STU rieši top európsky projekt – analýza 4D obrazu vývoja organizmov pomôže pri liečbe chorôb

Projekt „Image In Life“ spája vedcov v šiestich európskych krajinách. Analýza 4D mikroskopického obrazu vývoja buniek živých organizmov pomáha pri odhaľovaní príčin vzniku závažných ochorení a vývoji vhodných liečiv.
Projekt „Image In Life“ spája vedcov v šiestich európskych krajinách. Analýza 4D mikroskopického obrazu vývoja buniek živých organizmov pomáha pri odhaľovaní príčin vzniku závažných ochorení a vývoji vhodných liečiv. / Foto: Bigstock

6.3.2017

Projekt „Image In Life“ spája vedcov v šiestich európskych krajinách. Analýza 4D mikroskopického obrazu vývoja buniek živých organizmov pomáha pri odhaľovaní príčin vzniku závažných ochorení a vývoji vhodných liečiv.

 

Do projektu sa môže zapojiť 14 mladých vedcov – doktorandov, a to aj v Bratislave aj u partnerov zahraničí.  Záujemcovia sa môžu hlásiť do 15. marca 2017 na stránke projektu.

Projekt je výsledkom dlhodobej spolupráce tímu na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave s francúzskym Národným centrom pre vedecký výskum CNRS.

Francúzsky tím v niekoľkosekundových intervaloch pomocou mikroskopu sníma vývoj buniek živých organizmov od oplodnenia až po vytvorenie životaschopného jedinca.

Slovenský tím pomocou matematických metód a numerických algoritmov vytvára softvér, ktorý 4D obraz filtruje, identifikuje bunkové jadrá a umožňuje plne automatizované sledovanie vývoja buniek organizmu v čase krátko po oplodnení. Z mikroskopických snímok tak vznikajú 4D vizualizácie a bunkové stromy - obrazy vývoja organizmu v čase. Tie umožňujú sledovať ako sa mení správanie a vývoj buniek bez zásahu alebo naopak pri injekcii baktérii a vírusov, respektíve látok, ktoré môžu byť súčasťou liekov napr. proti rakovine.

„Náš výskum  prináša odpovede na základné biologické otázky – kedy a ako dochádza k vytvoreniu jednotlivých orgánov embrya alebo akým spôsobom sa rozmnožujú a správajú bunkové populácie napríklad pri závažných infekčných ochoreniach spôsobených baktériami, vírusmi alebo plesňami,“ hovorí profesor Karol Mikula z Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU.

Projekt ImageInLife rozširuje spoluprácu o ďalšie renomované európske výskumné pracoviská, ktoré sa venujú najmodernejším technikám tvorby biomedicínskeho obrazu a jeho biologickej, matematickej a počítačovej analýze. Popri európskych univerzitách a výskumných ústavoch sú v konzorciu aj súkromné spoločnosti s cieľom komercializácie vytvorených metód a nástrojov.

V rámci projektu vzniká spolu 14 doktorandských pozícií v šiestich európskych krajinách. Tri z nich, venované matematicko-počítačovému modelovaniu v spracovaní 4D biomedicínskeho obrazu, budú vytvorené na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a v spoločnosti Tatramed Software s.r.o. v Bratislave. Ďalších 11 doktorandov bude zamestnaných vo Francúzsku (Univerzita v Montpelier, CNRS Gif-sur-Yvette, Pasteurov Inštitút v Paríži, PhaseView Paríž), Veľkej Británii (Univerzita v Cambridge, Manchester Metropolitan University), Holandsku (Univerzita v Leidene), Španielsku (ICFO Barcelona) a Nemecku (Acquifer Heidelberg).

Doktorandi budú partnermi v špičkovom výskume prepojenom s praxou, budú mať prístup k najnovším 4D mikroskopickým dátam, budú spolupracovať s významnými biologickými pracoviskami v rámci projektu a absolvujú pobyty v súkromných spoločnostiach.

Projekt ImageInLife je financovaný  z programu Európskej únie Horizont 2020 Marie Skłodowska-Curie Initial Training Network. Schéma Horizont 2020 financuje najdôležitejšie vedecké témy Európskej únie. Spomedzi slovenských univerzít je STU v zapojení do Horizontu 2020 najúspešnejšia, podieľa sa už na 13 výskumných projektoch. (Prehľad projektov tu).

Zdieľať na facebooku