Mobilní pedagóg pomáha v rodinách nepočujúcim deťom

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyhlásil 5. ročník programu Mobilný pedagóg.
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyhlásil 5. ročník programu Mobilný pedagóg. / Foto: Nadácia Pontis

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyhlásil 5. ročník úspešného programu Mobilný pedagóg. Cieľom tohto programu je pomôcť deťom, ktoré sa narodili s poruchou sluchu a poskytnúť ich rodinám informácie, ako môžu s deťmi pracovať a ako ich čo najlepšie rozvíjať. Tento ročník budú mobilní pedagógovia navštevovať rodiny 10 mesiacov, a to od februára 2017 do novembra 2017.

Mobilný pedagóg prichádza do domáceho prostredia dieťaťa s poruchou sluchu. Rodinu navštevuje 1-2-krát do mesiaca na jeden a pol hodiny. Pomocou rôznych hier rozvíja sluchové, komunikačné, motorické a intelektuálne schopnosti dieťaťa. Zároveň vzdeláva rodičov o význame týchto hier a ich vplyve na rozvoj dieťaťa. Cieľom programu je poskytnúť rodine podporu čo najskôr od diagnostikovania straty sluchu.

Vzhľadom na to, že takáto služba je pre mnohé rodiny finančne náročná, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis na program vyčlenil čiastku 60 tisíc eur, ktoré budú prerozdelené vybraným rodinám. Do programu sa môžu prihlásiť rodiny s dieťaťom, ktoré má poruchu sluchu a je vo veku 0-3 roky z celého Slovenska. Podmienkou je zaslanie kompletne vyplnenej prihlášky najneskôr do piatku 4. novembra 2016.

Výber rodín do programu bude posudzovať skupina odborníkov, na základe informácií uvedených v prihláške. Keďže do programu nemôžu byť zaradené všetky rodiny, dôležitým kritériom výberu bude najmä vek dieťaťa a skutočnosť, či rodine už takáto služba bola v minulosti poskytnutá. S vybranými  rodinami zaradenými do programu uzavrie Nadácia Pontis ako administrátor Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis Dohodu o spolupráci.

 

V prípade otázok sa môžete kontaktovať Ľubicu Chnápkovú z Nadácie Pontis, mobil: 0918 522 554, e-mail: [email protected]

 


Zdroj: nadaciapontis.sk
Zdieľať na facebooku