Detské letné univerzity 2017: Zo základných škôl rovno do univerzitných i parlamentných lavíc, laboratórií či divadla

Aj tento rok budú univerzity otvárať brány malým školákom. Už viete, čo budú vaše deti v lete robiť?
Aj tento rok budú univerzity otvárať brány malým školákom. Už viete, čo budú vaše deti v lete robiť? / Zdroj: uniba.sk

Väčšina školákov cez leto prázdninuje. Niektorí malí zvedavci si však radi na týždeň či dva sadnú opäť do lavíc, no pre zmenu univerzitných. Brány základných škôl sa síce v júli zatvoria, no vysoké školy ich žiakom otvárajú. Na vlastnej koži zažijú vysokoškolské prostredie, dostanú indexy, čakajú ich imatrikulácie aj odovzdávanie diplomov.

 

Účastníkov detskej univerzity zvyknú rozdeliť do dvoch kategórií podľa prvého a druhého stupňa základnej školy - na junior a senior poslucháčov, resp. na bakalárikov a inžinierikov alebo magisterčekov. Ponuka býva pestrá a prednášajúci prispôsobujú citlivo témy veku detí. Prednášajú im vysokoškolskí pedagógovia, no niektoré univerzity pozývajú aj zahraničných akademikov. Detská univerzita Komenského ponúka tento zážitok z učenia aj deťom, ktoré sa osobne nemôžu zúčastniť, a to v podobe online prednášok vrátane elektornického skúšobného testu.

Prvá detská letná univerzita bola zorganizovaná na Slovensku pred 14-timi rokmi. Zaujímavosťou je, že nie na pôde vysokej školy, akoby jeden čakal, ale v priestoroch divadla. Organizátormi bývajú samotné univerzity, niekedy v spolupráci s mestom a v Bratislave okrem vysokých škôl sa deťom počas prázdnin venuje Divadlo Aréna, ktoré vytvára programovú náplň Detskej Univerzity Komenského. Špecifický projekt pre deti vytvorilo Národné lesnícke centrum vo Zvolene v spolupráci s ďalšími partnermi vrátane Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, a to vo forme Detskej lesníckej univerzity, ktorá začína na jeseň a trvá osem mesiacov.

Poplatky za účasť bývajú v rôznej výške a pokrývajú náklady spojené s organizáciou aktivít. Jedna z nižšie uvádzaných ponúk je však bezplatná. Podávanie prihlášok na aktuálny ročník detských letných univerzít prebieha zväčša v období od marca. Prešovská detská univerzita hlási, že kapacitu prihlásených záujemcov v kategórii bakalárček už naplnili, no dá sa ešte prihlásiť na magisterčekovský stupeň, kde je ešte niekoľko náhradníckych miest.

 

 

Čo motivuje vysoké školy k organizovaniu letných univerzít pre žiakov

Pridanou hodnotou účasti na detskej univerzite okrem zaujímavej prázdninovej aktivity býva oboznamovanie s akademickou pôdou vo veku, kedy si dieťa vytvára plány do ďalekej budúcnosti.  Technická univerzita v Košiciach na svojom webe priznáva, že touto letnou aktivitou by rada zatraktívnila štúdium na vysokej škole už u najmladšej generácie. Organizátori Detskej univerzity Komenského poňali svoju misiu v širšom kontexte, a vo svojich materiáloch si za cieľ kladú prípravu novej generácie občianskej elity, ktorá si rozširuje svoje vzdelanie na základe vnútornej záujmu a vlastnej motivácie. Zdôrazňujú podporu kritického myslenia, schopnosť vnímať svet v súvislostiach a zároveň majú ambíciu iniciovať vytvárať priestor pre experiment, diskusiu a konfrontáciu názorov.

Podľa demografických prognóz vývoja populácie bude Slovensko starnúť. V konkurenčnom prostredí iných univerzít je nutné zaujať a motivovať potencionálnych študentov už na základných školách. Aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici uvádza, že poslaním jej detskej univerzity je okrem zmysluplného využitia prázdnin aj podpora záujmu o nadobudnutie vedomostí a zároveň zvýšenie záujmu o vysokoškolské štúdium.

 

Zdroj: uniba.sk

 

Detská letná univerzita na pôde divadla Aréna, ale aj v Národnej rade

Na Slovensku práve bratislavské divadlo prišlo ako prvé s myšlienkou zorganizovania detskej letnej univerzity, a to v roku 2003 na podnet riaditeľa Juraja Kukuru. Inšpiráciou na vznik Detskej univerzity Komenského (DUK) bola existencia detských univerzít v zahraničí, kde fungujú ako podpora vzdelávania mladých talentovaných žiakov. Ako ďalší dôvod sa na webe DUK uvádza snaha využiť priestory Divadla Aréna počas divadelných prázdnin a doplniť ponuku letných podujatí vzdelávacou a kultúrnou aktivitu pre deti a mládež.

Pre detských poslucháčov sú v aktuálnom ročníku pripravené prednášky na témy ako Prečo včely bodajú? Prečo krevety a morské sasanky žijú spolu? Prečo hudba niekedy ladí a niekedy neladí? Prečo môžu byť lieky aj škodlivé? Prednášky vysokoškolských pedagógov odznejú počas deviatich prázdninových stried. Sprievodný program ponúka army workshopy, tvorivé dielne s TA3 a ďalšie - orientované na budúcu kariéru, exkurzie do Národnej banky Slovenska či Slovenského národného múzea apod. Obľúbenou aktivitou býva aj prehliadka Národnej rady SR spojená s parlamentnou Hodinou otázok, na ktorej žiaci zasadnú do poslaneckých lavíc a kladú otázky predstaviteľom vlády a parlamentu.

Účastníci DUK tiež môžu využiť možnosť prispievať článkami o  spravodajstve, novinkách zo sveta aj z domova, názoroch a komentároch, kultúre, cestovaní a športe do novín detskej univerzity.

Účastnícky poplatok: 15 EUR, niektoré aktivity ako napr. výlety môžu byť hradené samostatne, nie sú však povinné, študenti po každej prednáške dostávajú balíček s občerstvením, strava počas aktivít DUK nie je zabezpečená, ak nie je uvedené inak v programe, online štúdium je bezplatné

Kedy: počas deviatich prázdninových stried, zápis zaregistrovaných študentov na Denné štúdium sa uskutoční v Divadle Aréna 30. júna 2017 od 10.00 – 16.00 hod. a 1. júla 2017 od 10.00 – 14.00 hod

Kto sa môže prihlásiť: školáci vo veku 9-14 rokov

Dokedy sa prihlásiť: prihlasovanie na rok 2017 bolo spustené 15. marca 2017

Viac informácií o prihlasovaní sa, programe ako aj inštrukcie k on-line účasi sa dá nájsť na stránke Detskej univerzity Komenského.

 

Hor sa na letisko! Žilinská detská univerzita pre inžinierikov a bakalárikov

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity na svojej pôde privíta 60 bakalárikov a 60 inžinierikov počas leta 2017 už po trinásty raz. Z organizačných dôvodov sú deti rozdelené do menších skupín (maximálne 20-25). Čakajú ich prednášky a cvičenia v univerzitných učebniach aj laboratóriách. Počas jedného týždňa sa severoslovenská vysoká škola snaží spopularizovať štúdium prírodných a technických predmetov. Dopoludnia bývajú venované prednáškam o camere obscure, polovodičoch, morzeovke, farebnom svete a ďalším témam z fyziky, strojárstva, požiarnej ochrany, atď. Popoludnia sú vyplnené cvičeniami, inžinierikov čaká aj obhajoba diplomovej práce. Obľube sa teší aj sprievodný program, v rámci ktorého účastníci minulého ročníka napríklad navštívili letisko v Dolnom Hričove.

Účastnícky poplatok: 70 eur

Kedy: 10. - 14. júla 2017

Kto sa môže prihlásiť:

Dokedy sa prihlásiť: prihlasovanie sa bolo spustené 31. marca 2017 a potrvá do naplnenia kapacity

Viac inštrukcií k prihláseniu a detailov o programe možno nájsť na webstránke Žilinskej detskej univerzity.

Banskobystrická letná univerzita už po jedenástykrát

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) pripravila pre 50 detských poslucháčov prednášky zamerané na rastlinnú a živočíšnu ríšu; archeológiu a stredovek; medzinárodný obchod;  informačno-komunikačné technológie. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho programu budú aj pohybové aktivity vo forme športovej olympiády. Počas minulého ročníka deti oslovil aj sprievodný program, v rámci ktorého navštívili arborétum aj miestnu hvezdáreň.

Poslucháči a poslucháčky, ktorí a ktoré na dva júlové týždne presadnú zo základoškolských lavíc do vysokoškolských začnú svoju dochádzku slávnostnou imatrikuláciou v aule Ekonomickej fakulty UMB. Ukončenie jedenásteho ročníka Detskej letnej univerzity UMB býva v rovnakých priestoroch, účastníkom sa odovzdáva osvedčenie a skladajú slávnostný sľub.

Účastnícky poplatok: 90 eur (pokrýva pitný režim, teplý obed, školské potreby, tričko, vstupné do múzeí,  cestovné na celodenný výlet, ceny do súťaže v rámci športovej olympiády, ceny pri vyhodnotení najšikovnejších účastníkov, spotrebný materiál na výučbu, mzdy a odvody lektora a pedagogického personálu)

Kedy: 3. - 14. júla 2017

Kto sa môže prihlásiť: žiaci základných škôl vo veku 9-15 rokov

Dokedy sa prihlásiť: 16. júna 2017

Viac info sa dá nájsť na webe Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

Prednášky aj laboratórne pokusy a praktické ukážky na Technickej univerzite v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) organizuje Detskú univerzitu pre deti z východoslovenského regiónu v spolupráci so svojimi deviatimi fakultami. Jej vyučujúci si pripravili prednášky na témy ich odborného zamerania, no s ohľadom na vek a záujem účastníkov. Po každej prednáške bude deťom umožnené klásť vyučujúcim otázky. Program dopĺňajú experimenty v univerzitných laboratóriách, návštevy výstavných priestorov a ateliérov univerzity aj praktické ukážky. Počas minuloročnej detskej univerzity zaujala okrem iného aj prednáška Keď sa trasie svet, v ktorej pedagógovia deťom priblížili účinky mechanickej rezonancie.

Na prvom stretnutí dostanú tričko s logom Detskej univerzity a materiál s vybranými témami prednášok. Štúdium bude ukončené promóciou za prítomnosti rodičov a príbuzných, na ktorej rektor Technickej univerzity v Košiciach deťom-študentom odovzdá diplomy.

Účastnícky poplatok: 75 EUR (deťom budú zabezpečené obedy, pitný režim a dozor)

Termín detskej letnej univerzity: I. turnus pre žiakov 1. stupňa ZŠ v čase 10. - 14. júl 2017

II. turnus pre žiakov 2. stupňa ZŠ v čase 17. - 21. júl 2017

Kto sa môže prihlásiť: žiaci základných škôl 3. - 8. ročníka

Dokedy sa prihlásiť: 10. mája 2017 od 9:00 hod bude prebeihať prihlasovanie výlučne cez elektronický portál univerzity

Bližšie informácie možno nájsť na stránke Technickej univerzity v Košiciach.

 

V Nitre sa po desiatykrát budú odovzdávať tituly Academicus Nitriensis Jr.

Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita spojili sily a v spolupráci s mestom Nitra už desiatykrát organizujú letnú univerzitu pre detských záujemcov. V minulých ročníkoch účastníci Nitrianskej letnej univerzity získali tituly mladý sinológ, hispanista, mikrobiológ, botanik, archelóg, geoinformatik, prírodovedec a ďalšie. Certifikát Academicus Nitriensis Jr. môže aj tento rok obdržať 50 detských poslucháčov po slávnostnej promócii, ktorá ukončí letný projekt hravého a tvorivého oboznamovania sa s akademickým prostredím.  Imatrikulácie mladých zanietených bádateľov prebiehajú v aule Univerzity Konštantína Filozofa a spomínané promócie sa uskutočňujú v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.

Účastnícky poplatok: 98 EUR

Kedy: 3. - 14. júla 2017

Kto sa môže prihlásiť: školáci vo veku 8-11 rokov

Dokedy sa prihlásiť: detailná informácia s inštrukciami, ako sa prihlásiť bude zverejnená na webstránke koncom apríla.

 

Zdroj: uniag.sk

Prešovská letná univerzita s aktivitami na tému RETRO

Aj Prešovská univerzita zrealizuje svoju detskú univerzitu pre záujemcov s chuťou  dozvedieť sa viac o tajomstvách spoločenských a prírodných vied už po desiatykrát. Okrúhly ročník poňali jej organizátori ako príležitosť obzrieť sa a zažiť ešte raz to najlepšie, čo doteraz Prešovská detská univerzita ponúkla v predchádzajúcich ročníkoch. Naj tvorivé dielne, naj prednášky, naj semináre aj exkurzie. Prednášky s názvami ako VýLET do poznania; Premeny umenia, Poklady prírody, In medias res, Vykopávky, V zdravom tele dobrod(r)uh, Kolobeh, obeh, beh sľubujú mnoho poučného aj zábavného.

Účastnícky poplatok: 65 EUR pokrýva obedy, tričká, pitný režim, študijné materiály (na prednášky a tvorivé dielne) a prípadné vstupné (do múzeí a pod.)

Kedy: 10. - 14. júla 2017 (od pondelka do piatku, denne v čase od 8:00 hod do 16:00 hod)

Kto sa môže prihlásiť: zvedavé deti navštevujúce 5. - 9. ročník základných škôl, resp. zodpovedajúcich tried osemročných gymnázií, keďže aktuálne sú voľné už len náhradnícke miesta pre záujemcov na stupni magisterček

Dokedy sa prihlásiť: 1. marca 2017 do naplnenia kapacity

Viac info sa dá nájsť na webstránke Prešovskej detskej univerzity.

 

Celoročná Detská lesnícka univerzita

Výuku vo virtuálnej jaskyni, lesnom sklade, ale aj v arboréte či na mestskom úrade, no predovšetkým v živej učebni (lese) absolvujú žiaci 6. ročníkov vybraných základných škôl v rámci Detskej lesníckej univerzity vo Zvolene spolu s ôsmimi prednáškami o lesníctve, lesnom hospodárstve a enviromentalistike. Projekt organizuje Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen spolu s podporou mesta Zvolen a partnermi (štátne podniky Vojenské lesy a majetky SR; LESY SR) a Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene.

Zážitkové vyučovanie v podobe lesnej pedagogiky si podľa organizačnej garantky  projektu Ing. Jaloviarovej si šiestaci základných škôl vo Zvolene a okolí nevedia vynachváliť, poniektorí by radi prepadli, aby si účasť na projekte približujúcom akademické prostredie a prostredie lesa mohli zopakovať. Aktuálny siedmy ročník bol ukončený slávnostnou promóciou v júni 2017. Ôsmy ročník Detská lesníckej univerzity 2017/18 sa podľa všetkého otvorí v jesenných mesiacoch, v júni končí slávnostnou promóciou.

 

Účastnícky poplatok: bezplatne (projekt financujú partneri – lesnícke inštitúcie)

Kedy: od októbra 2017 do júna 2018

Kto sa môže prihlásiť: žiaci 6.-teho ročníka základných škôl

Dokedy sa prihlásiť: do konca septembra 2017 na základe oslovenia vybraných základných  škôl e-mailom organizátorom projektu

Bližšie informácie budú publikované na webstránke venovanej lesnej pedagogike.

 

Čítajte viac o téme: Detská univerzita
Zdieľať na facebooku