Stredoškoláci môžu získať grant na štúdium v zahraničí

  Foto: Bigstock

Študenti stredných škôl môžu získať grant na štúdium v zahraničí. Grantový program Nadácie Tatra banky Stredoškoláci do sveta núka túto možnosť stredoškolákom už po štvrtý krát.

 

Ambíciou programu je podporiť najlepších slovenských študentov stredných škôl, aby na zahraničných školách a iných vzdelávacích inštitúciách získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku.


O grant môžu žiadať študenti druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na niektorom slovenskom gymnáziu alebo strednej škole s maturitou, ktorí zároveň dosiahli študijný priemer do 1,4 za posledný ukončený ročník štúdia. Nadácia Tatra banky podporí krátkodobé zahraničné vzdelávacie podujatia ako letné školy, stáže a výskumné pobyty, súťaže či turnaje mladých vedcov či jazykové kurzy. Rovnako podporí aj štúdium na škole obdobného typu na polrok alebo celý školský rok.


Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 500 eur. Peniaze môže študent použiť predovšetkým na registračné poplatky, školné, cestovné výdavky, ubytovanie, zdravotné alebo úrazové poistenie či iné náklady spojené s projektom.

 

V minulom roku podporila nadácia 23 stredoškolákov, ktorí vycestovali na krátkodobé vzdelávacie podujatia nielen do európskych krajín, ale aj do USA či Ázie.

 

Uzávierka predkladania žiadostí
10. marca 2016 do 23.59

 

Plánovaná výška grantu
20 000 €

 

Maximálna výška podpory na jeden projekt
1 500 €

 

Viac informácií o grantovom projekte sa dozviete na webe Nadácie Tatra banky.

Projekty je možné predkladať LEN elektronicky prostredníctvom online formuláru.

 

Čítajte viac o téme: Peniaze, Štipendiá
Zdieľať na facebooku