Písomné maturity v školskom roku 2017/2018 čakajú na viac ako 43 500 maturantov

V utorok 13. marca 2018 sa na celom Slovensku začína týždeň písomných maturít.
V utorok 13. marca 2018 sa na celom Slovensku začína týždeň písomných maturít. / Foto: Pexels

V utorok 13. marca 2018 sa na celom Slovensku začína týždeň písomných maturít. Na skúšku dospelosti sa v tomto školskom roku prihlásilo 43 541 žiakov, ktorí budú písať maturitné testy na 707 stredných školách. Maturantov čaká postupne slovenčina, cudzí jazyk, matematika a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj ich materinský jazyk.


Celkovo 40 202 maturantov bude v utorok 13. marca písať externý test a slohovú prácu zo slovenského jazyka a literatúry. Z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra to isté čaká ich 1 840 rovesníkov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským.
V stredu 14. marca budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Pre žiakov z bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzavretú medzinárodnú zmluvu, je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1. Najčastejšie si maturanti vyberali anglický jazyk, z ktorého bude maturovať na všetkých troch úrovniach náročnosti 36 328 žiakov. V poradí záujmu nasleduje nemčina (3 397 žiakov) a ruština (870 žiakov). Francúzštinu si vybralo 33 maturantov, španielčinu 13 a najmenej žiakov už tradične bude maturovať z talianskeho jazyka – traja.
Nasledujúci deň, vo štvrtok 15. marca, čaká 6 143 maturantov, ktorí sa prihlásili na maturitu z matematiky, externý test z tohto predmetu.
Maturitný týždeň uzavrie v piatok 16. marca test a slohová práca z vyučovacieho jazyka (maďarského a ukrajinského) pre žiakov škôl týchto národnostných menšín. V prípade maďarského jazyka a literatúry ich bude písať 1 833 žiakov, ukrajinský jazyk a literatúra čaká 21 maturantov.
Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (slohovej práce) z vyučovacích jazykov budú opäť vyžrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v RTVS – v Rádiu Slovensko (v utorok a piatok o 12.20 hod.; v utorok za účasti ministerky školstva Martiny Lubyovej) a zverejnené na internetových stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, CVTI SR - školských výpočtových stredísk. Zadania slohových prác z cudzích jazykov budú po vyžrebovaní zverejnené len prostredníctvom uvedených internetových stránok.

 

Prečítajte si tiež: Maturity 2018 - Testy zo slovenského jazyka a literatúry


Žiaci certifikačných stredných škôl si mohli opäť zvoliť absolvovanie maturitných testov z vyučovacích jazykov a matematiky elektronickou formou pomocou počítača. Týka sa to maturity zo slovenské jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry a matematiky. Na elektronickú maturitu sa k dnešnému dňu prihlásilo vyše 2 100 žiakov zo 101 škôl.
Výsledky riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky si všetky školy môžu prevziať 2. mája 2018 elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme budú školám doručené v dňoch 3. – 4. mája 2018.
Náhradný termín písomných maturít, ktorý je určený pre žiakov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na riadnom termíne, je naplánovaný na 10. – 13. apríla 2018. Opravný termín písomných maturít sa uskutoční od 4. do 7. septembra 2018.Zdroj: MŠVVaŠ SR
Čítajte viac o téme: Maturity 2017/2018
Zdieľať na facebooku