Ministerstvo chce zabezpečiť, aby všetci ľudia mali nárok pri rovnakej diagnóze na rovnaké peniaze

  Photo by Judita Tamošiūnaitė / Pexels

13.7.2020 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ráta aj do budúcnosti s príspevkom na osobnú asistenciu. Ako dnes povedal na tlačovej besede minister Milan Krajniak, cieľom rezortu je zlepšiť systém starostlivosti a pomoci ľuďom, ktorí potrebujú pomoc iných. Vedenie rezortu chce, aby pomoc bola nastavená spravodlivo podľa stupňa odkázanosti s tým, že každý, kto potrebuje pomoc iných, má mať možnosť slobodne rozhodnúť o použití príspevku podľa vlastného uváženia. Zároveň sa plánuje vytvorenie mechanizmu, aby sa systém štátnej podpory nezneužíval.

 

„Cítime zodpovednosť za to, aby pomoc spoločnosti voči ľuďom odkázaným na pomoc iných rástla a preto sme pristúpili ku zvýšeniu príspevkov na opatrovanie. Chceme však, aby táto pomoc bola nastavená spravodlivo. Heslom, ktorým by sme sa chceli riadiť je, že  pri rovnakej diagnóze by mal poberateľ dostávať rovnaké peniaze spravodlivo podľa stupňa odkázanosti,“ zdôraznil minister Milan Krajniak s tým, že plánuje zaviesť ďalší princíp, aby sa každý dospelý poberateľ príspevkov, či už opatrovateľského alebo na asistenciu mohol slobodne rozhodnúť, ako ich použije.

 

Celkovo k máju tohto roka poberalo príspevok na osobnú asistenciu 11.106 a príspevok na opatrovanie poberalo 62.036 ľudí. Vo výškach príspevkov je však markantný rozdiel. Zatiaľ, čo v prípade ťažko zdravotne postihnutého človeka na vozíku, v prípade 12-hodinovej starostlivosti, bol príspevok na asistenciu 1504,80 eura mesačne, v prípade toho istého človeka, ktorého opatruje napríklad matka – dôchodkyňa, a opatruje ho nie 12, ale 24 hodín, je opatrovateľský príspevok 238,37 eura.

 

Od roku 2012 sa opatrovateľský príspevok takmer strojnásobil. Rezort práce plánuje v najbližšom období využiť peniaze z fondov Európskej únie a zároveň  otvoriť verejnú diskusiu so zástupcami ľudí, ktorí poberajú opatrovateľský príspevok, osobných asistentov, ale aj zariadení sociálnych služieb, ako spravodlivo nastaviť výšku príspevku. Diskusia o zmenách by sa mala uzavrieť na  jeseň tohto roka, následne by sa mala pripraviť legislatíva tak, aby mohla platiť od júla budúceho roka. "Máme na to rok prípravy. Hovoríme o tom dopredu, aby nevznikali nejaké šumy. Náš zámer nie je zrušiť asistentské príspevky, alebo ich prípadne znižovať na úroveň opatrovateľského príspevku. Náš zámer je opačný,  zvyšovať opatrovateľský príspevok tak, aby sme našli spravodlivú mieru toho, aby za rovnakú diagnózu každý mal nárok na rovnaké peniaze," ubezpečil Milan Krajniak.

 

Ministerstvo tiež pripravuje aj ďalšiu pomoc v oblasti pomoci ŤZP. „ Spoločne s ministerstvom zdravotníctva pripravujeme zákon o dlhodobej starostlivosti, ďalej  plánujeme pripraviť zákon o integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti. Cieľom je v tomto volebnom období pripraviť aj zákon o jednotnej posudkovej činnosti,“ uviedla na dnešnej tlačovej besede štátna tajomníčka Soňa Gáborčáková s tým, že v neposlednom rade sa bude pozornosť venovať  i zákonu, ktorého primárnym cieľom bude, aby človek, odkázaný na pomoc inej osoby, zotrval čo najdlhšie v  rodinnom prostredí, na ktoré je zvyknutý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zdroj: MPSVaR SR
Zdieľať na facebooku