Opravný termín maturitnej skúšky čaká študentov v septembri

Opravný termín maturitnej skúšky čaká študentov v septembri
Opravný termín maturitnej skúšky čaká študentov v septembri / Foto: Bigstock

V termíne od 6. do 9. septembra 2016 bude 1 220 neúspešných maturantov z 331 škôl písať externé maturitné testy v opravnom termíne. Podmienkou prihlásenia sa na opravný termín bolo, že žiaci nesmú byť neúspešní z viac ako dvoch predmetov v riadnom, resp. v náhradnom termíne maturít. Opravný termín sa bude konať na vybraných 55 stredných školách na Slovensku. Výsledky dostanú žiaci a školy v dňoch od 8. do 15. septembra 2016.

Z celkového počtu maturantov v opravnom termíne bude 1 107 žiakov maturovať z jedného predmetu a 113 maturantov si zopakuje 2 vyučovacie predmety.

 

Najviac maturantov, až 498 žiakov stredných odborných škôl, bude opravovať písomnú maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni B1. Zo slovenského jazyka a literatúry musí test, resp. slohovú prácu, opakovať 371 žiakov. Z nemeckého jazyka si napíše opravnú písomnú maturitnú skúšku 158 stredoškolákov na úrovni B1.

Ďalším predmetom v poradí je matematika, z ktorej externý test si zopakuje 121 maturantov, testy z anglického jazyka na úrovni B2 absolvuje 94 žiakov. Zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským si test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry zopakuje 46 žiakov a z maďarského jazyka a literatúry to bude 7 maturantov. Spolu 18 žiakov sa prihlásilo na opravný termín z ruského jazyka na úrovni B1 a 9 žiakov na úrovni B2. Na gymnáziách si 11 žiakov zopakuje test z nemeckého jazyka na úrovni B2.

Neúspešní maturanti mali možnosť prihlásiť sa na tento termín u riaditeľa svojej školy do 30. júna 2016. V prípade, že neuspejú ani v septembrovom termíne, budú mať poslednú možnosť opravnej písomnej maturity počas riadneho termínu písomných maturít v roku 2017. Na tento termín sa môžu prihlásiť do 30. septembra 2016.

 

Opravný termín písomných maturít organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v spolupráci s odbormi školstva okresných úradov v sídle krajov. Viac informácií nájdete na stránke nucem.sk.

Čítajte viac o téme: Maturity 2015/2016
Zdieľať na facebooku