Nový projekt Dobrá linka má pomáhať mladým so zdravotným znevýhodnením

Marta Valihorová a PhDr. Marek Madro na konferencii Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie
Marta Valihorová a PhDr. Marek Madro na konferencii Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie / Foto: Jana Žjak

(Bratislava, 15. 11. 2018) Majú zdravotné znevýhodnenie, ale musia plnohodnotne žiť medzi nami. Sú znevýhodnení od narodenia alebo im nejaká udalosť zmenila život. Sú to mladí ľudia a majú pred sebou ešte veľa príležitostí a radostí. A aj napriek tomu smerujú k samovraždám. A preto občianske združenie IPčko vytvorilo projekt Dobrá linka na pomoc mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

 

So svojím zdravotným znevýhodnením sa nevedia vyrovnať alebo sa nevedia vyrovnať s tým, ako ich vníma a správa sa k ním spoločnosť. Spoločnosť nezmeníme, môžeme ale zmeniť ich vlastný vnútorný pocit a prinavrátiť im svoju ľudskú hodnotu. Potom sa aj svet okolo nich začne v ich očiach meniť. 

 

Jedným zo zakladateľov projektu je programový riaditeľ organizácie IPčko a doktorand PEVŠ, PhDr. Marek Madro: „Mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením doteraz len minimálne využívali psychologickú pomoc, čo ale neznamená, že ju nepotrebovali. Dobrá linka je unikátny koncept, ktorý je prvým mostom k odbornej pomoci.“

 

Projekt reaguje na výsledky prieskumu duševného zdravia mladých ľudí v Európskej únii a na Slovensku, ktoré budú zároveň na konferencii predstavené verejnosti. Online psychologická poradňa Dobrá linka reaguje na potreby mladých ľudí s rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia, ktorí by radi vyhľadali pomoc psychológa, no často im v tom bránia komunikačné, informačné, sociálne či fyzické bariéry. Dobrá linka má za cieľ tieto bariéry preklenúť tým, že mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením poskytne bezpečný online priestor, kde budú môcť títo mladí prichádzať, aby našli bezplatnú psychologickú podporu, pochopenie a pomoc u odborne vyškolených poradcov, psychológov a sociálnych pracovníkov. Budú môcť využiť online chat, mailovú komunikáciu alebo neskôr pribudne možnosť video hovorov.

 

Predstavenie projektu Dobrá linka nadväzuje na medzinárodnú konferenciu „Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie“, ktorá sa koná 21. 11. v priestoroch Fakulty psychológie PEVŠ. Je určená pre odborníkov z oblasti vedy, výskumu a praxe. Odborníci tu budú diskutovať o duševnom zdraví, rizikách online sveta a potrebe školského psychológa.

 

Nový projekt Dobrá linka organizácie IPčko reaguje práve na potreby súčasného moderného sveta, ktorý nám poskytuje všetko... okrem duševného zdravia. Podľa prof. PhDr. Evy Gajdošovej, PhD. z Fakulty psychológie PEVŠ treba s plným nasadením podporovať projekt Dobrej linky na pomoc pre zdravotne postihnutých mladých ľudí (s mentálnym, telesným, sluchovým, zrakovým postihnutím, s autizmom, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s vývinovými poruchami učenia,  poruchami správania, či zo sociálne znevýhodneného prostredia), pretože sa oveľa častejšie než ostatní mladí ľudia môžu ocitnúť v zložitej, pre nich  momentálne nezvládnuteľnej situácii, dokonca aj vo vážnej kríze a nevedia, ako ďalej. Boja sa s blízkymi o probléme hovoriť, majú strach navštíviť odborníkov, nehovoria o nej ani s dobrými priateľmi. Niektorí dokonca zvažujú ukončiť svoj život. V Dobrej linke budú práve pre nich denne on-line k dispozícii dobrovoľníci pripravení porozprávať sa, poradiť,  pomôcť, hľadať v kríze možnosti riešenia a nové cesty zvládania situácie.

 

 „Koľko vlastne stojí jeden ľudský život? Hodnota zachráneného len jedného jediného mladého človeka je milión eur alebo aj viac? Mladý človek, ktorý opäť nájde seba, dostane chuť žiť, pracovať, študovať, milovať, byť milujúcim a milovaným, pomáhať iným, starať sa o svojich rodičov, je nevyčísliteľnou hodnotou. A záchrana ľudského života patrí medzi každodennú prácu IPčkárov, ktorí ju robia nezištne, bez nároku na plat či finančnú odmenu, s ohromujúcou až neuveriteľnou túžbou pomoci iným“, vkladá dôveru do projektu prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

 

Služba pomoci bude dostupná na webovej stránke www.dobralinka.sk od 22. 11. 2018 a to každý pracovný deň od 15:00 do 20:00 hod.

 

Vznik Dobrej linky bolo podporené z Dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014-2020”, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Zdieľať na facebooku