Články: Pre študentov
O projekte

 

Hovorme o duševných poruchách, vyzýva Iniciatíva za duševné zdravie

TS
Autor článku
Zdroj: Nadácia Orange
Vzniká Iniciatíva za duševné zdravie / Zdroj: Nadácia Orange

Bratislava, 11. júna 2020 – Nadácia Orange pokračuje v reakcii na mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu. V spolupráci s tromi mimovládnymi organizáciami Ligou za duševné zdravie, Linkou detskej istoty a Občianskym združením IPčko, ktoré prevádzkujú tri najväčšie linky pomoci, sa rozhodla prispieť k systémovej osvete, riešeniu prevencie a emocionálnej a psychologickej podpore obyvateľov Slovenska. Zároveň Nadácia Orange podporí vznik a aktivity Iniciatívy za duševné zdravie.

 

Počas trvania krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu sme sa všetci stretli s obmedzeniami a strachom o zdravie či život nás a našich blízkych. Toto obdobie v mnohých z nás zanechalo trvalejšie rany, ktoré môžu mať dopad na naše psychické zdravie. Nadácia Orange sa preto spolu s linkami pomoci rozhodla zmierniť negatívne dôsledky podporou Iniciatívy duševného zdravia.

 

„V kontexte aktuálnej situácie sme sa rozhodli strategicky a dlhodobo reagovať. Duševné zdravie potrebuje našu pomoc viac ako inokedy, “ reaguje na aktuálnu potrebu Andrea Ungvölgyi z Nadácie Orange. „Preto sme sa rozhodli pomôcť týmto linkám a posilniť ich kapacity, čím sa stali dostupnejšie pre omnoho viac ľudí. Lebo nikto nie je v tom sám, pomoc existuje“. 

 

Na Slovensku sa lieči 350 000 ľudí na psychiatrické diagnózy  

Na Slovensku sú duševné choroby vážnym problémom, no nevenuje sa im dostatočná pozornosť. Na psychiatrické diagnózy sa u nás lieči 350 000 ľudí, ktorí sú extrémne ohrození izoláciou, prehĺbením príznakov ich duševných porúch a výrazne zníženou schopnosťou absolvovať pravidelnú liečbu kontaktným spôsobom. Na psychologickú podporu a krízovú intervenciu máme reálne 3 non-stop linky pomoci s kapacitou 2 000 kontaktov mesačne, čo je približne 10 % potrebných kapacít. Pre porovnanie, v Českej republike je bez ohľadu na pandémiu štandardne 23 liniek dôvery.

 

Iniciatíva za duševné zdravie

Tri najväčšie linky pomoci sa spojili, aby upozornili verejnosť aj štát na dôležitosť krízových liniek pomoci v dnešnom komplikovanom svete. Systémová osveta a zachytávanie psychických tráum jednotlivcov, skôr ako sa stanú chronickými problémami, je veľmi dôležitou zložkou prevencie. Iniciatíva preto poukazuje predovšetkým na to, že emocionálna a psychologická podpora obyvateľov Slovenska je v alarmujúcom stave. „Za desať dní sme mali toľko kontaktov ako za uplynulý mesiac. Po uvoľnení pravidiel riešime nové situácie a problémy. Denne máme takmer 276 hovorov prijatých a takmer 300 hovorov nestihneme riešiť.“ povedala o aktuálnom probléme zástupkyňa Linky detskej istoty, Tatiana Ivanič Rybanská.

 

„Na Slovensku sú duševné poruchy vážny problém, nevenuje sa im však dostatočná pozornosť. Zaradenie témy duševného zdravia do Programového vyhlásenia vlády SR preto vnímame veľmi pozitívne, nakoľko túto šancu dostala táto téma historicky po prvýkrát. Aj súčasná doba dokazuje, že bez duševného zdravia nie je človek ani zdravý, ani v pohode,“ ocenil snahu o riešenie problému Martin Knut z Ligy za duševné zdravie. 

 

Duševné zdravie si zaslúži väčšiu pozornosť

Cieľom Iniciatívy za duševné zdravie je nielen upriamiť pozornosť na túto tému a priniesť odbornú diskusiu o potrebe systematického riešenia prevencie duševného zdravia prostredníctvom dištančného poradenstva, ale aj naplnenie konkrétnych krokov ako zvýšenie kapacít liniek, vytvorenie novej krízovej linky pre obyvateľstvo špecializovanú na krízovú intervenciu,  či zabezpečenie jednotných školení, alebo jednotné meranie dopadov a kvality.

 

Vzhľadom na obrovský nárast prosieb o pomoc a potreby riešiť vážne existenčné problémy a starosti založilo Občianske združenie IPčko novú webstránku www.krizovalinkapomoci.sk. Ľuďom v núdzi poskytuje už šiesty týždeň pomoc cez rôzne platformy, ako je videohovor, email či online chat s vyškolenými profesionálmi z oblasti psychiatrie, psychológie a sociálnej práce. „Niekedy by som Vám doprial byť medzi nami a počúvať, čím sa na Slovensku žije. Väčšinou, po tom boľavom, ťažkom okamihu, zažívame zázraky, prichádza úľava, nádej, riešenie a pomoc. Tieto momenty sa nedajú ani popísať. To je dôvod, prečo robíme to, čo robíme“ vyjadril sa Marek Madro z občianskeho združenia IPčko.

 

11. júna 2020 prebehla prvá tlačová beseda Nie si v tom sám, na ktorej sa diskutovalo na tému duševného zdravia a potreby systémového riešenia a jeho prevencie. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

 

Pomoc Orangeu pre fungovanie liniek je nevyhnutná

K nevyhnutnému kapacitnému posilneniu organizácie prispela finančne Nadácia Orange spolu s Orange Foundation v Paríži. Do projektu vstúpil aj Orange zriadením bezplatnej nonstop linky 0800 500 333 a ďalších piatich mobilných čísel, na ktoré budú presmerované prichádzajúce hovory tak, aby bolo zabezpečené efektívne fungovanie linky.

 

Za účelom pomáhať a prispievať k zmierneniu dôsledkov nepriaznivej situácie vznikol vďaka Nadácii Orange Fond pomoci. Celkovo sa podporilo podporiť 172 z 327 predložených žiadostí sumou 191 000 eur. Ďalšie opatrenia a formy pomoci Orangeu a Nadácie Orange v súvislosti s aktuálnou situáciou nájdete na www.orange.sk/spoluazodpovedne.

Články na portáli Eduworld.sk nie sú zamknuté, pretože si uvedomujeme dôležitosť šírenia hodnotných informácií o vzdelávaní a výchove. Dokážeme ich ale tvoriť len vďaka dobrým ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. Budeme si nesmierne vážiť, ak sa k nim pridáte aj vy.
×
Píšeme len vďaka podpore dobrých ľudí. Chcem podporiť
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Páčil sa ti tento článok? Zaregistruj sa a žiadny najčítanejší článok ti neunikne.