameraný na komplexný rozvoj poznania a myslenia. Filozofiu približuje projektová manažérka Katarína Rácz: „Ako materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR ponúkame všestranný rozvoj detí vo všetkých vzdelávacích oblastiach, ktoré obohacujeme o moderné formy a metódy výučby. Vychádzame z dokumentu Štátny vzdelávací program, ktorý definuje šesť vzdelávacích oblastí – jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, človek a príroda, umenie a kultúra, človek a spoločnosť, zdravie a pohyb.“ Škôlka Pramienok funguje podľa princípov celosvetovo osvedčeného vzdelávacieho systému založeného na spolupráci rodičov a školy pri výchove detí. „Pri práci špeciálne dbáme na individuálny prístup, úzku spoluprácu a dôveru, vďaka čomu je program možné adresne realizovať vzhľadom na potreby konkrétneho dieťatka,“ dodáva Katarína Rácz. Rodinám ponúkame vzdelávacie aj voľnočasové aktivity, námety na rodinné aktivity, spoločné stretnutia a mnohé iné.

 

Moderné a zábavné vzdelávanie ruka v ruke

Alfou a omegou v škôlke je dôraz na dôsledné vzdelanie. Opäť vysvetľuje Katarína Rácz: „V našej práci uplatňujeme overené moderné vzdelávacie metódy a stratégie. Harmonogram v škôlke je efektívne rozdelený tak, aby deti bavil a zároveň si pri ňom osvojili nové poznatky. Už po príchode do škôlky sa naši drobci tešia na  tzv. program ranej stimulácie, čo je dynamický blok realizovaný formou zábavy a hier s cieľom rozvíjať schopnosti detí a prinášať pozitívne emócie. Súčasťou raného bloku sú aj flash karty  Glenna Domana, ktorých využívanie stimuluje schopnosť detského mozgu lepšie vnímať, pomáha rozvíjať koncentráciu, pamäť a napomáha rozšíreniu ich slovnej zásoby. Prirodzeným spôsobom, opäť pri herných aktivitách, si deti v našej materskej škole osvojujú aj anglický jazyk, a to na dennej báze. Pri výučbe uplatňujeme metodiku Jolly Phonics a CLIL.“ Okrem spomenutých metód škôlka pri edukácii aktívne využíva Hejného metódu a metódu fonematického uvedomovania podľa prof. Eľkonina. Vedeli ste, že skorá hudobná edukácia povzbudzuje intelektuálne sféry? To je dôvodom, prečo v Pramienku deti každý deň počúvajú vybrané skladby barokových hudobných skladateľov. Aj najmenšie deti vedieme k vnímaniu podmanivého sveta hudby, čo má nezanedbateľný vplyv na vývoj poznávacích procesov. „Záleží nám, aby z našich detí vyrástli charakterní dospelí ľudia. Oboznamujeme sa preto s dobrými  ľudskými vlastnosťami, čo  upevňuje ich vnímanie detskými očami,“ uzatvára projektová manažérka škôlky.

 

Kvalifikovaní učitelia vzdelaní v programe ERASMUS+

Kontinuálny profesijný rast pedagogického i nepedagogického tímu vnímajú v Pramienku ako skutočný záväzok a usilujú sa ho napĺňať. Každý rok majú učitelia možnosť zúčastňovať sa na kurzoch a prednáškach, ktoré súvisia so zameraním materskej školy a sú plne hradené zriaďovateľom.

Škôlka Pramienok sa zapojila do programového obdobia 2021 – 2027 pre granty ERASMUS+, čo predstavuje  skvelú príležitosť na  vzdelávanie aj v zahraničí. Takáto možnosť totiž prináša zvyšovanie odborných poznatkov, získanie nových zručností vďaka pobytu v inojazyčnom prostredí, využitie cudzích jazykov, ale aj špecifickú osobnú skúsenosť z kontaktu so zahraničnými pedagógmi.

 

Foto: MŠ Pramienok

Na vlastné oči

Doprajte svojim deťom zážitkové, dobrodružné a efektívne vzdelanie už od skorého veku, ktoré ich prirodzeným spôsobom pripraví na ďalšie školské roky. V škôlke Pramienok sa aj spolu s vami vydajú na dobrodružnú cestu, počas ktorej získajú vedomosti, skvelé zážitky, nájdu si nových kamarátov a upevnia hodnoty. Príďte sa sami presvedčiť, že to stojí za to. Materská škola pramienok vás srdečne pozýva na deň otvorených dverí realizovaný každú stredu počas júna od 9.00 h. V prípade záujmu je možné dohodnúť si individuálne stretnutie. 

 

Materská škola Pramienok – partner rodičov vo výchove a vzdelávaní

Viac informácií nájdete aj na FacebookuInstagrame @skolkapramienok

Zdieľať na facebooku