Stredoškoláci môžu získať sociálne štipendium vo výške 48 eur mesačne

Sociálne štipendium môžu získať stredoškoláci vo výške 48 eur mesačne.
Sociálne štipendium môžu získať stredoškoláci vo výške 48 eur mesačne. / Foto: Shutterstock

Bratislava 24. septembra (TASR) - Na sumu takmer 48 eur vzrástla v tomto školskom roku maximálna výška štipendia pre stredoškolákov z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi alebo ich príjem nepresahuje životné minimum. Úprava štipendia reaguje na zvýšenie sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, ku ktorému došlo od 1. júla. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      

Stredoškolské štipendiá poskytuje rezort školstva prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) s cieľom podporiť záujem žiakov zo sociálne slabšieho prostredia vzdelávať sa a získať stredoškolské vzdelanie. "To im zlepší pozíciu na pracovnom trhu a zvýši ich šance zamestnať sa," uviedol rezort školstva.
      

Výška štipendia sa vypočítava na základe aktuálneho životného minima pre nezaopatrené dieťa a je stanovená ako 50 percent minima (žiaci s prospechom do 2,0 vrátane), 35 percent (prospech do 2,5 vrátane), respektíve 25 percent tohto minima (prospech do 3,5 vrátane). "V tomto školskom roku tak ide o sumy 47,98 eura, 33,59 a 23,99 eura mesačne," poznamenalo ministerstvo školstva.
      

O štipendium môžu žiaci požiadať kedykoľvek v priebehu školského roka, podmienkou je, aby ich stredná škola mala podpísanú zmluvu s CVTI SR. O priznaní štipendia a jeho výške rozhoduje riaditeľ strednej školy.
      

"V školskom roku 2018/2019 bolo vyplatených celkovo 58.960 štipendií v sume takmer 2.196.000 eur. Počet štipendistov sa pohyboval od 5109 v septembri 2018 po maximum 6134 v decembri 2018," priblížil rezort školstva. Najvyšší počet štipendií bol vyplatený v Košickom (19.339) a Prešovskom kraji (18.054), najmenej v Trenčianskom (1276) a Bratislavskom kraji (954). Priemerná suma mesačného štipendia dosiahla úroveň 37,24 eura, čo predstavuje medziročne nárast o 1,13 eura.

Zdieľať na facebooku