EPIC: Dobrá legislatíva bude základom napredovania obecných sociálnych podnikov

  Foto: Epic

Prijatím dobrej legislatívy o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní na Slovensku by sa mala odstrániť posledná z dvoch kľúčových bariér mnohých starostov a primátorov pri zakladaní obecných sociálnych podnikov. Toto posolstvo politikom odznelo na konferencii Kam smeruje sociálne podnikanie, ktorú v Bratislave pripravila Nezisková organizácia EPIC.

 

Nezisková organizácia EPIC pomáha rozvoju sociálneho podnikania od roku 2013. Obecný sociálny podnik v malých obciach je často jediným nástrojom podpory miestneho rozvoja a EPIC sa často stretával s neschopnosťou identifikovať reálnu podnikateľskú príležitosť a vypracovať udržateľný podnikateľský plán, ktorý by okrem štandardov podnikateľského prostredia napĺňal aj podmienky sociálneho podnikania. Vyústením viacerých podporných aktivít EPIC (manuál o sociálnom podnikaní pre starostov, katalóg pracovných príležitostí, konzultácie pri vzniku sociálneho podniku) bol aj vznik jediného akreditovaného komplexného vzdelávacieho programu „Obecné sociálne podnikanie“, ktorý bude mať čoskoro aj internetovú verziu.

Na konferencii sa diskutovalo o financovaní sociálnych podnikov, príprave legislatívy, rozoberali sa problémy i príklady dobrej praxe zo Slovenska i zo zahraničia. „Spojením našej hlavnej aktivity – akreditovaného vzdelávacieho programu s prípravou novej legislatívy o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní na Slovensku by sa v prípade prijatia tohto zákona  mali odstrániť najväčšie bariéry, ktoré sprevádzali starostov a primátorov pri zakladaní obecných sociálnych podnikov.“ zdôraznil Michal Hrnčiar, projektový manažér EPIC.

Konferencia je záverečnou aktivitou projektu Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania, ktorý je spolufinancovaný programom Erasmus+ Európskej Únie a implementuje sa v období od septembra 2014 do augusta 2017.

Nezisková organizácia EPIC pôsobí na Slovensku od roku 2012 a je dcérskou organizáciou EPIC Assist so sídlom v austrálskom Brisbane. Zameriava sa na podporu zamestnanosti ľudí s rôznymi druhmi znevýhodnenia prostredníctvom tvorby a realizácie rôznych programov, projektov a ovplyvňovania verejných politík v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín.

Zdieľať na facebooku