Sociálne štipendiá aj v minulom školskom roku pomáhali zlepšovať prospech a správanie stredoškolákov

Foto: Raw Pixel
Foto: Raw Pixel  

V minulom školskom roku podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR štúdium stredoškolákov zo sociálne slabšieho prostredia sumou vyše 3,61 milióna eur. Žiaci stredných škôl mohli získať v závislosti od priemeru známok až 45,21 eura mesačne.


Celkovo bolo v školskom roku 2015/16 vyplatených 101 534 štipendií, pričom počet poberateľov sa v priebehu mesiacov pohyboval od minima 9 124 v septembri 2015 až po maximum 10 608 v januári 2016. Priemerná výška poberaného štipendia bola na úrovni 35,56 eura mesačne (medziročný nárast o 32 centov). V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom 2014/15 bolo na štipendiách vyplatených o približne 337 000 eur menej.
Najviac stredoškolákov poberalo túto formu podpory už tradične v Prešovskom kraji, kde bolo vyplatených 29 511 štipendií v celkovej sume takmer 1,05 milióna eur. Za ním nasleduje Košický kraj, v ktorom školy poskytli 28 644 štipendií vo výške približne 1, 016 mil. eur. Nasleduje Banskobystrický kraj (18 383 štipendií/vyše 637 000 eur), Nitriansky kraj (8 971/vyše 320 000 eur), Žilinský kraj (8 324/vyše 305 000 eur). Najmenej poberateľov štipendií mal naopak Bratislavský kraj (1 645/ takmer 63 000 eur), Trenčiansky kraj (2 428/takmer 90 000 eur) a Trnavský kraj (3 628/vyše 129 000 eur).
Stredoškolské štipendiá poskytuje rezort školstva prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR s cieľom podporiť záujem žiakov zo sociálne slabšieho prostredia vzdelávať sa a získať stredoškolské vzdelanie. To im zlepší pozíciu na pracovnom trhu a zvýši ich šance zamestnať sa. Skúsenosti zo škôl to potvrdzujú.
„Poskytovanie stredoškolských sociálnych štipendií prispieva k zlepšeniu dodržiavania školského poriadku u týchto žiakov, a to tým, že ich motivuje k pravidelnej školskej dochádzke a zlepšeniu prospechu a správania,“ hovorí riaditeľ SOŠ technickej na Kukučínovej ul. v Košiciach Ján Pituch. Prínos štipendií vidí aj riaditeľ Spojenej školy v Čaklove (okr. Vranov nad Topľou) Stanislav Kráľ: „Žiakov motivovali k lepším študijným výsledkom a vďaka nim si napríklad mohli kúpiť pomôcky na telesnú výchovu a podobne“.
O štipendium môžu žiaci stredných škôl požiadať aj v tomto školskom roku. Získať ho môžu stredoškoláci z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi alebo ktorých jedna dvanástina príjmu za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje životné minimum rodiny. O priznaní štipendia a jeho výške rozhoduje riaditeľ strednej školy.
Výška štipendia sa vypočítava na základe aktuálneho životného minima pre nezaopatrené dieťa a je stanovená ako 50 % minima (žiaci s prospechom do 2,0 vrátane), 35 % (prospech do 2,5 vrátane), resp. 25 % tejto sumy (prospech do 3,5 vrátane). V tomto školskom roku tak ide o sumy 45,21 eura, 31,65 eura, resp. 22,61 eura mesačne.Zdroj: MŠVVaŠ SR
Čítajte viac o téme: Štipendiá
Zdieľať na facebooku