Ministerstvo školstva pomáha samospráve s rozširovaním kapacít materských škôl

Ministerstvo školstva pomáha samospráve s rozširovaním kapacít materských škôl
Ministerstvo školstva pomáha samospráve s rozširovaním kapacít materských škôl / Foto: Shutterstock

Takmer 15 miliónov eur poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR obciam a mestám na rozšírenie kapacít materských škôl  (MŠ). V rámci dvoch zverejnených výziev bolo podporených 185 žiadateľov, ktorí vytvoria 227 nových tried a udržia existujúcu kapacitu v ďalších 22 triedach.  Rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl z týchto dotácií umožní postupné prijatie cca 5 000 novoprijatých detí a vytvorenie približne 460 pracovných miest  pre učiteľov.

Ministerstvo školstva v tejto súvislosti pripomína, že podľa zákona sú zriaďovateľmi materských škôl obce a mestá, zriaďovanie MŠ patrí do ich originálnych  kompetencií.

Vytváranie nových kapacít materských škôl vďaka dotácii ministerstva je dlhotrvajúci proces, ktorého konečné efekty sa úplne prejavia až koncom roku 2018, dokedy všetky obce a mestá musia poskytnutú dotáciu zúčtovať. Doteraz bolo na základe dotácie vytvorených 18 nových tried a dve triedy boli udržané v prevádzke.

Ďalšie kroky v súvislosti s rozširovaním kapacít materských škôl  uskutočňuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré pripravuje výzvu a v rámci nej sa budú môcť zriaďovatelia MŠ uchádzať o finančné prostriedky z eurofondov.

 


Zdroj: MŠVVaŠ SR
Zdieľať na facebooku