Pre nadané deti vytvorili jedinečnú príležitosť: Množstvo projektov odštartuje iniciatíva Rozumieme nadaným už v septembri

  Foto: Nadanedieta.sk

31.8.2021 - Iniciatíva z východu republiky Rozumieme nadaným zastrešuje plejádu projektov, určených deťom so všeobecným intelektovým nadaním. Teraz prichádza siedmy ročník a s ním ďalšie projekty.

 

Do portfólia Rozumieme nadaným patria aj veľmi populárne kluby nadaných detí, rôzne sústredenia, súťaže či olympiády. Pozrite sa, ako si budú môcť deti otestovať svoje duševné schopnosti a intelekt v prichádzajúcom školskom roku. Organizátorom iniciatívy Rozumieme nadaným je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

 

Otestovať sa budú môcť všetci

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným pripravuje množstvo projektov pre nadané deti. Jednou z jej vlajkových lodí je Logická olympiáda pre intelektovo nadaných žiakov, ktorá oslávi jubilejný desiaty ročník. Zúčastňujú sa jej žiaci do 15 rokov a jej finálové kolo sa koná na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Úlohy pre intelektovo nadané deti z posledných desiatich rokov budú čoskoro prístupné aj ostatným deťom, ktoré si tak budú môcť vyskúšať svoje schopnosti. Pôjde o online formu testovania, pri ktorej organizátori počítajú s účasťou až 10 000 školákov.

 

Cvičenie jazýčkov a špeciálny pracovný zošit pre Huncútov

Logopédia online predstavuje nenásilný a skvelý spôsob, ako rozvíjať slovnú zásobu. Tieto hodiny sú určené pre nadaných žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ, prebiehajú prostredníctvom počítačovej techniky a sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností detí. Logická olympiáda pre najmenších je určená deťom predškolského veku. Jedinečná súťaž, v ktorej vyhráva každý, preverí jednoduché logické funkcie, tvorenie pojmov, pamäť, počítanie a precvičí jemnú motoriku najmenších. Z ďalších projektov spomeňme Žime zdravoMyšlienky géniovVeda a technikaTalent základných škôl regiónu Šariš je súťažou pre všetkých žiakov 5.-9. ročníka ZŠ regiónu Šariša. Miestom konania je finále v zasadačke prešovského parlamentu. Tradičnú ľudovú kultúru priblížia zábavno-náučnou formou dva pripravované projekty: Huncút v regióne Šariš a Ako sa kedysi... Špeciálny zošit, ktorý bude deti sprevádzať projektom, obsahuje omaľovánky, vystrihovačky, doplňovačky a iné zaujímavosti. Rozumieme nadaným ponúkajú taktiež Majstrovstvá v násobení a delení, či Logiformiádu. Majstrovstvá preveria rýchlosť pri počítaní zaujímavých úloh a súťaž Logiformiáda zasa logické myslenie. Logická súťaž je zameraná na prácu s niekoľkými informáciami súčasne (farba, tvar, pozícia), a prostredníctvom tejto súťaže si nadaní precvičia rôzne schopnosti (dedukcia, analýza, syntéza, hľadanie logickej väzby a správne riešenie).

 

Obľúbená Šľahačková princezná

Veľmi dobrú odozvu u najmenších má tradične projekt Šľahačková princezná. Ide o tvorivé úlohy pre prváčikov na motívy jedného z najlepších albumov Pavla Hammela a hudobnej skupiny Prúdy. Z príbehu deti čerpajú pri aktivitách z výtvarnej výchovy, slovenčiny a matematiky. Podobne koncipovaný Malý princ pracuje s priekopníckou audioknihou z roku 1996, v ktorej texty zo Saint-Exupéryho knihy do hudby Henricha Leška číta Richard Müller. Deti tu nájdu aj zopár pesničiek v podaní Tedey, Sisy Sklovskej a Dalibora Jenisa. Tieto jedinečné diela sú spracované organizátormi Rozumieme nadaným a prístupné v netradičnej forme vo vyučovaní, ale aj v mimoškolských aktivitách.

 

Klub nadaných detí beznádejne „vypredaný“

Prvý klub nadaných detí pod hlavičkou Rozumieme nadaným vznikol v roku 2013 a funguje v prenajatých priestoroch na Základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove. Od prvého ročníka sa teší veľkej obľube. Príjemná konkurencia mu vyrástla na ďalšej prešovskej škole - Súkromnej základnej škole DSA na Mukačevskej ulici, kde Klub nadaných detí založili organizátori od septembra nového školského roka. Registrácia do klubov prebieha v septembri, no už teraz je viac ako pravdepodobné, že z kapacitných dôvodov niektoré deti ostanú v tomto školskom roku pred jeho bránami. Pre porovnanie: v Českej republike je aktívnych vyše 50 klubov, ktoré pôsobia pod organizáciou Mensa České republiky.

 

Nadaní na výjazdoch

Rozumieme nadaným organizujú i pobyty pre školopovinných v teréne. Trojdňová Detská novinárska škola je netradičným vyučovaním mediálnej výchovy. Stretnutia detí sú obohatené o rozhovory, besedy s novinármi a fotografmi slovenských médií. Rovnako tri dni trvá Logické sústredenieMladý fotograf spája turistiku s fotografovaním. Pribudnú obľúbené víkendové pobytové podujatia zamerané na spoznávanie našich veľhôr pod názvom Spoznávame Vysoké TatryOdborné semináre Rozumieme nadaným sú určené pedagógom MŠ, ZŠ, odborným zamestnancom poradenských zariadení, rodičom a študentom VŠ pedagogického zamerania.

 

Nadanie už v predškolskom veku

Členovia iniciatívy Rozumieme nadaným sa osobitne budú naďalej venovať deťom v materských školách pri vyhľadávaní nadaných detí. Dôležité je, aby úlohy dokázali nielen riešiť, ale riešenia dokázali zdôvodniť a argumentovali. Logickej olympiády pre najmenších sa v minulom ročníku zúčastnili vyše štyri tisícky predškolákov a v novom školskom roku tu bude opäť.

 

Pripravení aj na tretiu vlnu

V novom školskom roku bude v ponuke takisto úspešný projekt Etiketa na úrovni. Zameraný je na verbálnu a neverbálnu komunikáciu, asertivitu, vystupovanie na verejnosti, umenie zaujať, základy protokolu, spoločenskú etiketu, pravidlá spoločenskej prednosti, či pozdrav. Určite zaujme stále aktuálny projekt Mať čisté ruky nie je veľká veda a projekt FortIQ Deň, ktorý je zameraný na vyučovanie plné zábavy, riešenia logických úloh, čítania s porozumením, matematické rébusy, záhadné úlohy a množstvo ďalších zaujímavostí.

 

Členovia iniciatívy Rozumieme nadaným avizujú, že ak si to bude znovu vyžadovať pandemická situácia, sú pripravení presunúť ponuku projektov do online priestoru.

Zdieľať na facebooku