Viete, na aké otázky nemusíte odpovedať pri pracovnom pohovore?

  Ilustračná foto: Bigstock

Bratislava, 30. septembra 2015 – Pokiaľ ide uchádzač o zamestnanie na pracovný pohovor, nemusí počas neho odpovedať na všetky otázky. Personalisti totiž neraz, či už nevedome, alebo zámerne, požadujú informácie, na ktoré podľa platných zákonov nemajú nárok. 32 % Slovákov však podľa internej analýzy agentúry Grafton Recruitment nevie, ktoré otázky môže odmietnuť.

 

“Z praxe vieme, že niektoré informácie môžu kandidátov pri hľadaní práce znevýhodniť. Uchádzači o zamestnanie by sa preto mali snažiť poskytnúť o sebe len také informácie, ktoré sú relevantné pre výkon daného zamestnania," hovorí Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Recruitment, a dodáva: "Nakoľko z našich interných analýz vyplynulo, že celá tretina Slovákov nevie, na aké informácie nemá potenciálny zamestnávateľ zo zákona nárok, snažíme sa kandidátov informovať o najčastejších nepovolených otázkach."

Aké sú najčastejšie neoprávnené a podpásové otázky pri pracovnom pohovore? A ako sa situácia na našom trhu líši v porovnaní so situáciou v zahraničí?

 

Koľko máte rokov?

Požiadavka na oznámenie veku uchádzača je diskriminačná a môže znížiť šancu predovšetkým u ľudí v preddôchodkovom veku, pretože o nich býva na pracovnom trhu menší záujem. Približný vek si personalisti môžu odvodiť z iných údajov, napríklad z doby ukončenia školy či počtu a dĺžky predchádzajúcich pracovných pomerov. Pre porovnanie - napríklad v USA platí zákon proti vekovej diskriminácii (Age Dicrimination in Employment Act), ktorý slúži na ochranu ľudí starších ako 40 rokov, aby neboli pri rokovaní so zamestnávateľmi kvôli svojmu veku diskriminovaní.

 

Boli ste vo väzení?

Personalisti nemôžu všeobecne odmietnuť uchádzača len preto, že bol v minulosti súdne trestaný. Je pravda, že v niektorých prípadoch je potrebné odpoveď na túto otázku získať, aby napríklad v autosalóne zamestnávateľ nenechal pracovať niekoho, kto bol vo výkone trestu za krádeže áut. Informácie tohto typu personalisti získavajú nahliadnutím do výpisu z registra trestov. Dodanie výpisu či odpisu z registra trestov môže kandidát odmietnuť, ak je to však jedna z podmienok výberového konania, môže byť na základe tohto odmietnutia vyradený. Naopak, kandidáta z výberového konania nemožno vyradiť v prípade, že čin, za ktorý bol odsúdený, nekorešponduje s výkonom práce. Napríklad kandidát so záznamom v registri trestov pre neúmyselný trestný čin, dosiahnutý pri riadení automobilu nemôže byť vylúčený z výberu na pozíciu pokladníčky v obchodnom dome. Pri výbere na pozíciu vodiča však už áno.

 

Aký je váš zdravotný stav?

Táto téma sa bežne pri pracovných pohovoroch neotvára, personalisti sa ale môžu spýtať, kedy uchádzač naposledy čerpal nemocenskú alebo či ho prípadne nečaká plánovaná operácia.

 

Aký je váš rodinný stav?

Na túto otázku sa personalisti často ani nemusia pýtať, pretože množstvo kandidátov túto informáciu dobrovoľne uvedie do svojho životopisu. Rovnako ako pri otázke rodinného stavu by sa personalisti nemali pýtať ani na počet detí.

"Bohužiaľ zvyčajne platí, že rozvedená matka s tromi deťmi bude mať menšiu šancu uspieť pri pohovore ako slobodná a bezdetná žena. U nej však zase môže prísť na rad otázka, či plánuje materstvo, prípadne či nie je tehotná, " hovorí Miroslav Garaj.

 

Práve vyššie zmienená otázka je najčastejšia ilegálna otázka, s ktorou sa počas výberového konania možno stretnúť. Všeobecne platí, že čím menej toho o uchádzačovi v tomto smere zamestnávateľ dopredu vie, tým lepšie. Na pamäti je nutné mať aj to, že zisťovanie uvedených skutočností sa často môže ukrývať za príjemnou nezáväznou konverzáciou. K nelegálnym otázkam tohto smeru patrí aj otázka sexuálnej orientácie.

 

Akého ste vierovyznania?

Otázka náboženského vyznania nie je v slovenských pomeroch dôležitá a personalisti sa na ňu pri pohovore nepýtajú. Napríklad v USA je takáto otázka zakázaná, personalisti sa ju však môžu pokúsiť obísť tak, že kandidátom predložia pracovný rozvrh a pýtajú sa, či sú podľa neho schopní pracovať, prípadne zisťujú, ktoré dni uchádzač pracovať nemôže.

 

Užívali ste alebo užívate drogy?

Ak je niekto závislý na tvrdých drogách, dá sa to na ňom väčšinou spoznať. A tzv. mäkké drogy, vrátane tabaku, nemusia výkon človeka na pracovisku priamo ovplyvňovať. Pretože je však väčšina pracovísk dnes nefajčiarskych, môže silný fajčiar uspokojovaním svojich potrieb mimo firemné priestory vyčerpať nemalú časť svojej pracovnej doby. Alkohol a jeho užívanie je na pracovisku všeobecne zakázané.

 

Diskriminačná môže byť aj otázka vzhľadu

"Raz sme sa dokonca stretli so žiadosťou, aby sme klientovi odporúčali len kandidátky s konfekčnou veľkosťou 38 a menej," približuje Miroslav Garaj s tým, že ide o neprípustnú požiadavku. Fotografiu uchádzača síce personalisti bežne požadujú, nemala by však byť považovaná za hlavné kritérium výberu. Fotografia by skôr mala pomôcť odhadnúť, či sú kandidáti ústretoví a sympatickí, alebo naopak neústupní a konfliktní. V tomto ohľade však robia prešľapy skôr kandidáti než personalisti a často volia nevhodné fotografie.

 

"Je zrejmé, že ak kandidát hľadá prácu, kde je vyžadovaný profesionálny vzhľad, mal by tomu prispôsobiť aj voľbu fotografie, ktorú k svojmu profesijnému životopisu priloží. Napríklad, ak sa hlási na pozíciu bankového úradníka, nemal by voliť fotografiu s viditeľným tetovaním, extravagantným účesom alebo s množstvom viditeľných piercingov," komentuje Miroslav Garaj.

 


Zdroj: Grafton Recruiment
Grafton Recruitment je personálna agentúra a pôsobí na slovenskom trhu 10 rokov.
Čítajte viac o téme: Kariéra
Zdieľať na facebooku