Národný štipendijný program umožňuje štúdium a výskum v ktorejkoľvek krajine sveta

  Zdroj: Bigstock

Bratislava (19. október 2017) – Do konca októbra sa môžu vysokoškolskí študenti, doktorandi a postdoktorandi s trvalým pobytom na Slovensku uchádzať o štipendium a cestovný grant Národného štipendijného programu (NŠP) na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt v ktorejkoľvek krajine sveta. Od roku 2006, keď boli udelené prvé štipendiá, vycestovalo študovať alebo bádať do zahraničia vďaka NŠP vyše 1 500 občanov SR.

Na pobyty, ktoré sa uskutočnia počas letného semestra akademického 2017/2018, môžu oprávnení záujemcovia podať žiadosť on-line na portáli www.stipendia.sk do 31. októbra 2017 do 16:00 hod.

Štipendiá sú určené na pokrytie životných nákladov počas študijného, výskumného alebo umeleckého pobytu na vybranej zahraničnej vysokej škole alebo výskumnej organizácii. Študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať aj o cestovný grant. Podrobné informácie o programe sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

NŠP je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

Doteraz (od roku 2006) bolo v rámci programu schválených 1 514 štipendistov zo Slovenska na študijné a výskumné pobyty v rôznych krajinách sveta. Z nich bolo 576 študentov (368 získalo aj cestovný grant), 928 doktorandov (612 získalo cestovný grant) a 11 postdoktorandov (8 získalo aj cestovný grant). V kategórii postdoktorand boli štipendiá udeľované prvýkrát v roku 2017.

Vďaka NŠP realizovalo študijné pobyty a výskum na Slovensku aj 1 694 štipendistov zo zahraničia, z nich bolo 251 študentov, 375 doktorandov a 1 068 vysokoškolských učiteľov a výskumníkov.

Vznik NŠP schválila vláda SR 13. júla 2005. Program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a administratívne ho zabezpečuje SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Čítajte viac o téme: Štipendiá
Zdieľať na facebooku