Fond na podporu vzdelávania: Na pôžičky pre študentov je určených 7 miliónov eur

  Foto: Bigstock

Bratislava 6. septembra (TASR) - Študenti môžu predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania, ktorý zverejnil podmienky poskytovania pôžičiek pre študentov na akademický rok 2021/2022. Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov sa podarilo zvýšiť o jeden milión eur, čo znamená, že tento akademický rok je k dispozícii na pôžičky pre študentov sedem miliónov eur. TASR o tom informovala Adriana Orthová z Fondu na podporu vzdelávania.
      

Zároveň došlo k navýšeniu maximálnej výšky pôžičky pre študentov prvého a druhého stupňa, ktorí môžu získať 5000 eur. Študenti tretieho stupňa štúdia môžu požiadať o 8000 eur. "V oboch prípadoch tak fond navýšil maximálnu výšku pôžičky o 1000 eur. Úroveň minimálnej výšky pôžičky zostala na 500 eur," poznamenala Orthová.  
      

V súvislosti s navýšením finančných prostriedkov určených na pôžičky pre študentov fond predpokladá, že v akademickom roku 2021/2022 bude môcť finančne podporiť viac ako 2000 študentov. Prvý termín na doručenie žiadostí o pôžičku je do 15. septembra. "Výnimočnosť tejto pôžičky je podčiarknutá aj faktom, že o ňu môžu študenti požiadať opakovane, každý akademický rok, počas celej doby štúdia a pôžička sa počas tejto doby neúročí ani nespláca. Po ukončení štúdia sa pôžička úročí úrokom tri percentá ročne," vysvetlila Orthová. Detailné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú všetkým záujemcom dostupné na webovom sídle fondu www.fnpv.sk.
      

Fond taktiež zverejnil podmienky predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku určených pre študentov bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo. V prípade stabilizačnej pôžičky došlo k zdvojnásobneniu výšky pôžičky na 4000 eur. Detailné informácie o podmienkach poskytovania stabilizačných pôžičiek sú všetkým študentom ošetrovateľstva dostupné na webovom sídle fondu www.stabilizacnepozicky.sk.

Zdieľať na facebooku