Post bellum SK pozýva učiteľov a verejnosť na konferenciu Učíme o 2. svetovej vojne

Múzeum holokaustu v Seredi
Múzeum holokaustu v Seredi / Foto: Martin Korcok

Občianske združenie Post bellum SK spolu so svojimi partnermi z Bulharska, Rumunska a Českej republiky organizuje v Múzeu holokaustu v Seredi konferenciu Učíme o 2. svetovej vojne, ktorá je určená pedagógom aj širokej verejnosti. Zúčastniť sa jej môžete 20.9.2017.

 

„Jednou z aktivít občianskeho združenia Post bellum je vzdelávanie žiakov základných a študentov stredných škôl. Formou zážitkových workshopov sa pokúšame doplniť ich vedomosti o témach akými sú holokaust, deportácie a obmedzovanie slobody. Samozrejme, tešia nás pozitívne ohlasy na túto časť našej práce, no skúsenosti a zručnosti chceme ďalej rozvíjať. Aj preto považujeme stretnutie s našimi partnermi a organizáciami, ktoré sa snažia o rovnaký cieľ, za výborný spôsob inšpirácií a nových podnetov“ hovorí riaditeľka Post bellum SK Sandra Polovková.

 

Konferencia, ktorú Post bellum realizuje v rámci projektu WWII: Memories of Eastern European Nations in Education má slúžiť ako výmena informácií o spôsoboch a možnostiach, ako mladým ľuďom rozšíriť prehľad o jednej z najzásadnejších kapitol histórie 20.storočia. Na Slovensku aj v zahraničí sa tejto problematike venujú nielen vzdelávacie organizácie, ale aj aktívni pedagógovia. Ich skúsenosti, postrehy aj metódy sú cenným materiálom, ktorý môže pomôcť ostatným partnerom.

 

Post bellum SK momentálne realizuje workshopy Deň, kedy sa mlčalo so žiakmi základných škôl (7. – 9. ročník) na tému kolektivizácie a znárodňovania a workshopy Tak toto neprejde! pre stredoškolákov sa venujú slobode slova, cenzúre, disentu, Charte 77, ale aj Anticharte. Oba trvajú jeden vyučovací deň, 4 až 6 hodín a využívame pri nich princípy dramatickej výchovy. Študenti sa stanú postavami, ktorých charaktery a konanie vychádza z postáv reálnych ľudí. Pracujú s dobovým materiálom – fotografiami, textami, ktoré boli uverejnené v samizdatoch, dostávajú sa do konfliktu s režimom a nesú za to následky.“, vysvetľuje Sandra Polovková.

 

Vďaka podpore Nadácie Orange a Bratislavského samosprávneho kraja môže Post bellum realizovať workshopy pre školy zdarma.


Konferencia je realizovaná vďaka finančnej podpore Europe for citizens. Tlmočená bude do anglického jazyka.

 

PROGRAM

09:30 - 09:45 Príchod spíkrov a účastníkov
09:45 - 10:00 Privítanie, úvod
10:00 - 10:30 Post Bellum SK
10:30 - 11:00 Post Bellum (Praha)
11:00 - 11:30 PRIMARIA COMUNEI VICTORIA (Rumunsko)
11:30 - 12:00 OTVORENA VRATA (Bulharsko)

12:00 - 13:00 prestávka

13:00 - 13:30 Múzeum holokaustu v Seredi
13:30 - 14:00 Múzeum SNP
14:00 - 14:30 Nadácia Milana Šimečku
14:30 - 15:00 Zuzana Kohútová, pedagogička
15:00 - 16:00 otvorená diskusia

Aktuality o udalosti môžete sledovať tu

Čítajte viac o téme: Konferencie | Semináre
Zdieľať na facebooku