Študenti dostanú nový typ pôžičky, tzv. stabilizačnú pôžičku

Študentom študijného odboru ošetrovateľstvo pribudne nový druh pôžičky.
Študentom študijného odboru ošetrovateľstvo pribudne nový druh pôžičky. / Foto: Bigstock

Bratislava 10. mája (TASR) - Študentom študijného odboru ošetrovateľstvo pribudne nový druh pôžičky, takzvaná stabilizačná pôžička. Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili novelu zákona o Fonde na podporu vzdelávania, ktorú predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR.
      

Novela zákona o fonde upravuje možnosť administrácie nového druhu pôžičky ako formy sociálnej podpory vybraných skupín študentov vysokých škôl, ktorí štúdiom zvoleného študijného programu vysokej školy získajú kvalifikačný predpoklad na výkon povolania ohrozeného nedostatkom pracovných síl v SR. Nedostatkové regulované povolania budú každoročne zverejnené v zozname nedostatkových povolaní a určí ich ministerstvo v spolupráci s ďalšími príslušnými rezortmi.
      

Podnetom na novelizáciu zákona bola potreba prijať opatrenia na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov, konkrétne zdravotných sestier, v systéme zdravotníctva. "Jedným z týchto opatrení je poskytovanie stabilizačnej pôžičky študentom študijného odboru ošetrovateľstvo prostredníctvom fondu," uvádza sa v predkladacej správe rezortu školstva. 
      

Fond bude poskytovať stabilizačnú pôžičku študentovi v jednom akademickom roku len raz. Pôžičku môže získať študent najviac počas šiestich akademických rokov, pričom tie nemusia nasledovať po sebe. Lehotu splatnosti stabilizačnej pôžičky možno dohodnúť najviac na desať rokov. Rada fondu bude môcť rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti stabilizačnej pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti dlžníka, najviac však na 20 rokov.

Zdieľať na facebooku